22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prozreteľnosť ma vyviedla z mojej rodnej dedinky a dala mi premerať svet na Východe i Západe. Naučila ma poznávať ľudí rozličných názorov. Vždy som sa však, bez ujmy na našich zásadách, snažil vidieť viac to, čo spája, než to, čo delí.

~Ján XXIII.~

23.02.2018 - Miron
čítanosť348 reakcie0
(Share 49 0)


Téma: Pole / 1.1.33 / / Smrť / Život / Ž 39, 13 / Sme pútnikmi na zemi

Myšlienky... 71/2018

            Prorok nazýva zem miesto svojho putovania a sám seba pútnikom na zemi: „Veď u teba som iba hosť, len pútnik, ako všetci moji otcovia“ (Ž 39, 13). Aká jasná a hmatateľná pravda, napriek tomu zabudnutá napriek svojej samozrejmosti. Som cudzincom na zemi – vstúpil som na ňu narodením a opustím ju skrze smrť. Som pútnikom na zemi, kde som bol presťahovaný z Edenu, kde som sa znesvätil a poškvrnil hriechom. Vyjmem sa zo sveta, z tohto môjho dočasného vyhnanstva, do ktorého som bol daný mojím Bohom, aby som sa posúdil a očistil od hriešnosti a pripravil na život v nebi. Pre moju tvrdohlavosť a zvrátenosť mal by som byť večne zatratený v temnote pekla. Som pútnikom na zemi – začal som putovanie v kolíske a skončím ho v hrobe. Putujem od mladosti k stareckej vetchosti. Putujem cez rôzne svetské okolnosti a situácie. Som len pútnik, ako všetci moji otcovia. Moji otcovia boli cudzincami a pútnikmi na zemi – vstúpili tu narodením a odišli skrze smrť. Nie sú žiadne výnimky. Žiadny človek neostáva naveky na zemi. Aj ja odídem. Už som začal svoju poslednú cestu, zoslabol som podrobený starému veku. Pôjdem stadiaľ podľa nezmeniteľného zákona a mocného nariadenia môjho Stvoriteľa a Boha. (Pole, kapitola 1, odstavec 33.)            Svätý Ignác Briančaninov vsúva túto svoju osobnú meditáciu do kapitoly o nasledovaní Krista zámerne. Uvažovanie o pominuteľnosti pozemského života a o smrti patrí medzi základné prostriedky duchovného života. Svätý Ján Klimak hovorí, že isto bude spasený ten, kto každý deň bude uvažovať o smrti a ten, kto bude mať smrť na pamäti každú hodinu, dôjde k dokonalosti. Uvažovanie o smrti je tak mocným prostriedkom na uchránenie sa pred hriechom a pred podľahnutím rôznych vášní, ktoré poškvrňujú naše duše.


25.06.2003 | Čítanosť(1218)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1207)
Téma: Nasledovanie Krista
26.06.2003 | Čítanosť(3036)
Život – zmysel života
20.10.2004 | Čítanosť(435)
Ž 39


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet