22.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Čím väčšmi je človek priťahovaný k Bohu, tým viac musí v tomto zmysle vychádzať zo seba, to znamená ísť do sveta, aby do neho vnášal božský život.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

07.02.2018 - Miron
čítanosť354 reakcie0
(Share 55 0)


Téma: Pole / 1.1.4 / Čistota / Jn 10, 9 / Zápas o čistotu srdca

Myšlienky... 39/2018

            Každý, kto prijal obnovu vo svätom krste a uchoval si čistotu, ktorú dostal pri krste s pomocou života podľa evanjelií bude spasený. Vstúpi do bohumilého pozemského života cez duchovné znovuzrodenie a vyjde z tohto sveta skrze blaženú smrť a vo večnosti nájde večnú, sladkú duchovnú pastvu. (Pole, kapitola 1, odstavec 4.)            Svätý Ignác Briančaninov týmito slovami pripomína prisľúbenie dané Ježišom Kristom: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10, 9). Poukazuje tým na cieľ nášho duchovného snaženia, ktorým je udržanie si čistoty srdca, ktorá nám daná skrze svätý krst. A to je povinnosťou všetkých kresťanov. Svätý Klement Alexandrijský túto všeobecnú povinnosť pripomína veľmi často vo svojom diele.            Duchovný život tak môžeme charakterizovať ako zápas o čistotu srdca, o stav, ktorý nám bol darovaný skrze krst. Sviatosť pokánia sa nám dáva ako prostriedok návratu do tohto stavu po našich pádoch. Preto túto sviatosť mnohí Svätí otcovia nazývajú druhým krstom. Prijímanie tejto sviatosti musí však byť spojené s neprestajným a každodenným úsilím o zachovanie si čistoty srdca. Vyžaduje si to pozornosť a návyk súdiť vopred všetky svoje rozhodnutia, skutky, slová i myšlienky a zavrhnúť všetko, čo by nás o túto čistotu mohlo obrať. Toto úsilie pomaly nás pomaly vedie k vytvoreniu si určitého životného štýlu, ktorý eliminuje mnohé podnety, ktoré vedú k strate tejto čistoty. Svätí otcovia tento proces nazývajú oslobodením sa od sveta.            Aj keď ide predovšetkým o náš vnútorný zápas, musíme si uvedomiť určitú zodpovednosť aj za druhých. Rodičia majú dbať, aby ich výchova viedla deti k zachovávaniu tejto čistoty srdca. Rodinné prostredie, ktoré je ovplyvnené týmto úsilím, nenápadne vštepuje správne postoje deťom bez potreby dlhého poučovania.            Je dobré aj zvažovať aký dopad na druhých majú moje slová, skutky, dokonca i spôsob obliekania. Na pohľad nevinný dvojzmyselný vtip alebo trochu viac odvážnejšie oblečenie môže sa stať zdrojom rozpútania vášne v druhých. Láska k druhým sa prejavuje aj tým, že sa chránime vydávaniu podnetov, ktoré by ich mohli viesť k strate čistoty srdca.


25.06.2003 | Čítanosť(475)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(429)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(425)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(2857)
Jn 10, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2622)
Jn 10, 22-42
04.12.2004 | Čítanosť(2117)
Krst


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet