22.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Sväté prijímanie je najkratšia a najistejšia cesta do neba. Sú aj iné cesty: nevinnosť, ale tá je hlavne cestou detí; pokánie, ale to nás odstrašuje; veľkodušné znášanie životných skúšok, ale pri nich často plačeme a prosíme, aby nám boli odňaté. Tou najistejšou, najľahšou, a najkratšou cestou je Eucharistia.

~Svätý Pius X.~

07.02.2018 - Miron
čítanosť297 reakcie0
(Share 58 0)


Téma: Pole / 1.1.5-6 / Čistota / 1 Jn 4, 15/ Zjv 3, 21 / 2 Pt 1, 3-4 / Nebo / Theosis / Čo je nebo

Myšlienky... 40/2018

            Svätý Ignác Briančaninov charakterizuje duchovný život ako úsilie o uchovanie si čistoty srdca. Čo je však cieľom tohto celoživotného snaženia? Celkom prirodzene nám napadá odpoveď, že je to nebo, večný život. A je to správna odpoveď. Svätý Ignác ide však hlbšie. Ponúka slová z Prvého Jánovho listu: „Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ (1 Jn 4, 15). Cituje tiež zo Zjavenia apoštola Jána: „Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne“ (Zjv 3, 21). Týmito citátmi načrtáva koncept, ktorý spiritualita kresťanského Východu nazýva „theosis“.            Svätý Atanáz vysvetľuje theosis jednoduchou definíciou: „Boh sa stal človek, aby sa človek mohol stať bohom.“ Toto na prvý pohľad odvážne tvrdenie vychádza zo Svätého písma. Pripomeňme si iba slová apoštola Petra: „Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti“ (2 Pt 1, 3-4). Človek nemôže byť Bohom, ale Boh mu dal prisľúbenie mať účasť na svojej prirodzenosti. Boh nás volá k zbožšteniu, pretože je to jediná cesta k hlbokej jednote s ním. Toto zbožštenie, toto získanie podobnosti s Bohom, je ovocím Vtelenia Ježiša Krista. Zjednotil našu ľudskú prirodzenosť s božskou prirodzenosťou a pre každého človeka sa tým otvorila cesta k zbožšteniu.            Náš intelekt nie je schopný zmocniť sa tohto tajomstva. Pristupujeme k nemu s vierou, že Boh pre nás pripravil niečo skutočne veľké, čo ľudské slová a myšlienky nemôžu obsiahnuť. Kto však sa však z celej sily usiluje o čistotu srdca, postupne sa mu dostáva poznania, ktoré prichádza zhora, ktoré mu dáva akúsi predchuť budúcich vecí.


25.06.2003 | Čítanosť(655)
Téma: Nebo
19.09.2003 | Čítanosť(630)
Téma: Nebo
25.06.2003 | Čítanosť(596)
Téma: Nebo
16.06.2003 | Čítanosť(2433)
1 Jn 4, 1-21
16.06.2003 | Čítanosť(1690)
1 Pt 1, 1-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet