19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Sme povolaní na to, aby sme zistili, že odlišnosť nie je hrozba, ale poklad, a že každý z nás sa môže pričiniť, aby jeho dary prinášali ovocie.”

~JEAN VANIER ~

18.12.2017 - Miron
čítanosť331 reakcie0
(Share 83 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.15 / Jak 5, 4 / Márnomyseľnosť

Myšlienky... 176/2017

            Pri spytovaní svedomia alebo pri spätnom hodnotení našich aktivít, neraz odhalíme, že naša motivácia v určitých konaniach nebola práve najčistejšia. Nemám teraz na mysli odhalenie zlého úmyslu v našom konaní. Hovorím o motivácií, za ktorou sa skrýva hľadanie uznania, akejsi pocty zo strany ľudí. Rozhodne je správne, keď oľutujeme takýto postoj. Svätý Izák Sýrsky nás však vedie k hlbšiemu pochopeniu tohto stavu, keď hovorí: „Márnomyseľnosť alebo túžba po márnej svetskej sláve je služobníkom smilstva.“            Aby sme správne pochopili jeho slová, musíme si uvedomiť, že svätý Izák používa obraznú reč Písma, ktoré smilstvom nazýva aj stav, kedy je človek neverný Bohu. Svätý apoštol Jakub v tom istom zmysle hovorí: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?!“ (Jak 5, 4). Priateľstvo s týmto svetom je videné ako prejav nevery. Pod pojmom svet sa nemyslia len všetky vplyvy, ktoré prichádzajú zvonku a do istej miery ovplyvňujú náš život, ale je aj celá škála neuzdravených vášní, ktoré sú prítomné v srdci človeka.            Objavenie márnomyseľnosti v našom konaní poukazuje na prítomnosť takejto neuzdravenej vášne v našom srdci, ktorá na Božie miesto postavila naše ego. Aj keď tento stav si dáva masku dobrého úmyslu, dokonca prezentuje aj dobré ovocie, ktoré vzišlo z nášho konania, pre dušu to nie je požehnaním, pretože hľadala nie Božiu slávu, ale svoju.            Jedným z liekov na uzdravenie tejto vášne, je pravidelné vzbudenie si správneho a úprimného úmyslu pri každom konaní slovami: „Pane, nech sa týmto oslávi tvoje meno!“ Používanie tohto lieku nám pomôže v liečení tejto vášne, ktorá nás dáva do polohy nepriateľstva s Bohom.


25.06.2003 | Čítanosť(1247)
Téma: Askéza
16.06.2003 | Čítanosť(1644)
Jak 5, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet