19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Podobne ako jestvuje transplantácia obličky či srdca, poznáme aj transplantáciu zásluh, modlitieb a obetí z jedného člena Cirkvi na druhého. Dôvodom je vyliečenie tých členov Cirkvi, ktorí sú anemickí. Žijeme v desaťročí, ktoré potrebuje nápravu viac ako hociktoré iné desaťročie v minulosti za posledných sto rokov. My sme však zlyhali v jej hľadaní.”

~FULTON SHEEN~

18.12.2017 - Miron
čítanosť423 reakcie0
(Share 90 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.16.1 / Mt 7, 17-18 / Zdôrazňovanie hesychie

Myšlienky... 177/2017

            Pri čítaní svätých Otcov sa nás môže neraz zmocniť pokušenie zavrhnúť určité časti ich učenia ako už vývojom prekonané alebo dotýkajúce sa iba mníšskeho spôsobu života. Celkom určite medzi tieto časti patrí zdôrazňovanie hesychie – teda stavu vnútorného ticha a pokoja. Svätí Otcovia zdôrazňujú, že je oveľa hodnotnejšie usilovať sa o hesychiu, o vstup do hlbokého spoločenstva s Bohom, než zredukovať napĺňanie Evanjelia skrze nejaké sociálne a ekonomické aktivity a programy. Svätý Izák Sýrsky dáva hesychii prednosť pred sýtením hladných a obrátením tisícok k viere. Hovorí, že je lepšie pre človeka oslobodiť sa od hriechu než oslobodiť otrokov z otroctva.            Tieto slová nám môžu znieť skoro ako nejaká heréza. Dôvodom je azda prílišný dôraz na sociálny aspekt kresťanstva, ktorý bol prítomný v našej formácií. Iným dôvodom môže byť, že konanie dobrých skutkov vedie k uspokojeniu svedomia a ľahkému nadobudnutiu pocitu, že žijeme svoju vieru naplno. Svätí Otcovia odmietajú absolutizovanie tohto etického aspektu viery. Pripomínajú, že našou snahou má byť postupné uzdravovanie duše, ktoré vedie k zbožšteniu. Je to snaha o očistenie srdca a jeho transformáciu, aby sme sa skrze milosť mohli stať účastníkmi na Božej prirodzenosti. Sme povolaní žiť vnútorný život Svätej Trojice a k tomu nejestvuje iná cesta ako úsilie o hesychiu teda o stav vnútorného ticha a pokoja.            Urobili by sme však omyl, ak by sme chceli obviniť svätých Otcov, že zanedbávajú učenie Evanjelia o službe a konaní dobrých skutkov. To vidia ako ovocie, ktoré prirodzene vyrastá z kontemplatívneho života a raste v čnostiach, pretože „dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie“ (Mt 7, 17-18).


27.05.2011 | Čítanosť(4642)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(4346)
Mt 7, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(3702)
Mt 7, 13-29
27.06.2003 | Čítanosť(3181)
Duchovný život


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet