22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kto sám seba klame a načúva vlastnej lži, dôjde k tomu, že už nerozozná nijakú pravdu ani v sebe, ani okolo seba a následkom toho nectí si ani seba, ani iných.”

~FIODOR M. DOSTOJEVSKIJ ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1297 reakcie0
(Share 412 0)


Téma: Duchovný život / Utrpenie / Jn 11, 1-44

Myšlienky... 84/2002

      Ak by sme hľadali najkratší verš z zo Svätého písma, tak by sme ho našli v evanjeliu sv. Jána. Tento verš znie: „A Ježiš zaslzil“ (Jn 11, 35). Stalo sa tak pri hrobe jeho priateľa Lazára. Aj keď slovo „zaslzil“ nie je priamo tým najsilnejším výrazom pre plač, predsa len toto Ježišovo „zaslzenie“ – „zaplakanie“ muselo mať veľkú intenzitu, pretože Židia, ktorí boli pri ňom povedali: „Hľa, ako ho miloval!" (Jn 11, 36).
      Vieme pochopiť Lazárove sestry – Máriu a Martu, že plakali. Vieme pochopiť aj ostatných, ktorí s nimi oplakávali Lazára. Vieme ich pochopiť, pretože aj my sme už neraz stali pri hrobe blízkych, kedy sa nám slzy liali dole tvárou.
      Ale prečo Ježiš „zaslzil“?
      Je mnoho odpovedí na túto otázku.
      Jedni argumentujú tým, že Ježiš plakal nad slabou vierou zástupu. Videl do ich sŕdc a videl, že nepochopili jeho poslanie. Nepochopili veci života a smrť ani cestu, ktorú im ukazoval. Nepochopili, že má moc vzkriesiť Lazára. Plakal nad zhromaždeným ľudom, pretože neverili v neho.
      Iní zas hovoria, že Ježiš plakal od smútku, že má priateľa priviesť z neba naspäť na zem. Ježiš Kristus vedel aké nádherné je nebo a preto mu bolo ľúto, že Lazár sa má vrátiť na zem, aby sa ukázala Božia sláva.
      Ďalší zas hovoria, že zaplakal pri pohľade na zlo smrti, ktoré vyrástlo z hriechu prarodičov a zasahuje každého človeka.
      A ďalší zas vysvetľujú jeho slzy ako predzvesť jeho vlastnej smrti v Jeruzaleme. Plakal, pretože myslel na nadchádzajúce utrpenie a smrť na kríži.
      Sv. evanjelista Ján však nevysvetľuje dôvod Ježišových sĺz.
      Osobne by som však odmietol všetky uvedené vysvetlenia. Ak by som azda nejaké z nich prijal, potom by som sa v plači nikdy nemohol zjednotiť so svojim Spasiteľom. V liste Hebrejom svätopisec zreteľne hovorí: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 4, 15). A sv. Pavol v liste Filipanom to ešte zdôrazňuje slovami: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka“ (Flp 2, 6-7).
      Prečo teda Ježiš plakal? Plakal z tohto istého dôvodu, prečo ľudia plačú nad pri hrobe. Plakal, lebo Lazár zomrel. Plakal, pretože cítil bolesť Márie a Marty. Plakal, lebo vnímal smrť Lazára rovnako intenzívne.
      Tieto slzy nám hovoria veľmi veľa. Hovoria nám, že Boh cíti s človekom. Keď človek plače, Boh plače s ním....
      Jedného dňa sa dievčatko vrátilo zo školy neskoro. Matka už bola veľmi nespokojná. Keď dievčatko prišlo, spýtala sa: „Kde si bola?“
       „Pomáhala som priateľke. Má ťažkosti...“
       „A ako si jej pomáhala?“
       „Oh! Sadla som si k nej a plakala som s ňou...“
      Evanjeliový verš „A Ježiš zaslzil“ (Jn 11, 35) nám dáva spoznať Ježiša Krista oveľa viac než všetky ostatné slová, ktoré boli o ňom povedané. Tento verš nám hovorí, že Boh má súcitné srdce. Ježiš Kristus rozumie nášmu životu. Pozná naše pokušenia. Vie ako to je byť človekom, pretože on ním bol vo všetkom okrem hriechu. Pozná naše utrpenia, problémy, bolesť z odmietnutia a nepochopenia. A čo je dôležité – aj ich chápe.
      Utrpenie vedie človeka k určitej izolácií. „Veď kto môže pochopiť moju bolesť...“ hovoríme. Ale Ježišove slzy nám hovoria, že v takej chvíli nie je nikto z nás sám. Je s nami Boh, ktorý pozná našu bolesť a chápe ju. Boh je s nami a plače s nami. A často je vlastne všetko, čo potrebujeme... (Podľa: Dr. Mickey Anders, And Jesus Wept )
27.05.2011 | Čítanosť(4645)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3184)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(2242)
Jn 11, 45-57
12.06.2003 | Čítanosť(2041)
Jn 11, 1-44


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet