16.august 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Možno sa presvedčiť, ako sa kráča v noci za hlbokej tmy s očami upretými na svetlo, ktoré vychádza z domu vo veľkej diaľke. Ako ťažko sa dá odhadnúť vzdialenosť! Do cieľa našej cesty môže byť pár kilometrov rovnako ako niekoľko sto kilometrov. Práve v takejto situácii boli proroci, keď hľadeli do budúcnosti v očakávaní vykúpenia svojho ľudu. Nemohli ani približne určiť, kedy príde Mesiáš: či o sto rokov, alebo aj o päťsto rokov. Vedeli len, že v určitom momente sa Dávidov rod obrodí, že raz sa nájde kľúč, ktorým sa otvoria brány väzenia; že svetlo, ktoré sotva vidieť na vzdialenom horizonte ako malý bod, určitý deň zablysne a napokon sa prejaví v celej veľkosti. Boží ľud musí zotrvávať v očakávaní.

~Roland Knox ~

18.12.2017 - Miron
čítanosť207 reakcie0
(Share 37 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.23.2 / Klam / Pokorným sú odhalené tajomstvá

Myšlienky... 195/2017

            Ak duši je daná milosť posvätného nadšenia, sprevádza ju túžba po dokonalom živote s Bohom. Bez správneho duchovného vedenia však tento požehnaný čas môže viesť človeka nesprávnym smerom. Je len ťažké sa vyhnúť nebezpečenstvu pokušenia, ktoré nám nahovára, že tento duchovný zápal je známkou duchovnej zrelosti. Ak človek podľahne tomuto klamu, stáva sa karikatúrou kresťana, pretože jeho neuzdravené vášne sa stanú viac viditeľnými pred druhými. Ale ani uvedomenie si vlastnej úbohosti v tomto čase milosti a vnímanie potrebnej nápravy nie je zbavené možnosti klamu. Ten sa prejavuje v akomsi horúčkovitom hľadaní duchovnej pomoci formou častých pútí, návštevami posvätných miest a vyhľadávanie stretnutí s význačnými osobnosťami duchovného života. Tento klam je len ťažko odhaliť, pretože každá z týchto aktivít je inak veľmi dobrá a osožná. Duchovný rast však neprichádza z vonka, ale je podmienený tým, čo sa odohráva v srdci človeka.            Svätý Izák Sýrsky hovorí, že nepotrebujeme túlať sa svetom pre nájdenie Boha. Máme len očistiť svoju dušu a vyhnať všetky starosti spojené s týmto svetom. Máme zaodieť svoju dušu do závoja čistoty a pokory. Tieto prostriedky nám pomôžu objaviť Boha v nás, pretože „pokorným sú odhalené tajomstvá“.            Pokora, čistota srdca, jednoduchý život, odpútanie sa od sveta – tieto rady sa v homíliách svätého Izáka Sýrskeho objavujú ako neustály refrén, ktorý pripomína tieto nevyhnutné podmienky pre duchovný rast. A zo skúsenosti svätých asketikov je zrejme, že obídenie týchto prostriedkov vedie takmer vždy ku klamu a poblúdeniu.


27.05.2011 | Čítanosť(4399)
Téma: Človek / Duchovný život
25.06.2003 | Čítanosť(1021)
Téma: Klamstvo
27.06.2003 | Čítanosť(2937)
Duchovný život


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet