23.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kto sa pokúsi vidieť druhého v Božom svetle ako niekoho, koho Boh miluje, ten prestane premietať vlastné chyby a slabosti na iného. Modlitba za blížnych je účinným prostriedkom odbúrania takejto projekcie a lepšieho poznania svojho vnútra. Modlitba vedie k dôkladnejšiemu poznaniu druhého, k poznaniu, ktoré neodsudzuje, ale chápe a je schopné spolu s druhým aj trpieť.”

~ANSELM GRŰN OSB~

22.03.2017 - Miron
čítanosť789 reakcie0
(Share 126 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1.24 / Lk 24, 13-35 / Duchovný život / Dvojaké poznanie

Myšlienky... 64/2017

            V duchovnom živote prichádzame k poznaniu, ktoré nadobúdame skúsenosťou pri napĺňaní prikázaní, nasledovaním Božieho slova, zápasom o očistenie vášní. Toto poznanie by sa dalo prirovnať skúsenosti vrcholového športovca, ktorý po nespočetných tréningoch a závodoch spoznáva, ako sa správne stravovať, ako si rozložiť tréningovú záťaž, ako sa správne rozcvičiť a sústrediť. Poznanie tých prvkov, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu víťazstva, ale aj tých, ktoré uberajú z kondície, je pre vrcholového športovca priam nevyhnutné a podmieňuje úplne jeho životný štýl.            Podobne pri úsilí o duchovný život prichádza k podobnému poznaniu, ktoré formuje životný štýl kresťana. Ak napríklad spozná, že niektoré situácie sú zdrojom pokušenia, určite sa im bude vyhýbať.            Svätý Izák Sýrsky pripomína, že k tomuto poznaniu sa v duchovnom živote pridáva aj iné poznanie, ktoré je výsledkom pôsobenia Božej milosti podľa toho, ako je naša myseľ očistená. Je to akési jasnosť v poznaní, chápavosť, ktorá je odlišná od poznania, ku ktorému prichádzame čítaním alebo skúsenosťou. Je to poznanie, ktoré sa dostalo emauzským učeníkom, keď spoznali vo svojom spolupútnikovi Ježiša Krista (Lk 24, 13-35).            Disciplína v duchovnom živote, ktorou sa snažíme očistiť naše vášne, skrotiť myšlienky, podporiť rast čností, otvára dvere pre Božiu milosť, ktorá dáva srdcu hlbšie poznanie.


27.05.2011 | Čítanosť(4627)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(2149)
Lk 24, 36-52
12.06.2003 | Čítanosť(1979)
Lk 24, 13-35
12.06.2003 | Čítanosť(1969)
Lk 24, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet