23.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Veľa je tých, čo lepšie žijú v minulosti a v budúcnosti než v prítomnosti.”

~NOVALIS~

22.03.2017 - Miron
čítanosť854 reakcie0
(Share 184 0)


Téma: Duchovný život / Mt 7, 13-14 / Mt 5, 48 / Život v Kristovi

Myšlienky... 69/2017

            Z času na čas je dôležité zastaviť sa a akosi znovuobjaviť správny význam slov, ktoré často používame. Je možné, že pod rôznymi vplyvmi sa posolstvo ich významu oslabilo a niekedy dokonca zdeformovalo.            Jedným z týchto pojmov je „duchovný život“. Časopisy a knihy o modernom životnom štýle zdegradovali tento pojem na akési melancholický relax pri zapálenej sviečke a tichej hudbe. Ale i v živote kresťanov chápanie duchovného života sa kvôli kompromisom vo viere a určitej dávky ľahostajnosti znížilo na mieru, kedy sa zmysel týchto slov takmer vytratil.            Čo je teda duchovný život? Duchovný život nie je nič iné ako „život v Kristovi“. Spiritualita pozostáva z ciest, ktoré vedú k svätosti. Duchovný život je tak o spáse a spása je o pochopení zákonitosti duchovného rastu a praktickom zápase o ich osvojenie. Je to náročná práca, pretože nikto sa „nenarodil ako svätec“, to znamená, že každý je povolaný sám si vyšliapať cestu k dokonalosti.            V súčasnosti sa môžeme stretnúť s akousi všeobecnou mienkou, že výnimočný duchovný život vedie ten, kto navštevuje pravidelne chrám, prijíma Eucharistiu – vo väčšine bez správnej prípravy -  a podporuje Cirkev. Toto však iba ukazuje, že je iba členom Cirkvi, ale nie, že vedie aktívny duchovný život.            Kresťanom je ten, kto sa usiluje byť poslušný prikázaniam a zároveň byť verný štýlu života vymodelovaného Božím slovom, Tradíciou a učením Cirkvi. Takto pravidelná účasť na liturgiách, časté prijímanie sviatostí, dodržiavanie sviatočných dní, dávanie almužien, atď. – je iba minimom, ktoré sa očakáva od tých, ktorí nasledujú Ježiša Krista. Je to akoby štartovacia čiara, „prvý krok“ v duchovnom živote. Prvý, ale veľmi dôležitý. Je za ním trpezlivá a ťažká námaha začiatku kráčania tým úzkym chodníkom k Nebeskému kráľovstvu (Mt 7, 13-14).            Aktívny duchovný život je oveľa viac než zvyčajné minimalistické chápanie dneška. Nie je to nič iné, ako úprimná snaha o naplnenie Pánovho príkazu: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).            Cirkev s jej sviatosťami, bohoslužbami, ale i praktickým farským životom je vhodnou školou pre duchovný život, pretože vlastní veľkú múdrosť a skúsenosť. A toto je aj jej hlavný zmysel – viesť nás k svätosti. (Podľa: Alexey Young: The Place and Importance of Spiritual Direction.)


27.05.2011 | Čítanosť(4775)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(4433)
Mt 7, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(3821)
Mt 7, 13-29
27.06.2003 | Čítanosť(3330)
Duchovný život


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet