25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kde je umiernenosť omylom, tam ľahostajnosť je zločinom.

~Georg Christoph Lichtenberg ~

28.02.2017 - Miron
čítanosť593 reakcie0
(Share 144 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1.21 / Gn 1, 26/ Nous / Uzdravenie nášho nous

Myšlienky... 60/2017

            Pri čítaní východných svätých Otcov sa často stretneme s pojmom „nús (gr.: nous)“. Pôvodne „nús“ bolo chápané starovekými predkresťanskými gréckymi filozofmi ako najvyššia intelektuálna schopnosť človeka. Pod touto schopnosťou nerozumeli aktivitu rozumu, ktorá prichádza k logickým záverom, ale skôr akési intuitívne a bezprostredné poznanie a uchopenie podstaty veci. Pre nich „nús“ bol niečo viac než len priamy kontakt medzi rozumom a pravdou.            Svätí Otcovia si vypožičali tento termín a dali mu osobitný kresťanský význam. „Nús“ používali na označenie noetickej energie, ktorá sa prejavuje v srdci človeka, ktorý je duchovne zdravý. Termín „nús“ môžeme pochopiť skrze dielo svätého mučeníka Justína, v ktorom hovorí o „spermatikos logos“ – „semeno Slova“, aby vysvetlil všeobecnú prítomnosť „Slova“ – Božieho Syna v každom ľudskom bytí.            Je učením prevažnej väčšiny svätých Otcov, že „obraz Boží“ (Gn 1, 26) je odkazom na ľudskú dušu, presnejšie povedané hovorí o najvyššej úrovni duše – „nús“. Jedným z častých porovnaní na vysvetlenie vzťahu medzi telom a zdravým „nús“ je obraz koňa a jazdca. Telo je kôň a „nús“ je jazdec, ktorý kontroluje pohyb a smerovanie zvieraťa.            Svätý Ján Damascénsky hovorí, že „nús“ je okom duše. Nús je tá časť duše, ktorá vidí veci najčistejšie a preto je dôležité, aby to oko duše bolo očisťované. Očistená „nús“ spôsobuje, že človek je schopný zakúšať Božiu prítomnosť skrze milosť.            Preto sa často stretávame s prirovnaním, ktoré hovorí o Cirkvi ako o nemocnici, v ktorej sú uzdravovaní všetci tí, ktorí sú ranení hriechom. Je to miesto nadobudnutia plného duchovného zdravia ľudstva, ktoré ochorelo pádom prarodičov v Raji.            Prvým krokom je ochrániť „nús“, aby si mohlo znovuobjaviť svoj pôvod v „Božom obraze“. Potom sa môže začať proces očisťovania a obnovy úlohy vo vedení celého ľudského bytia na dosiahnutie podobnosti s Bohom (Gn 1, 26). Tento proces svätí Otcovia volajú zbožštenie – theosis.            „Nús“ môže byť očistené jedine s pomocou Svätého Ducha. Človek spolupracuje s Božou milosťou skrze askézu – teda vedomom cvičení na osvojovanie si právd, ktoré nám bolo zjavené skrze Božie slovo. Prvým výsledkom tohto uzdravovania „nús“ je oslobodenie od vplyvu ľudských vášní a emócií. Neskôr nasleduje „theologia“ mystická skúsenosť Boha, sprevádzaná pocitom slobody a radosti. Svätý Teofán Zátvorník to vysvetľuje jednoducho. Táto dokonalosť spočíva v harmonickej spolupráci všetkých častí, z ktorých sa človek skladá – telo, duša a Svätý Duch. Je neprirodzené, keď sa nižšie časti hlásia o svoje práva tak, že umlčia vyššie zložky človeka. Očistené a uzdravené „nús“ spôsobuje opak. Prirodzené zložky človeka mlčia a ozýva sa hlas Ducha, ktorý vedie k novému hlbšiemu poznaniu Boha, ktorý je Láska.


06.10.2003 | Čítanosť(664)
Téma: Boh / Poznanie / Skutok
25.06.2003 | Čítanosť(589)
Téma: Poznanie
25.06.2003 | Čítanosť(562)
Téma: Poznanie
03.09.2004 | Čítanosť(917)
Gn 1


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet