19.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Spýtali sa mudrca, ktorá je najdôležitejšia hodina ľudského života, ktorý človek je najdôležitejší a ktoré dielo je najdôležitejšie. Odpoveď znela: Najdôležitejšia hodina je súčasnosť, najdôležitejší človek je ten, čo stojí pred nami, a najdôležitejšia je vždy láska.”

~MAJSTER ECKHART~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1130 reakcie0
(Share 345 0)


Téma: Kresťanstvo / Život / 1 Kor 9, 24-25

Myšlienky... 71/2002

      Malí černoškovia v Afrike veľmi radi nosia medailóniky a krížiky. Keď sa v Kamerune začínajú pripravovať na svätý krst, misionár im dá medailónik. V Európe nazývame také dieťa alebo aj dospelého katechumen, no Kamerunčania by také slovo ťažko vyslovovali. Preto človeka, ktorý sa pripravuje na krst, nazývajú „ten, kto nosí medailónik“. Počas krstu mu misionár daruje krížik.
      Nie vždy je viera tých novokrstencov silná a ich správanie často nesúhlasí s evanjeliom, najmä keď príprava na krst bola krátka. Jedného dňa malý, ale už pokrstený černoch z lakomstva ukradol trochu ovocia a iných drobností. Bola to určite jeho prvá krádež, lebo poškodení čoskoro na to prišli. Pretože bol ešte malý a nie veľmi rozumel, že krádež je hriechom, nedostal prísny trest.
      Chceli ho však zahanbiť a priviesť k poctivosti, preto ho okradnutí takto napomínali:
       „Ako si to mohol urobiť, predsa si kresťan! Nedávno si bol pokrstený...“
       „To neurobil kresťan, to kresťan sa tak nezachoval!“ s plačom odpovedal chlapec. „To urobil pohan. Kým som išiel zobrať to ovocie, sňal som si z krku i medailónik i krížik.“ (Stanislaw Klimaszewski MIC, Evanjelium v živote dieťaťa C, vyd. Alfa, Bratislava 1992, s. 71.)
      Zaiste sme sa pousmiali nad chytráckou odpoveďou tohto malého černoška. Na druhej strane si možno uvedomili, že sme svedkami podobného správania u mnohých ľudí, ktorých len ťažko možno nazvať novopokrstení. A možno, že k ním v niektorých prípadoch sami patríme. Mám na mysli tú dvoj tvárnosť, ktorá sa možno pričinením rokov neslobody dosť hlboko zakorenila v našej krajine. V chráme vyznávame svoju vieru v Krista a za dverami chrámu sme často schopní súhlasiť s nepravdou, nečestnosťou, populárnou mienkou...
      Neraz sa podobáme veriacim Korinta, ktorí hoci nestratili začiatočné nadšenie z viery, predsa sa len nedokázali úplne zavrhnúť predošlí pohanský štýl života. Preto im sv. apoštol Pavol napísal: „Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný“ (1 Kor 9, 24-25).
      Tento obraz je nám zrozumiteľný ako aj poučenie, ktoré z neho vyplýva. Chápeme, že kresťanstvo je cesta, ktorá vyžaduje nasadenie celého človeka pre dosiahnutie cieľa. To je však možné len vtedy, keď si s celou vážnosťou odpovieme na podstatné otázky života: Kto som?... Kde smeruje môj život?... Čo chcem?...
27.05.2011 | Čítanosť(3670)
Téma: Kresťanstvo
05.02.2010 | Čítanosť(2574)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo /
30.12.2004 | Čítanosť(1870)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo
26.06.2003 | Čítanosť(2996)
Život – zmysel života
12.06.2003 | Čítanosť(1931)
1 Kor 9, 1-27
18.01.2010 | Čítanosť(1530)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet