25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nebola to chudoba, vďaka ktorej sa Lazár dostal do neba, ale jeho pokora; a nebolo to bohatstvo, čo zabránilo boháčovi získať večný odpočinok, lež jeho egoizmus a nevernosť.”

~SV. GREGOR VEĽKÝ ~

28.02.2017 - Miron
čítanosť811 reakcie0
(Share 142 0)


Téma: Pokánie / Obrátenie / Mt 4, 12-17 / Nedeľa po Zjavení Pána / Príprava na pokánie

Myšlienky... 31/2017

            Ježišovo verejné účinkovanie sa začalo výzvou: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 4, 17). Pripomeňme si čo slovo „pokánie“ vlastne znamená. V hebrejčine sa pre pokánie používa slovo „šub“. Toto slovo vyjadruje radosť z návratu väzňa zo žalára alebo zajatca zo zajatia. Pokánie je teda chápané ako radostný návrat domov, návrat k Otcovi. Gréčtina používa slovo „metanoia“, ktorého obsahom je výzva: „Zmeňte zmýšľanie!“ a vyjadruje podmienku návratu k Bohu a spoločenstva s ním.            Zaiste, toto všetko je nám známe. Veď toľkokrát sme to už počuli. Teória nie je pre nás problém, ale každý z nás môže povedať, že s praxou je to horšie. Aké zmeny sa odohrali v našich životoch od času, keď nám naposledy boli zvestované tieto slová? A túto otázku nekladiem z nejakého kriticizmu, ale s úmyslom odhaliť ten tichý zármutok a tak trochu rezignáciu nad tým, že mnohokrát ani naše ochotné srdce a dobrý úmysel, nepriniesol v tomto zmysle nejaký viditeľný výsledok v našich životoch. Niekedy je prospešné priznať si neúspech. Pomôže nám to odvrátiť sa od vlastnej „múdrosť“ k múdrosti tých, ktorí podobnú cestu úspešne vykonali. Čo nám teda hovoria veľkí a svätí askéti? Predovšetkým nám pripomínajú, že pokánie je Božím dielom v nás. Boh prichádza so svojom milosťou a mocou premeniť ľudské srdce, ku každému, kto sa tejto jeho milosti otvára.            Zároveň nám dávajú rady ako sa pre túto milosť otvoriť. Ide o vonkajšiu a vnútornú prípravu. Skúsme sa dnes pozrieť, čo majú na mysli pod tou vonkajšou prípravou.            Zásadným krokom je odpútanie sa od svetských vecí, pretože milosť neprebýva v srdci naplnenom duchom sveta. Je to pozvanie k tichu, vyhľadávaniu samoty, jednoduchšiemu životu. Nie je možné rásť v duchovnom živote a zároveň byť účastný na každej svetskej záležitosti. Stíšenie je nevyhnutné, aby sme v srdci počuli Boží hlas.            Druhým krokom je stráženie si zmyslov. Kontrola na zmyslami, určité prinútenie k striedmosti v každom ohľade. Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Dokiaľ sa zmysly zaoberajú vonkajšími vecami, srdce nemôže oddýchnuť od predstáv, ktoré prinášajú.“            Tieto dva kroky vytvoria v duši priestor, do ktorého môže vstúpiť Boh. To je ten moment, kedy zreteľne a pravdivo uvidíme seba samých – dobré i zlé veci v nás. To je ten moment, kedy s veľkou rozhodnosťou robíme rozhodnutia, ktoré nazývame pokáním.


25.06.2003 | Čítanosť(1074)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1047)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1002)
Téma: Pokánie
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(8851)
Mt 4, 12-17
12.06.2003 | Čítanosť(3516)
Mt 4, 18-22
08.02.2010 | Čítanosť(1489)
Obrátenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet