24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kríž značí, že človek Boha odmietol a že ho zasa prijíma. Je znamením najhlbšieho poníženia človeka, ale aj jeho povýšenia.”

~JÁN PAVOL II. ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1436 reakcie0
(Share 433 0)


Téma: Podobenstvo a boháčovi a Lazárovi / Lk 16, 19-31 / Hebr 9, 27-29 / Kaz 12, 7

Myšlienky... 55/2000

       Existuje život po smrti? Je azda tento život všetkým, čo je? Je hrob skutočným koncom všetkého?
       Božie slovo dáva jasnú odpoveď na tieto otázky. „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.“(Hebr 9, 27-29) „A navráti sa prach do zeme, čím bol aj predtým; a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.“ (Kaz 12, 7)
       Každý, kto číta Sväté písmo, nachádza v ňom svedectvo a existencii Boha, hriechu, súd, pekla, milosti a neba. Tu nachádzame odpovede na tieto otázky. Boh, pred ktorým žijeme a v ktorého rukách sme, je Boh pred ktorým sa všetci muži a ženy, chlapci a dievčatá postavia v okamihu smrti.
       V tejto chvíli by azda niekto mohol povedať: „Ak chcete, aby sme uverili v existenciu budúceho života a súdu po smrti, dajte nám o tom nejaký dôkaz.“
       Tu sa však musíme znovu pozrieť do Svätého písma. V podobenstve o boháčovi a Lazárovi Kristus sám učí o skutočnosti večného utrpenia ako aj o radostiach neba. Učí nás, že Sväté písmo je dostatočným dôkazom o ich existencii. Problém je len v ľudskom srdci. Dokiaľ je srdce naplnené Svätým Duchom, nemá problém pochopiť a prijať túto správu o budúcich veciach.
       V podobenstve sa hovorí o boháčovi, ktorý mal všetko, čo len mohol priať a tiež o žobrákovi, ktorý bol pri jeho dverách plný vredov. Lazár iba chcel nasýtiť sa odrobinkami, ktoré padali z boháčovho stola. Prišiel čas, kedy tento žobrák zomrel a bol vzatý do neba. Boháč takisto zomrel, bol pochovaný a išiel do pekla. „A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: „Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ (Lk 16, 23-24) Jeho prosba však bola zamietnutá s pripomenutím: „Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.“(Lk 16, 25) Boháč však začal prosiť za svojich bratov. Ak je medzi nebom a peklom neprekonateľná priepasť, tak nech Lazár napomenie jeho bratov, aby sa nedostali na toto miesto múk. Na túto prosbu Abrahám odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.“(Lk 16, 29) Keď však boháč tvrdil, že sa obrátia, keď k ním prehovoril niekto zo záhrobia, Abrahám odpovedal takto: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ (Lk 16, 31)
       Pozrite sa. Kristus v podobenstve poukazuje, kde máme hľadať dôkaz o živote po smrti, o nebi a pekle, o Bohu, o súde, o hriechu a o milosti. Je to Božie slovo, ktoré nám hovorí o týchto skutočnostiach. Je odmietnutý pokus o akýkoľvek iný dôkaz. Ak niekto neverí Božiemu slovu, neuverí ani žiadnemu inému dôkazu.
       Boháč nazval Abraháma svojím otcom. To znamená, že bol Žid. On a aj jeho bratia mali „Mojžiša a prorokov“. To znamená poznali Sväté písmo Starého zákona. Tento boháč pravidelne chodil do synagógy, počúval Božie slovo. Bol významným členom - ak použijeme dnešný termín – cirkvi. Napriek tomu však išiel do pekla. A dôvod? Žil svoj život iba pre seba. „Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval.“ (Lk 16, 19) Mal všetko, čo si len prial. A v strede toho všetkého bolo jeho srdce – nepodrobené pred Bohom. Následok tohto stavu bol zjavný. Boháč videl iba sám seba. Nestaral sa, ba dokonca si možno ani nevšimol žobráka pri svojich dverách. Neschopnosť vidieť druhého je duchovná „slepota“, ktorú vyvoláva prílišná zahľadenosť na seba. Boháč sa dostal do pekla pre svoju chamtivosť. I pre modlárstvo. Modlou, pred ktorú sa klaňal, bol on sám..
       Z miesta múk žiada, aby Lazár išiel upozorniť jeho bratov. Je zrejmé, že jeho bratia žili rovnakým spôsobom života. Zaiste neraz míňali Lazára, keď išli k nemu na návštevu. Preto hovorí: „Pošli Lazára.“ Na prvý pohľad sa zdá, že má záujem o dobro svojich bratov. No bola to bezbožná prosba. Je v nej ukrytá kritika Boha. Akoby hovoril: „Boh pre mňa neurobil dosť. Keby niekto mŕtvy prišiel a upozornil ma, bol by som sa zmenil, nedostal by som sa na toto miesto. Nebolo urobené pre mňa dosť, aby som uveril čo učí Písmo.“
       Práve preto dostáva ostrú odpoveď. „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.“ Ale on vravel: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.“ (Lk 16, 29-30) Boháč vlastne povedať toto: „Mojžiš a proroci, teda celý Starý zákon, nestačí. Boh neurobil dosť. Má dať nejaký mocnejší dôkaz, aby človek uveril.“
       A dostal túto odpoveď: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ (Lk 16, 31) Ak niekto neprijíma svedectvo Božieho slova, neprijme ani žiaden iný dôkaz. Dokonca ani ten, keď k nemu prehovorí niekto z mŕtvych.
       Môžeme sa pýtať: „Predsa len keby mu Boh dal ten dôkaz, o ktorý prosil, nebol by sa azda ten muž zmenil?“ Odpoveď je – nie. Problém totiž nie je v boháčovej nevedomosti, ale v jeho srdci. Boháč dobre vedel, že Boh je. Vedel, že mzdou hriechu je smrť. Počúval Božie slovo a vedel „všetko“. Len to ignoroval. Vedel „všetko“, ale odmietal zo toho vyvodiť dôsledky pre svoj život. Sv. Pavol nás preto povzbudzuje: „Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu“ (Ef 4, 17-19).
       Problém je v ľudskom srdci. (Podľa: Rev. Carl Haak, Sufficiency of the Gospel)
12.06.2003 | Čítanosť(2789)
Lk 16, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2372)
Lk 16, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2099)
Lk 16, 16-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet