25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Viacej požehnania je v dávaní ako v dostávaní – motto milosrdných a boxerov.

~Harold Pinter~

12.01.2017 - Miron
čítanosť764 reakcie0
(Share 149 0)


Téma: Sv. Štefan / Theosis / Sk 6, 5 / Štefan, muž plný viery a Svätého Ducha

Myšlienky... 16/2017

            Keď oslavujeme sviatok svätého prvomučeníka Štefana, scéna jeho umučenia nám ľahko môže prekryť krásne svedectvo, ktoré o ňom vydávajú Skutky apoštolov. Mohlo by nahradiť názov dnešného sviatku a znie takto: „Štefan, muž plný viery a Svätého Ducha“ (Sk 6, 5).            Toto svedectvo je posolstvo a výzvou, ktorú dáva Cirkev všetkým v tento sviatočný deň. Pripomína nám, že povolaním a cieľom každého človeka je zdieľať Boží život. Boli sme stvorení Bohom, aby sme žili v spoločenstve s Ním. Zostúpenie Boha v Osobe Ježiša Krista urobilo možným ľudské vystúpenie k Otcovi skrze Svätého Ducha. Každý kresťan je pozvaný k tomuto výstupu, ktorý kresťanský Východ nazýva theosis – zbožštenie.            Svätí otcovia hovoria, že toto zbožštenie je darom od Boha. Jedným dychom však dodávajú človek musí túžiť, bojovať, namáhať sa - teda pripraviť svoje srdce pre tento dar. Túto prípravu vidia v troch krokoch.            Prvým je nadobudnutie pokory, bez ktorej nie je možné dostať Božiu milosť. Pokora je stručne povedané prenesenie centra našej pozornosti od vlastného ega na Boha.            Druhým je asketizmus, čo je vytrvalé cvičenie sa v nadobúdaní čností, až sa stanú prirodzenou súčasťou nášho bytia.            Tretím sú sviatosti a modlitba, ktoré očisťujú srdce od vášní a sú kanálom Božej milosti, ktorá nás zjednocuje s Bohom.            Svätí otcovia nám detailne a prakticky vysvetľujú každý z týchto krokov. Len ťažko by však bolo v tejto chvíli sprostredkovať čo i len stručný sumár z tisícok popísaných strán ich praktickej skúsenosti. A ani by nám to neosožilo. Theosis – zbožštenie – teda výstup k Bohu má svoje zákonitosti a Boh sám je náš vodca na tejto ceste. Naším prvým krokom má byť zrodenie túžby vydať sa na túto cestu s pokusom o pokoru, s pokusom o asketizmus, s pokusom o viac modlitby v živote. Boh odpovedá na takýto pokus, na takéto pootvorené srdce svojou milosťou, ktorá nám dá skrze našich duchovných otcov alebo čítanie svätých otcov rozpoznať a pochopiť ďalší krok tohto nášho výstupu k Bohu.            Prosme svätého Štefana o jeho príhovor, aby o každom z nás raz Cirkev mohla vydať to isté svedectvo – že sme ľuďmi plní viery a Svätého Ducha,


12.06.2003 | Čítanosť(1783)
Sk 6, 8-15
12.06.2003 | Čítanosť(1632)
Sk 6, 1-7


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet