24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Často treba, aby človek vyšiel z boja porazený, aby Boh vyšiel z boja víťazne.

~RANIERO CANTALAMESSA~

23.12.2016 - Miron
čítanosť604 reakcie0
(Share 147 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1 / Bázeň Božia / Viera / Bázeň Božia je začiatkom čnosti

Myšlienky... 120/2016

            Diela veľkých učiteľov duchovného života sa nečítajú ľahko. Hĺbka a múdrosť vychádzajúca z ich praktickej skúsenosti nás priam nemilosrdne vedie k zmene pohľadu na náš duchovný život. Uvedomenie si, že sa nachádzame ešte len na samom začiatku našej duchovnej púte, vyháňa sebauspokojenie a dáva novú inšpiráciu. Ešte dôležitejším dôsledkom je, že ich duchovná skúsenosť odhaľuje naše často sentimentálne, detské a povrchné chápanie vzťahu s Bohom. Jedným z azda najlepších diel tohto typu sú Homílie svätého Izáka Sýrskeho. Odvažujem sa to tvrdiť na základe svedectva mnohých svätých, ktorí zvykli hovoriť, že ak by sa na svete stratili všetky spisy svätých otcov a ostali by iba tieto Izákove Homílie, tak by svet o nič neprišiel.            Svätý Izák prvú zo svojich 77 homílií začína slovami: „Bázeň Božia je začiatkom čnosti.“ V niektorých prekladoch namiesto „bázne Božej“ je použitá formulácia „strach pred Bohom“. Každopádne sa tým nedá rozumieť strach pred nejakými Božími trestami – to je v úplnom rozpore s Izákovým chápaním Boha. Sv. Izák hovorí, že bázeň Božia vyviera z viery, ktorá nám kladie a aj zodpovedá dve dôležité otázky: „Kto je Boh“ a „Kto je človek“. Viera otvára naše oči pre uznanie Božej existencie a pre pochopenie jeho zámeru s človekom. Svätý apoštol Peter tento Boží zámer predstavuje slovami: „Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť“ (2 Pt 1, 3-4). Pre svätého Izáka je bázeň Božia vyvolaná pochopením, čo skutočnosti znamená odvrátenie sa od tejto Lásky. Je to zdravý strach – obava pred možnosťou stratiť tento Boží dar. Všetky naše skutky majú dosah na večnosť. Bez bázne Božej našu pozornosť ľahko odvedú pomíňajúce veci tohto sveta a žijeme tak, akoby sme mali žiť naveky v tomto svete.            Ak v našom srdci chýba bázeň Božia, tak je to znakom, že chýba aj živá viera, ktorá nás oslobodzuje od seba samých a uschopňuje nás napĺňať prikázania.


25.06.2003 | Čítanosť(2597)
Téma: Viera
16.06.2003 | Čítanosť(1980)
2 Pt 1, 1-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet