22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Všetkému povolaniu Bohom je spoločné, že vyžadujú okamžitú poslušnosť, že povoláva k veciam, ktoré sú najprv temné, že povoláva do neistoty, takže počúvnuť môže iba veriaci. Povolávanie sa nekoná len raz, ale často. Kristus nás volá po celý náš život.

~J.H. Newman ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1047 reakcie0
(Share 254 0)


Téma: Život / Jn 4, 34

Myšlienky... 61/2002

      Rôzne životné situácie nás neraz nútia hodnotiť iného človeka. Či už ide o rôzne odporúčania k prijatiu na školu či do zamestnania alebo keď chceme niekomu priblížiť človeka, ktorého nepozná. Ale aj keď sa usilujeme o hodnotenie s dobrým úmyslom, nikdy sa nám nepodarí zachytiť všetky podstatné črty. Ľahko sa môže stať, že niekoho vykreslíme ako dôležitú a veľkú osobnosť a druhého zas ako bezvýznamného človeka, o ktorom sa len ťažko dá niečo povedať. Nedokážeme totiž obsiahnuť vnútro druhého človeka a preto naše hodnotenie je vždy nepresné.
      Božie hodnotenie je však iné. On pozná srdce človeka a preto jeho hodnotenie je neraz úplne iné. Čo je veľké a dôležité v ľudskom hodnotení, stáva sa bezvýznamným u Boha a čo je pre svet bezvýznamné, stáva sa veľkým. Veľkým v Božom hodnotení sa stáva ten, kto hľadá Božiu slávu plnením jeho vôle.
      Cestu k takejto veľkosti nám ukazuje Ježiš Kristus. Celým životom potvrdzuje, že jeho pokrmom je predovšetkým plniť vôľu toho, ktorý ho poslal (porov. Jn 4, 34). Otcovi zveril starosť o svoj život i o poslanie, ktoré mal na zemi. Nevie, čo je to strach, nevie, čo je to obava, pretože vie, že všetko je v rukách jeho Otca. Myslí len na to, čo musí povedať a urobiť v mene svojho Otca. Ježiš Kristus dokonale naplnil vôľu svojho Otca.
      My sme pozvaní, aby sme kráčali tou istou cestou. Máme hľadať vôľu nebeského Otca a plniť ju. Sme však pripravení zachytiť Boží hlas?
      V Starom zákone čítame o známej svätyni v Šilo, kde ľudia radi putovali, aby sa tam modlili a prinášali obety. Správcom tejto svätyne bol kňaz Eli. Usiloval sa o vernosť v bohoslužbe, ale bol to slaboch, ktorý nedokázal vychovať svojich synov ani sa nezdokonaľoval v poznávaní Božej vôle.
      Do tejto svätyne odviedli rodičia Elkana a Anna svojho syna Samuela. Podľa sľubu dali ho do služieb svätyne. Samuel bol mladý – nevyznal sa v duchovných veciach. A keď sa mu Boh ozval, trikrát považoval Boží hlas za volanie kňaza. Potreboval duchovného vodcu, ktorý by mu pomohol lepšie spoznávať Božiu vôľu. Našťastie v tomto mu kňaz Eli dobre poradil. Samuel povedal svoje „áno“ Bohu, ktorý ho povolal k prorockej službe.
      I my máme dostatok svätýň, ktoré navštevujeme. Je to predovšetkým náš farský chrám, ale aj rôzne pútnické miesta, kde sa modlíme, načúvame Božiemu slovu... Prichádzame však s očakávaním: čo nám dnes Boh povie?
      Často nespoznávame Boží hlas podobne ako Samuel. Potrebujeme duchovné vedenie, ktoré by nám pomohlo rozoznať Boží hlas od hluku tohto sveta. Hľadáme takéto duchovné vedenie?
      Nie je to tak ťažké. Niekedy stačí vyhľadať kňaza alebo čítať knihy, ktoré sa zaoberajú výkladom Svätého písma alebo sa zapojiť do spoločenstva, ktoré uvažuje nad Božím slovom. (Podľa: J. Hrbata, Setba a žeň 244.1.)
      Je potrebné tomuto dať patričnú dôležitosť, pretože inak nebudeme schopní spoznať Boží hlas, nespoznáme Božiu vôľu a nebudeme ju napĺňať. Je to dôležité aj preto, lebo bez tohto nácviku sa z nás nikdy nestanú duchovní vodcovia pre tých, ktorí budú od nás túto službu očakávať. A v tomto máme slúžiť jeden druhému: rodičia deťom, manžel manželke, priateľ priateľovi.
      V Božích očiach je veľký ten, kto hľadá Božiu slávu plnením jeho vôle. Má azda niekto odvahu odmietnuť toto pozvanie k veľkosti, zvlášť keď sa dotýka i našej spásy?
27.05.2011 | Čítanosť(4604)
Téma: Istota / Človek / Život
04.08.2004 | Čítanosť(1758)
Téma: Životná príležitosť
26.06.2003 | Čítanosť(3109)
Život – zmysel života
12.06.2003 | Čítanosť(2432)
Jn 4, 4-42
12.06.2003 | Čítanosť(2189)
Jn 4, 43-54


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet