25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Zamestnávaj svoju myseľ dobrými myšlienkami, lebo inak ich nepriateľ naplní zlými. Myseľ nezamestnaná – taká byť nemôže.

~Svätý Thomas More~

20.05.2016 - Miron
čítanosť815 reakcie0
(Share 171 0)


Téma: Osláviť Boha svojím životom / Jn 17, 4 / Heréza / Pýcha

Myšlienky... 63/2016

            Nedeľa po Nanebovstúpení Pána je vo Východnej cirkvi venovaná Svätým Otcom Prvého Nicejského koncilu. Títo svätí biskupi sa zišli, aby čelili veľkej heréze, ktorá zasiahla Cirkev. Veľkej preto, pretože útočila na pravú vieru v tom, že odmietala Ježiša Krista ako pravého Boha a aj v tom, že stúpenci tohto nesprávneho učenia ovplyvnili vieru veľkého množstva veriacich.            Je skutočne zaujímavé, že nesprávne učenie, herézy, nielen vtedy, ale vždy v histórií Cirkvi po súčasnosť, nachádzali vždy dostatok stúpencov. Podrobnejším skúmaním môžeme dôjsť k pomenovaniu dôvodov tejto nepochopiteľnej popularity. Je ich mnoho, ale jedno majú spoločné. Každá heréza ma počiatok v ľudskom srdci, ktoré zranené pýchou zosadzuje Boha z trónu, aby mohlo vládnuť samé. Či to nerozoznávame v tých našich malých herézach keď si prispôsobujeme slová nášho Pána alebo ich doslova ignorujeme, aby rôzne prejavy našich slabosti a hriechu príliš nevytŕčali? Koľko populárnych duchovných prúdov ignorujúcich skúsenosť dvoch tisícročí kresťanstva uchvacuje srdcia ľudí? S akou ľahkosťou ignorujeme mnohé základné prvky kresťanskej morálky, ktoré ešte pred pár desaťročiami boli stavebným prvkom spoločnosti – a to veriacej i neveriacej.            Každý, kto s úprimným srdcom hľadá Pána, si kladie v súčasnosti túto otázku: „Čo mám robiť, aby vzdoroval všetkým tým malým i veľkým herézam, ktoré sa dotieravo snažia uchvátiť moje srdce?“            Odpoveď nám dáva Ježiš Kristus, keď vo svojej veľkňazskej modlitbe hovorí Bohu Otcovi: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať“ (Jn 17, 4). Ježiš Kristus dokonale naplnil svoje poslanie a tieto slová hovorí, aby nám ukázal cestu, po ktorej máme i my kráčať. Ak sa budeme z celej sily snažiť osláviť Boha naším životom, nepodľahneme pokušeniu hľadať svoju slávu a popularitu. Je to cesta, ktorá nás naučí pokore a pokorné srdce dokáže rozpoznať, ktoré dielo slúži na oslavu Boha a ktoré je budované s cieľom nadobudnutia osobnej svetskej slávy, aj keď s pekným náterom zbožnosti.            Svätí Otcovia Prvého Nicejského koncilu nehľadali svoju slávu a popularitu. Hľadali Božiu slávu a preto boli schopní sa vzoprieť nesprávnemu, ale v tej dobe veľmi populárnemu učeniu Ária. Podobný zápas čaká aj nás, ak sa rozhodneme svojím životom osláviť nie seba, ale Boha.


16.08.2007 | Čítanosť(4235)
Téma: Jn 17,11
05.02.2009 | Čítanosť(2673)
Téma: Jn 17, 21
25.06.2003 | Čítanosť(1137)
Téma: Pýcha
12.06.2003 | Čítanosť(2567)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet