22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pokorný človek má ducha mlčanlivosti, a predsa dokáže odpovedať na nevyslovené otázky, lebo ich jeho milosrdná láska vie uhádnuť.

~BERNARD DUCRUET~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1697 reakcie0
(Share 356 0)


Téma: Moc / Pokušenie / Púšť / Mt 16, 26 / Mt 4, 1-11

Myšlienky... 50/2002

      História nám hovorí o mnohých ľuďoch, ktorí sa počas života dostali na vrchol slávy a moci a neskôr stratili všetko, čo mali. Pred dvoma tisícročiami Ježiš Kristus povedal: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 26). Azda keď urobil toto vyhlásenie, myslel na ten okamih v svojom živote, kedy urobil veľké rozhodnutie na púšti.
      Tento okamih v jeho živote je pre nás veľmi dôležitý, pretože sa denno-denne stretávame s rôznymi pokušeniami. Ježiš Kristus je pre nás v tomto duchovnom boji veľkou posilou, pretože pred nami nielen odhaľuje najväčšie a základné pokušenia zlého ducha, ale aj spôsob, ako im čeliť.
      Keď nadišiel čas jeho verejného účinkovania, odišiel zo svojho domova k Jordánu, kde ho jeho bratanec sv. Ján Krstiteľ pokrstil. „A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17). A nasledujúci verš hovorí: „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (Mt 4, 1).
      Niekedy máme ťažkosť s prijatím tejto správy. Vzhľadom na božskú prirodzenosť Ježiša Krista si myslíme, že tieto pokušenia boli iného charakteru než pokušenia, s ktorými bojujeme. No musíme si uvedomiť, že tieto pokušenia boli skutočné. Toto potvrdzujú slová sv. Matúša, sv. Marka i sv. Lukáša. Potvrdzuje to aj svätopisec v liste Hebrejom: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (4, 15). Evanjelisti hovoria o troch veľkých pokušeniach, voči ktorým musel Ježiš Kristus zápasiť. Tieto tri pokušenia sa objavujú v živote každého človeka. Prvé zvádza k nesprávnemu používaniu moci, druhé k nesprávnemu vzťahu k sláve sveta a tretie k nesprávnemu spojenectvu.
      Skúsme sa bližšie pozrieť na to prvé pokušenie. Pokušiteľ prišiel k Ježišovi a povedal: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby“ (Mt 4, 3). Ježišova odpoveď na toto pokušenie bola: „Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4, 4). Ježiš Kristus vedel, že má moc urobiť to, o čo ho žiadal Pokušiteľ. Napriek hladu, ktorý cítil po štyridsiatich dňoch pôstu, odmieta použiť svoju moc pre svoj úžitok. Táto moc má byť požehnaním pre druhých. Sv. Matúš spomína o pár veršov neskôr: „Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval“ (Mt 4, 24).
      Nespoznávame teraz toto prvé pokušenie i vo svojom živote? Akú veľkú máme moc! Skrýva sa v schopnostiach, ktoré sme dostali od nebeského Otca. Nepodľahli sme pokušeniu využiť tieto talenty, ktorými máme poslúžiť druhým, iba pre seba?
      Využívať správne „svoju moc“ – to je predsavzatie, ku ktorému nás vedie uvažovanie nad prvým z troch pokušení Ježiša Krista na púšti. Spasiteľ od nás nežiada viac, než to čo sám urobil – odmietnuť nesprávne požívanie moci.
08.10.2003 | Čítanosť(1425)
Téma: Odvaha / Pokušenie
25.06.2003 | Čítanosť(1405)
Téma: Pokušenie
25.06.2003 | Čítanosť(1315)
Téma: Pokušenie
12.06.2003 | Čítanosť(2986)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2913)
Mt 16, 21-28


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet