23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ani najkrajšia a najušľachtilejšia ideológia nenahradí pokoru a pozornosť, s akou treba zaobchádzať s konkrétnym a často i zapáchajúcim faktom.

~Thomas Merton ~

30.11.2015 - Miron
čítanosť945 reakcie0
(Share 230 0)


Téma: Srdce / Lk 16, 15 / Ž 90, 8 / Mt 23, 27-28 /

Myšlienky... 9/2015

            Boh pozná ľudské srdce. Toto tvrdenie pôsobí upokojujúco. Boh pozná naše srdcia, pozná naše trápenia i radosti, naše možnosti i limity. Fakt, že Boh pozná naše srdcia má však dve stránky ako nám to odhaľuje Sväté písmo.            Pozrime sa najprv na to, čo by sme mohli nazvať negatívnou - no však užitočnou stránkou Božieho poznania našich sŕdc.            Boh pozná našu skazenú  vôľu,  náš tajný hriech,  každú formu temnoty, každú formu nespravodlivosti prejavenú hoci len na úrovni myšlienok. Ježiš ostro napomína farizejov slovami: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné" (Lk 16, 15). Keďže Boh pozná naše srdcia, znamená to, že nemôžeme pred ním nič skryť. Žalmista hovorí: " Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby" (Ž 90, 8). Nemôžeme ho uchlácholiť vonkajšími skutkami alebo rituálmi keď k nemu pristupujeme bez kajúcnosti v srdci. V takomto prípade aj o nás  platia Ježišove slova: " Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti" (Mt 23, 27-28).            Na druhej strane Božie poznanie nášho srdca prináša upokojenie a útechu. Svätý Ján píše: " Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko" (1 Jn 3, 19-20). Často ani nevieme, čo je v našich srdciach pretože vnímame zmätok v našom vnútornom živote. Boh je však väčší než naše srdcia. Možno  potrebujú veľa uzdravujúcich dotykoch, veľa zmien... Keď však s dôverou a pokáním k nemu pristúpime, môžeme počítať s jeho milosrdenstvom.            V jednej  modlitbe pred svätým prijímaním po uznaní vlastnej hriešnosti hovoríme, že sa  k nemu utiekame ako  k svojmu útočišťu. Hľa, ak  hrešíme,  nemali by sme utekať od Boha v zahanbení, ale máme utekať smerom k nemu v pokání ako  sa márnotratný syn ponáhľal k svojmu otcovi. Kde inde môžeme nájsť odpustenie a uzdravenie pre svoje zranené srdcia? Adam a Eva sa usilovali skryť pred Bohom potom, ako zhrešili. Bolo to však márne. Je lepšie vyznať svoj hriech, pretože Boh aj tak vie, čo sa skrýva v našich srdciach.            Nepokúšajme sa k nemu prísť s vysvetľovaním alebo ospravedlňovaním sa alebo skúšaním povedať mu, že my vieme, čo je najlepšie pre nás. On pozná naše srdcia. Buďme preto úprimní. Áno, také niečo vyžaduje odvahu, pretože musíme poraziť našu pýchu. No  po tomto  kroku budeme schopní chytiť sa jeho božskej ruky, aby nás vytiahol z biedy,   do ktorej sme sa hriechom dostali.


05.08.2003 | Čítanosť(1187)
Téma: Myšlienky / Srdce
27.03.2004 | Čítanosť(900)
Téma: Srdce / Viera
12.06.2003 | Čítanosť(2762)
Lk 16, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2343)
Lk 16, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2079)
Lk 16, 16-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet