18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak niekto miluje, tak buď nepociťuje ťažkosti, alebo miluje aj samotnú ťažkosť... Práce tých, ktorí milujú, nikdy nie sú ťažké.

~sv. Augustín~

07.11.2015 - Miron
čítanosť1065 reakcie0
(Share 197 0)


Téma: Ef 6, 10-12 / Duchovný život / Hriech / Alkohol

Myšlienky... 5/2015

            V literatúre s tematikou duchovného života sa často stretneme s výrazmi "duchovný zápas" alebo "duchovný boj". Je to realita, o ktorej čítame na viacerých miestach vo Svätom písme. Pripomeňme si aspoň slová svätého Pavla: "Upevňujte  sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach" (Ef 6, 10-12).


            Výrazy "duchovný zápas" alebo "duchovný boj" v sebe zahŕňajú všetky aktivity duše zamerané na odstránenie hriechu, či uchránenie sa pred ním, na premáhanie zlých vášní a na pestovanie čností. Tento duchovný zápas prebieha v duši každého človeka, lebo každý človek je stvorený na Boží obraz a podobu. Mnohokrát je tento Boží obraz v duši pošpinený hriechmi a zahádzaný nesprávnymi vášňami natoľko, že ho človek v sebe nedokáže objaviť a pomenovať - napriek tomu však ho cíti a nasleduje. Ide o to nevedomé nutkanie niečo so svojím životom urobiť. Intenzita tohto duchovného zápasu je preto rôzna. Iná je u človeka, ktorý je ďaleko od Boha, iná je u človeka, ktorý sa vedome snaží napodobňovať dokonalosť Boha. Ale som si istý, že každý človek svojím spôsobom je vtiahnutý do tohto duchovného zápasu. Z tohto zorného poľa by sme mali pozerať na našich blížnych. Nepoznáme duchovný zápas, ktorý prebieha v ich dušiach a nepoznáme ani intenzitu tohto zápasu. Mali by sme sa preto veľmi varovať pred vynášaním uponáhľaných súdov.


            Veľmi ma oslovil príbeh zo svätej hory Athos. Žil tam  mladý mních, ktorý bol  alkoholik. Jeho závislosť bola pohoršením pre ostatných mníchov ako aj návštevníkov tejto mníšskej republiky. Zomrel pomerne mladý. Keď na druhý deň po jeho smrti pútnici prišli navštíviť svätého  muža, starca Paisija v jeho pustovni, zvestovali  mu túto správu. Starec Paisij povedal:  "Ja viem  o jeho smrti. Videl som  otvorené nebo a anjelov zostupujúcich z neba, ktorí prišli privítať jeho dušu."


            Návštevníci boli týmito slovami prekvapení a oponovali: "Ty musíš hovoriť o nejakom inom mníchovi. Tento vôbec nebol hodný. Asi nevieš, že bol alkoholikom..."


            Starec Paisij im odpovedal: "Ja dobre poznám tohto mnícha i jeho problém. Poviem vám jeho príbeh. Narodil sa v tej časti Grécka, ktorú okupovali Turci. Tureckí vojaci násilím brali malých chlapcov rodičom a odvádzali ich do Turecka. Rodičia ho teda schovávali a aby azda sa  plačom neprezradil, pridávali  mu na utíšenie silnú pálenku do  mlieka. Uchránili ho síce  pred Turkmi, ale vypestovali v ňom silnú závislosť na alkohol. Keď  prišiel na Athos s túžbou stať sa mníchom, vyjavil túto svoju závislosť spovedníkovi a svojmu duchovnému vodcovi. V tej dobe vypil 20 pohárikov pálenky denne. Jeho duchovný otec mu nakázal bojovať s touto náklonnosťou. Poradil mu, aby strávil každý deň veľkú časť noci v modlitbe pred ikonou Presvätej Bohorodičky prosiac o umenšenie tejto závislosti o jeden pohárik menej. Tento mních poslúchol a modlitbou bojoval so svojou slabosťou. Po mnohých mesiacoch namiesto 20 pohárikov to bolo 19, po ďalších 18... 17... S pomocou zhora a v neustálom boji zišiel na 2 až tri poháriky denne, avšak vyzeral navonok stále akoby ich vypil 20.


            Vy vidíte nehodného mnícha, alkoholika... Boh však vidí bojovníka... preto poslal  svojich anjelov, aby ho privítali."


            Nepoznáme duchovný zápas, ktorý prebieha v dušiach našich blížnych a nepoznáme ani intenzitu tohto zápasu. Varujme sa preto unáhleným  súdom. Radšej ponúknime povzbudenie a v modlitbe poprosme, aby ich Boh požehnal v ich duchovnom zápase.


 

27.05.2011 | Čítanosť(4606)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3120)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(2095)
Ef 6, 10-24
12.06.2003 | Čítanosť(1852)
Ef 6, 1-9


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet