16.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kresťanstvo, ktoré zvíťazilo nad náboženstvami prírody, ako odvetu voviedlo prírodu do náboženstva. Každé stvorené bytie je vlastne svedectvom Božím: je to Boh vmiešaný do svojich diel – ako to vyjadruje sv. Augustín. Boh vo stvorených veciach zvýrazňuje svoju myšlienku, a robí si z nich nástroje na uskutočnenie svojich úmyslov.

~A. D. Sertillanges ~

17.04.2010 -
čítanosť991 reakcie0
(Share 231 0)


Téma: 1 Jn 5, 1-6

Príhovor

Autor: -ls-

       „A toto je vítězství, které přemáhá svět: naše víra.
       Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo uvěří,
       že Ježíš je Syn Boží?“
      Tyhle verše z dnešního čtení si rádi vybírají bohoslovci za motto svého primičního oznámení, za své kněžské životní heslo a kredo. Je plné radostného optimismu, a víc: je plné zářící jistoty o síle víry v Ježíše.
      Já jsem si tyto verše za své kněžské kredo vybral také. Mám dodnes v živé paměti, jak mne tenkrát oslnily, když jsem jim při nedělní bohoslužbě naslouchal, jak jsem si s radostí uvědomil, jaká je síla ve víře v Pána Ježíše, kterou budu hlásat ve svém kněžském životě.
      A jak jdou za sebou roky a desetiletí, ptávám se o dnešní neděli vždy znovu, kolik ze zářící jistoty ve vítěznou moc víry jsem si zachoval já, kolik vy, moje farní rodina, kolik naše křesťanská generace.
      Naše generace byla tvrdě konfrontována s výtkou, že víra v Krista je zastaralá, překonaná, nevědecká, staromódní. A to je škaredá obžaloba. Kdopak chce být staromódní, staromládenecký, kdopak chce být ze starého železa.
      Ale stačí do téhle demagogické fráze o zastaralosti víry jen maličko prstem dloubnout a už se ukazuje, jak je pomýlená.
      Zastaralý může být nějaký názor, např. geocentrický, že středem vesmíru je země. Nahradil jej názor heliocentrický.
      Zastaralá je věda a technika minulého století. Nahradila ji věda a technika dnešní, současná.
      Ale že zastarala křesťanská víra? To je výrok stejně nesmyslný, jako kdyby někdo chtěl tvrdit, že zastarala mezi lidmi láska, - tu že teď nahradí věda - třebas počítače Seznamky.
      Jenže, když se dnes dva do sebe zamilují, vědí a cítí a prožívají, že ta jejich láska je něco zcela nového a jedinečného. Něco, co tu na světě dosud nebylo. A mají pravdu. Láska mezi lidmi nikdy nezastará.
      A proto také nemůže zastarat mezi lidmi víra, protože právě z víry, z důvěry se rodí láska. Láska bez víry neexistuje. A bez pevného zakořenění vírou ve věčného Boha se také nedaří věřit člověku.
      Víra, naděje a láska nikdy nebudou zastaralé věci v životě člověka, vždyť se jedná o samotné existenční základy člověčenství. Víra je zbytečností jen u zvířat.
      Životní postoj věřícího člověka byl odedávna charakterizován oním známým: „Zde stojím a jinak nemohu.“
      Vždy však se znovu a znovu vyskytují údobí bázně, kdy někteří věřící ztrácejí hlas až k pípání: „Zde stojím, ale mohu také jinak, když musím.“
      A tak slyšíme a vidíme kolem sebe doklady věřícího, radostného křesťanství, a hned nato doklady křesťanské malověrnosti.
      Když tu byla Matka Tereza z Kalkaty, vypravovala o dvou mladých indických manželích, kteří jí přinesli velkou sumu peněz na stavbu siročince. Tereza se jich s údivem ptala, kde k tolika penězům přišli. - „To jsme dostali od obojích rodičů na vystrojení bohaté svatby, jak je v Indii zvykem. Ale my jsme se spolu dohodli, že těch peněz využijeme lépe - a dáme je vám pro opuštěné děti.“ - Matka Tereza dodala: „Těžko si zde v Evropě můžete představit, kolik odvahy, kolik pevné víry museli mít ti dva mladí, aby šli proti veřejnému mínění ve své zemi.“
      Nejen v Indii, všude na světě je potřebí odvahy a pevnosti, aby člověk dokázal žít podle svého přesvědčení, podle svého svědomí, podle své víry.
      A také vědění je nám třeba, že nemáme proč se za svou víru stydět. Vždyť - znovu si to připomeňme: kde není víry v Boha, tam zakrňuje i víra v člověka. Těžko věřit v člověka, který věří jen sobě, myslí jen na sebe, stará se jen o sebe. Jak mohu takovému věřit? - A jak mohu mít rád toho, komu nevěřím?
      A tak, když si váš starý farář po desetiletích kněžského života znovu čte heslo svého kněžského začátku, nemusí z něj smazávat ani čárku - svítí stále stejnou radostnou jistotou: „To je vítězství, které přemáhá svět, naše víra.“ Nezastará nikdy křesťanská víra, protože podobou víry v jednání s lidmi je láska.
      A bez lásky mezi lidmi - byli bychom vůbec ještě lidmi?

20.06.2003 | Čítanosť(1407)
Téma: Svedectvo / 1 Jn 5, 11-12
16.06.2003 | Čítanosť(1793)
1 Jn 5, 1-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet