20.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

     „Láska je plod, ktorý dozrieva v každom ročnom období, a ktorý má každý na dosah ruky. Zbierať ho môže ktokoľvek a bez obmedzenia.”

~Matka Terézia~

17.04.2010 - Miron
čítanosť584 reakcie0
(Share 207 0)


Téma: 2 Krn 36, 14-16.19-23

Príhovor

Autor: -ls-

      Starozákonní čtení nás zavedlo do středu jedné z velkých tragédií vyvoleného národa. Začala - jako vždy - odpadem od Boha: státníci, kněží, lid, všichni začali jednat bezbožně.
      Izrael měl v té době celou řadu špatných králů a národ od nich kdeco špatného učenlivě odkoukal.
      Až král Joziáš si dává říct od proroka, odvrací se od pohanství, chce napravit i národ. Začátkem 6. století zahajuje velké celonárodní aggiornamento, nápravu. Kniha Božího zákona je znovu nalezena, veřejně se v chrámě předčítá. Obnovuje se zachovávání svátečního dne. Lidé musí zanechat pohanských model, které se jim zdály modernější než prastarý Hospodin. Přichází na pomoc dějinná Boží prozřetelnost, aby převýchova byla účinná. Celý národ má zblízka a na vlastní kůži poznat, po čem stále pošilhával. Celý národ je deportován - přesazen - do čistě nevěreckého světa, který zná jen modly. Ať si to lid Boží zkusí, jak se žije tam, kde místo Bohu se slouží modlám.
      Výsledek tohoto školení je jedinečný a trvalý. Ti, co se vrátí po sedmdesáti letech ze zajetí, jsou zcela vyléčeni z obdivu k pohanství.
      Zdá se, že dnešní křesťanská Evropa musí prodělat stejnou léčebnou kúru, aby dokázala objevit pravou velikost svého Boha.
      Teprve když Izraelští sedávali u vod babylónských a plakali steskem po domově, teprve když žili ve světě nedotčeném milosrdenstvím smířlivostí a odpouštěním, když žili ve světě, který šel bezohledně za svými cíli a bez milosti drtil a šlapal jednotlivce i národy, co se mu dostali pod nohy; - teprve když tento národ zajatců zaséval slzy, seménka obrácení a nové věrnosti Bohu - teprve potom znovu objevil nad sebou Hospodina, který nabízel záchranu tomu,kdo v něj uvěří.
      Je to stejná situace, stejný předobraz jako had na poušti v dnešním evangeliu. Izraelští jsou v kraji plném jedu, plném zla. Věřit už zapomněli, jen reptat umějí.
      A teprve v této beznadějné situaci uslyší hlas Hospodinův, nabízející záchranu: Pohlédni s důvěrou na kříž, uvěř.
      Co se tím evangeliem radí nám? Totéž co Izraelitům: Chceš-li se zachránit před smrtelným uštknutím hada - pokušitele ke zlému, pohlédni na kříž. Teď je Ježíš Kristus tím měděným hadem.
      Všichni jsme vyhnaní synové Evy, všichni občas sedíme při řekách babylónských a pláčeme po světě spravedlivém, po vlasti našich otců, jíž je nebe. Kéž i nás tento zážitek exilu přivede k nové pevné víře: k víře, že svět není jen silovým polem náhod a pudů; - k víře, že člověku nestačí ke štěstí modly, jak je módy v různých dobách vynášejí. - Kéž uvěříme, že Tento na kříži je náš Vykupitel. Kéž uvěříme, že Bůh tak miloval svět, že poslal k naší záchraně svého Syna.
      Bože, věřím, pomoz mé nedůvěře.

25.01.2005 | Čítanosť(580)
2 Krn 36, 01-23


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet