16.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „V okamihu smrti budeme skúšaní z lásky. Ak skúšku zložíme, budeme naveky žiť v Láske.”

~MICHEL QUOIST ~

17.04.2010 -
čítanosť684 reakcie0
(Share 201 0)


Téma: Mt 25, 31-46 /

Príhovor

Autor: -ls-

      Letošní svátek Krista Krále je vlastně svátkem konce světa. Četli jsme o něm v evangeliu.
      Jak to tedy bude na konci světa? Písmo svaté o něm mluví v barvitých, symbolických obrazech. Lidé, místo aby se zamýšleli nad smyslem těch obrazů, berou to často doslovně a polopaticky: že nastane hrozná kosmická katastrofa, že Bůh celý svět zničí, a že z nebe sestoupí nějaký prefabrikovaný ráj - nový svět, nové stvoření. To je nesprávná představa.
      Jak by mohl Bůh zničit svět - své vlastní dílo? Což nečteme v Písmě od Noemovy duhy neustávající svědectví, že Bůh svět miluje, že jej nechce zničit, ale zachránit? A láska Boží, to není jen planý sentimentální cit, který k ničemu nezavazuje. Naopak: „Tak Bůh miloval svět, že za něj dal svého jediného syna.“ Dal ho, aby se ztotožnil s lidmi, aby se stal člověkem, aby nesl lidský osud. Bůh nechce ani zkázu světa ani zkázu svého člověčenstva. Chce svět zachránit.
      Jak to tedy bude na konci světa?
      Konec světa - to bude konec světa zločinu, konec světa všech hrozných a zlých věcí na světě. Už vlastně začal ten konec zlého světa -. smrtí Pána Ježíše na kříži. Už vlastně začal ten nový dobrý svět - se zmrtvýchvstáním Páně.
      Království Boží - Nové stvoření - už je tu, ale dosud v zápase se zlem. Konec, o kterém mluví Pán, je konec tohoto zápasu, je konečné vítězství všeho dobra. Pro děti Boží je konec světa radost, do které vstupují. Je to katastrofa pro zlé lidi. Jejich zlé snažení konečně a definitivně zkrachuje. Ale nemůžeme říci, že je zavrhne Bůh.
      Ti zlí se sami odsoudí. Bůh jim bude nabízet záchranu do posledního okamžiku. Boží soud jen vyjeví jejich vlastní postoj.
      Přenesme nyní toto vše na sebe a uvědomme si dnes dobře:
      Kdykoliv odmítneš zlé pokušení, to končí kus zlého života. Kdykoli můžeš někomu ublížit - a ty mu naopak prospěješ, kdykoli můžeš zarmoutit - a ty uděláš radost, kdykoli se postavíš rozhodně na stranu dobra, - to vždy končí kus zlého světa a rodí se svět vykoupený. Vzniká dobrý svět a tvé nebe. Říkám tvé nebe. Nikdy totiž nebude mít nebe ten, kdo si ho nezačal stavět teď, zde, na zemi, skutky lásky a milosrdenství.
      Nezažije lásku nebeskou, kdo nemá lásku k bližnímu. Nebude šťasten, v nebi, kdo nečiní šťastnými jiné.
      Jak to je tedy u tebe se skutky lásky, skutky milosrdenství? V kancionálu je jejich seznam. Znáš je? Jednáš podle nich? Zpytuješ si podle nich večer svědomí?
      Zopakujme si je, jak se je učíme ve škole:
      a) Skutky tělesného milosrdenství:
       1. Hladovějící sytit a napájet.
       2. Ujmout se cizince - poradit, pomoci mu.
       3. Ošatit nuzného.
       4. Navštěvovat a ošetřovat nemocné.
       5. Pomáhat vězněným.
      b) Skutky duchovního milosrdenství:
       1. Zaslepené trpělivě přivádět k poznání, že chybují.
       2. Učit nevědomé. Nenechávat si své poznatky, svou odbornost sobecky pro sebe.
       3. Dobře poradit těm, kteří jsou bezradní.
       4. Potěšit zarmoucené. - Nevyhýbat se lidem, když mají trápení, ale pomáhat jim je nést.
       5. Mít trpělivost se zlými lidmi. - Neodsoudit je, neodvrátit se od nich, dávat jim šanci k napravení.
       6. Odpouštět těm, kteří nám ublížili. - Nemstít se.
       7. Modlit se za živé i mrtvé.
      To jsou skutky milosrdenství. To jsou poznávací znamení, podle nichž Kristus Král rozlišuje své poddané, to je odlesk záře jeho nebeské koruny na jejich čele. Lidstvo bude souzeno podle míry činné lásky k bližnímu. I já a ty tak budeme souzeni.
      Budeme si dnes pamatovat: Kdykoli se rozhodnu pro skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství, je to konec světa pro zlo opačné, je to výstavba kusu nebe na zemi pro mne a pro jiné.
      Budeme si pamatovat: Bůh mě bere vážně jako svého spolupracovníka při vykupování světa. Chci se denně při večerní modlitbě ptát, jak jsem dnes konal skutky tělesného a duchovního milosrdenství.
      A naše dnešní vyznání víry ať je radostným přihlášením ke Kristu, Králi světa vykoupeného, Králi nebe i země.


12.06.2003 | Čítanosť(2955)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2839)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2723)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet