20.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nachádzame sa v Európe, kde čoraz viac narastá sklon k ateizmu a skepticizmu, kde sa zakoreňuje bolestný nedostatok pevnej morálky, s rozpadom rodiny a degeneráciou mravov, kde prevláda nebezpečný konflikt ideí a hnutí.

~Ján Pavol II.~

10.02.2010 -
čítanosť550 reakcie0
(Share 161 0)


Téma: Svätý Marek / Evanjelista /

Príhovor

Autor: -ls-

      Doprovázel na misijních cestách Petra i Pavla. Je považován za „vynálezce” literárního druhu, zvaného evangelia. Jako jsou literární druhy básně, romány, životopisy, kroniky, dopisy aj., tak Marek napsal spis, později nazvaný „evangeliem”. Není to kniha dějepisná, není to životopis. Co to tedy je - a co to znamená pro nás, pro náš život?
      Marek už nepatřil k těm, co Pána Ježíše znali osobně. Jak tedy přišel k napsání evangelia? Zásluhu na tom má Markův domov. Jeho maminka Marie byla známá a vážená křesťanka. V jejím domě se scházely první generace křesťanů a čiperný Marek byl při všem. Vraceli se tam z misijních cest apoštolové a vypravovali - a Marek naslouchal. Přicházel tam Pavel. Přicházel tam Barnabáš - asi Markův strýc. Plánovaly se tam další misijní cesty a mládenec Marek chtěl jít s sebou. Pavel mu to vymlouval, ale nakonec jej s sebou vzal. Ukázalo se, že měl pravdu: chlapec nemohl svízele misijní cesty unést, a utekl tedy z Malé Asie domů. Ale to ho neodradilo, aby to nezkusil znovu - tentokrát s Barnabášem. Petrovi dělal zřejmě tlumočníka a vydržel při něm věrně na cestách i ve vězeních.
      Snad na žádost římských křesťanů začal Marek sepisovat svůj spis o Pánu Ježíši a zapisoval kázání Petrova, Pavlova a Barnabášova. Opisoval si je a do jednoho spisu spojil, co si kde křesťané o Pánu Ježíši začali zapisovat pro potřebu vyučování nových křesťanů.
      Kolovala už mezi lidmi sbírka Ježíšových výroků Sbírka o Ježíšových mocných činech, divech. Sbírka o Ježíšových sporech se Židy. Sbírka Ježíšových podobenství. Vzniklo brzo vylíčení Ježíšova umučení.
      Marek ty sbírky znal a spojil. Nechtěl napsat Ježíšův životopis v časové posloupnosti od narození. Sepsal, - a tak pro nás zachránil, co se o Pánu Ježíši zachovalo. Nejprve o působení v Galileji. Potom o cestě do Jeruzaléma. A závěrem o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání.
      Markovo evangelium je křesťanská věrouka - učebnice víry v Pána Ježíše. Životní osudy Markovy se ztrácejí v mlhách minulosti, nic jistého o jeho osudech nevíme. Ale jeho dílo, kniha jeho srdce, jeho evangelium, zůstává a žije přes dálku tisíciletí.
      Obnovme v sobě úctu k evangeliím, jakou měl už svatý Ignác z Antiochie pár desítek let po Markovi: „Evangelium, to je pro mne zde přítomný a ke mně mluvící Kristus.”


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet