16.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevyhrá boj bez nej. Záleží na vás, ako sa rozhodnete.”

~SV. PÁTER PIO~

10.02.2010 -
čítanosť1279 reakcie0
(Share 238 0)


Téma: Nový rok /

Príhovor

Autor: -ls-

      Je zvykem dávat jednotlivým rokům různá jména jako program, který ta jména zosobňují. Měli jsme rok Bedřicha Smetany, jiný rok byl věnovaný J. A. Komenskému a jeho dílu. Podobně si počíná i církev, když na příklad jednotlivé roky duchovní obnovy zasvěcuje různým svatým.
      Na počátek každého roku však klade dvě jména, vždy stejná: Jména Ježíš a Maria, jako program plný naděje.
      Ještě donedávna zněl liturgický název prvního dne v roce „Jména Ježíš”. I dnešní evangelium končí zmínkou o tom, že „mu dali jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, prve než byl počat v mateřském lůně.”
      Hebrejské jméno Ježíš se překládá jako „Jahve pomáhá”, „Jahve zachraňuje”. Už v tomto jméně je vyjádřeno to nejdůležitější, co Ježíš pro svět udělá: zachrání, osvobodí jej. A stvrzuje to i novozákonní zjevení anděla Josefovi: Dáš mu jméno Ježíš, neboť on osvobodí svůj lid.
      Jak Ježíš pomáhal, jak zachraňoval, o tom nám svědčí stránky Nového zákona. Je to radostná zpráva o tom, jak do svého srdce přijal celníky, hříšníky, malomocné, chromé, malé děti i plačící maminky.
      A tak stojí jméno Ježíš jako příslib i na začátku tohoto našeho nového roku. I s námi půjde ten, kterého můžeme nazývat svým Pomocníkem, Zachráncem, Ochráncem.
      Druhé jméno, které před nás církev klade jako program naděje, je jméno Maria, které se překládá několika způsoby. Hebrejské Mirjam znamená „od Boha milovaná”, „Vyvolená” nebo „Omilostněná”.
      Všimli jste si, co je na dnešním čtení nápadné? Zatímco pastýři překypující aktivitou pospíchají, hledají, nalézají, klanějí se, chválí Boha a běží radostnou zvěst povědět dál - Maria zůstává tichá, nepromluví ani slova. Písmo o ní jen říká, že „to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom.”
      Podobná tichost Mariina je nápadná už při zvěstování. Kratičkým slovem Fiat, Ano, odpovídá na nejzávažnější otázku lidských dějin.
      Proto se mi jeví upovídanost Marie - v různých teď tak módních mariánských zjeveních„ - jako nevěrohodná. Tahle upovídaná osoba není totožná s Marií našich evangelií.
      Izaiášův výrok: ”Neboj se, vždyť já jsem si tě vyvolil, já jsem si tě zavolal jménem, ty patříš mně„ - tohle oslovení vztahuje církev nejen na Marii. To patří i každému z nás, Mariiným sourozencům v člověčenství.
      Začínáme nový rok ve jménu Marie a věříme, že Maria půjde s námi cestou života jako naše sestra, jako přímluvkyně, mlčenlivá i činorodá, věrná a spolehlivá. Když dokážeme vstoupit do nového roku ve jménu Ježíše a Marie, nemusíme se děsit budoucích dní: Na nic z toho, co přijde, nebudeme sami, v žádné situaci nezůstáváme bez pomoci. Je tu mocný Zachránce, který se vlídně ujímá každého, kdo se na něj s vírou obrátí. Máme i mateřskou Přímluvkyni.
      Povšimněme si v dnešním evangeliu ještě jedné podrobnosti. Pastýři neběželi do Betléma každý zvlášť, ale všichni společně. Společně: to usnadňuje orientaci, hledání a nalézání i předávání dál. I naše víra se rozvíjí lépe ve společenství a roste, když ji společně, jako společenství církve, hlásáme dál.
      Pojďme tedy a společně teď vyznejme svou víru v našeho Pána, předložme mu své prosby a svěřme se do jeho ochrany.
20.06.2003 | Čítanosť(2934)
Téma: Nový rok / Lk 2, 21
01.01.2005 | Čítanosť(2053)
Téma: Nový rok / Predsavzatie
10.02.2010 | Čítanosť(1672)
Téma: Nový rok /


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet