20.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Duchovná útecha niekedy býva predzvesťou nebezpečenstva pre dušu.”

~SV. FILIP NERI ~

10.02.2010 -
čítanosť644 reakcie0
(Share 222 0)


Téma: Žalm / Modlitba /

Príhovor

Autor: -ls-

      “Slyš, ó Bože, modlitbu mou,
      povšimni si mého nářku, popřej sluchu mé modlitbě!
      Volám k tobě, protože mě slyšíš,
      Bože, naslouchej mému slovu!
      Chraň mě jako zřítelnici oka,
      do stínu svých perutí mě ukryj!
      Ať ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
      až procitnu, budu se sytit pohledem na tebe.” (Ze Žalmu 16)
      Co jsou tohle za zvláštní zpěvy, co jsou to za krásné modlitby, co zpívá varhaník při nedělní bohoslužbě po prvním čtení? Všichni známe odpověď: to jsou přece žalmy! To jsou modlitby, které se modlíval lid izraelský, a také Pán Ježíš.
      ve starých časech byl žaltář oblíbenou modlitební knihou a zároveň i zpěvníkem i v našem národě. Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., který v 15. století navštívil Čechy, píše ve své kronice, že v Čechách si sedláci při orání na poli prozpěvují žalmy.
      V naší době byl u nás žaltář donedávna průměrnému katolíkovi neznám. To leda básníci se inspirovali jeho poezií, hudebníci žalmy zhudebňovali. U nás známe Dvořákovy a Ebenovy Biblické písně, celý svět zná černošské spirituály, které jsou parafrází žalmů. Kněží se žalmy modlí ve své denní modlitbě breviáře.
      Až otcové koncilu přiblížili zase žalmy všemu lidu, když vložili do bohoslužby po prvním čtení zpěv nebo modlitbu části některého ze 150 žalmů.
      Je tedy načase spřátelit se s modlitbou žalmů.
      Co jsou to žalmy?
      Básník řekl, že je to hlas lidského srdce, který odpovídá Bohu na jeho jednání. Řekl to krásně a pravdivě.
      Jsou to modlitby, jsou to básně, jsou to písně - ovšem ne v té formě písní s pevnou veršovou formou, jak jsme dnes zvyklí, je to spíš zpívané mluvení, báseň v próze.
      Proč jsou nám v dnešní době žalmy znovu blízké a srozumitelné, proč nás znovu živě oslovují, vysvětluje známý biblista Klaus Westermann takto:
      “V žalmech se projevuje bezprostřednost hovoru s Bohem, a to je umění, které my sami namnoze pramálo ovládáme. Neozývá se z nich zbožnost podřimující, ospalá, ale naopak, je tam plnost života, střídá se tam žár a mráz. Je tu nářek bolavého člověka, je tu jásavá chvála boží dobroty, jsou tu tichá slova důvěry i výkřiky zuřivé bezmoci, mluví tu člověk zbožně oddaný, ale křičí tu i srdce člověka rebelujícího a bojujícího.
      Všechno stvoření, celá příroda, se tu svolává k boží chvále. A dnešní člověk, otupený rachotem běžícího pásu, u kterého monotónně pracuje jako jedna páčka soustrojí, jako odlidštěný mechanismus, ten tu slyší, že Bůh jej vidí, oslovuje, že počítá s ním a s jeho prací ve svém řádu stvoření. V Žalmech poznáváme, že naše existence má svůj význam před Boží tváří.
      Celý žaltář je nesen dvěma základními tóny - chválou a nářkem. Odpovídá to dvěma základním situacím člověka: Radostí za života a ohrožením smrtí.
      Celý žaltář je velký rozhovor mezi člověkem a Bohem, do něhož je vtažen každý, kdo se žalmy modlí.”
      Jak tedy máme naslouchat, když se při bohoslužbě zpívá nebo modlí žalm? Ne jako nasloucháme starobylé písni, zajímavé, ale nás se netýkající. Naopak - ztotožníme se s hlasem žalmisty, jako by to bylo volání našeho vlastního srdce. Slova žalmu můžeme brát každý jako výraz vlastní osobní situace, vkládat do něj své osobní bolesti a radosti.
      Kdysi jsem si takovou žalmovou modlitbu srdce zapsal. Bylo to v době, kdy jsem zažil veliký duševní otřes, když jsem se cítil na dně sil i možností, ušlápnutý až na zem.
      Chci vám ji teď přečíst. Je podle žalmu 121. Pozorujte, jak se skličující osobní zážitek silou žalmu stává odrazovým můstkem ke skoku do důvěry v Boží lásku:
      a nebudu věšet hlavu. Nebudu.
      Naopak. Pozvednu ji a budu vyhlížet tebe, Pane.
      Přes hory tě budu vyhlížet.
      Vždyť, kdo by mi jiný chtěl pomoci, kdo mi může pomoci?
      To můžeš jen ty, Pane!
      Ty jsi stvořil nebe a zemi -
      a také můj malý osud prochází tvou tvůrčí rukou.
      Pane, věřím, že ty dáš mému kroku jistotu,
      vždyť tys ta cesta, po které mohu jít,
      abych se neminul cíle.
      A teď si tu uvědomuji: vždyť ty mě chráníš i teď,
      i teď, když mám pocit, že jsi daleko ode mne:
      jsi těsně vedle mne, jsi nademnou, jsi kolem mne.
      Ty ani nespíš, nejsi člověk, aby ses unavil ochraňováním.
      Můj Pán mě chrání.
      Je jako stín, který se vznáší nad chodcem v žhavé poušti.
      tak je můj Pán nade mnou.
      Žádné zlo mě nemůže přepadnout, vždyť jsem chráněn, jsem stíněn.
      I v noci je můj Pán se mnou. I když se mi zdá, že jsem osamělý.
      Když na mne dolehne nejistota,
      když se přede mne postaví mé viny,
      když mne chtějí zamáčknout zlí nepřátelé,
      on je nade mnou, on je se mnou.
      A tak se přestanu bát.
      Hned se přestanu trápit, když si to připomenu.
      Pane můj, chraň mne, když začínám. Chraň mne, když pracuji.
      Chraň mne až do skončení.
      Chraň mé odchody i návraty,
      dnes - i na věky.
      Dnes - i na věky.
      Amen.
11.07.2003 | Čítanosť(3563)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2808)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2745)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2731)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2534)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet