20.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Snaž sa všetko robiť otvorene a želaj si, aby tak robili aj iní.”

~sv. Ján z Kríža ~

10.02.2010 -
čítanosť813 reakcie0
(Share 219 0)


Téma: Hebr 11, 1-2.8-9

Príhovor

Autor: -ls-

      Co je to víra? Zdá se, že je to něco, podle čeho se lidstvo rozděluje. Nám říkají, že jsme “věřící”, ti druzí se nazývají “nevěřící”. Máme-li si ujasnit, co je to víra, pak si povězme hned na začátku, že tohle rozdělení je špatné. Lidstvo se nedělí na věřící a nevěřící; dělí se na věřící a zoufalce. Žít se dá jen s vírou; ztráta víry má za následek zoufání a smrt.
      Ti, co se halasně vyhlašují za nevěřící, tomu snad časem porozumějí také, ale my, křesťané tomu už musíme rozumět už teď: každý člověk žije jen pro to, že věří. Jinak by žít nemohl.
      Člověk potřebuje k životu především víru v sebe. Bez ní se stává hříčkou mindráků, pocitů méněcennosti. Ale víra v sebe je pro život ještě málo. Člověk potřebuje víru v člověka, v druhého člověka. Bez té je život hrozný a neúnosný. Ale ani víra v dobré lidi nestačí. Dnes jsou, zítra nejsou. Dnes je na ně spoleh, zítra tě zklamou. Člověk potřebuje víru ve společnost, v kulturu, ve vědu, v umění. Vědec potřebuje víru, že ve světě vládne rozumný řád. Aby mohl klást své otázky, musí věřit, že svět je rozumný a že na ně rozumná odpověď je. Mendělejev věřil, že v pořadí prvků existují i prvky neznámé na prázdných místech jeho tabulky. Na poli fyziky, matematiky, jsme plni víry, že řád světa je rozumně uspořádán, že jej lze vyjádřit zákony, že má smysl. Není dětinské prohlašovat, že lidský život smysl nemá? Není dětinské prohlašovat, že tento smysl života a světa, tj. Bůh, neexistuje, že se v něj nemá věřit, protože pro něj není důkazů?
      Přátelé, když u soudů svědčí svědek - copak máme důkaz, že říká pravdu? Nemáme, ale věříme mu. Copak má lékař předem jistotu, když dělá riskantní pokusy, zda lék zabere? Nemá jistotu, má jen víru a ta je nositelem pokroku ve vědě. Odstraňte z vědy všechny nedokázatelné teorie, které jsou spíš tušením, vírou, než věděním a jistotou; - zbavte mírové pracovníky víry, že si lidé dají přece jen jednou říct a smíří se; - vezměte vědcům a politikům víru, a ze života bude bláznivý zmatek. Co nás vede k budoucnosti, je jen víra.
      A nejen vědec musí věřit, aby mohl pracovat. Každý člověk musí věřit, aby mohl normálně žít. Copak to není velká víra, kterou máš v šoféra, když sedneš do autobusu, do auta? Neptáš se ho po řidičském průkazu, nežádáš, aby napřed objel pozpátku náměstí, než se mu svěříš. Sedneš si; věříš mu. Copak k tomu není potřeba velké víry, když jdeš k zubnímu lékaři, sedneš do křesla a otevřeš ústa? Velké víry, že to umí, že ti nevytrhne zdravý zub, že nevypadne jeho plomba? A přece věříš, nežádáš, aby ti ukázal, zda promoval s jedničkami. Věříš mu. Copak to není projev víry, když kývneš k operaci, dáš se přivázat, uspat. Řež, dělej, co umíš, já ti věřím.
      Přátelé, věříme na každém kroku: sobě, lidem, jinak bychom ani nemohli normálně žít.
      Lidi, kteří začali zavlažovat pouště, vedla víra, že z ní udělají úrodný ráj. Víra v sebe, víra v lidi, víra v lidstvo, to je ohromná síla, která pomáhá dopředu, to je vpravdě tvůrčí síla. A víra v Boha, v konečný smysl a řád všehomíra, to je síla nadlidská. Víra v Boha dává člověku nadlidskou energii; ale co víc: chrání člověka před nelidskou energií, před zezvířečtěním.
      Na doklad toho, jak zmnožuje lidské síly víra v Boha, cituji atomového badatele Waltera von Brauna. Řekl novinářům:
      “Má spolupráce při zkoumání kosmu nezmenšila mou víru v Boha, nýbrž posílila. Zatímco lépe poznáváme tvorstvo, měli bychom získat lepší poznání Tvůrce a hlubší poznání toho, co Bůh po nás chce. Lety do vesmíru s lidskou posádkou jsou fantastické výkony, ale dosud otevřely jen malé okno do obrovského vesmíru. Avšak i to, co můžeme tímto okénkem vidět z nekonečných tajemství Universa, posiluje jistotu, že existuje Stvořitel.
      Přiznávám, že jsem někdy nejistý ve své víře. Ptám se sám sebe: Jsem na správné cestě nebo ne? A tak objevuji, jakou sílu dostávám, když prosím Boha o pomoc a od něho pomoc obdržím.”
      Bratři, slyšeli jsme svědectví, že víra je velikou silou, když člověk přemůže své pochybnosti. Uvěřit Bohu znamená, že Bůh ti nabídl svou milost a že tys přemohl své nejistoty, žes měl ochotu a odvahu víru přijmout. Jako když nemocný uvěří lékaři, a dá se operovat. Jako když muž uvěří ženě, a ožení se s ní, když žena uvěří muži a vdá se za něho.
      Co je to víra? - Je to jistota v nejistotě. Je to důvěra dítěte v dospělého, která je zbavuje strachu. I nám řekl dnes Pán Ježíš: “Nebojte se, malé stádečko.” Pojďme teď tedy čekat na našeho Pána, a až ve svaté Oběti přijde mezi nás, pojďme poprosit, aby nám dal svou víru, která zbavuje strachu.
20.06.2003 | Čítanosť(1100)
Hebr 10,35 – 11,7
10.02.2010 | Čítanosť(902)
Téma: Hebr 11, 1-2.8-9
12.06.2003 | Čítanosť(1762)
Hebr 11, 1-40


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet