21.august 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kto chce pracovať na obrátení hriešnikov, musí byť človekom nevšednej cnosti. To, do čoho sa púšťa, je nielen veľkou, ale aj nebezpečnou úlohou. Ak nie je takmer bez hriechu, rozmnoží iba počet hriešnikov, ktorý chcel zmenšiť.”


~SV. IGNÁC Z LOYOLY~

17.12.2009 - o. František Fedor
čítanosť937 reakcie0
(Share 333 0)


Téma: Žalm 2, 1-6

Príhovor

Zdá sa, že pozemskí králi sú nepoučiteľní. Žalmista sa pýta a diví prečo sa búria pohania, národy snujú daromné plány, pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému ( v. 1,2). Veď tento odboj je márny a vopred odsúdený. Pán ich privedie na posmech (v.4).
Stvorenie sa búri proti Stvoriteľovi, dielo sa búri proti Tvorcovi. A to od počiatku ľudských dejín až do dnešných dní. Človek vo svojej pýche napodobňuje toho, ktorý je „luhár a otec lži“ (Jn 8,44) a Bohu odmietol poslušnosť. „Non serviam !“ akoby sa stalo heslom mnohých tých, ktorých rôzne okolnosti vyniesli na piedestál ľudskej slávy a vyhlasujú: „Tam, kde som ja, tam nemôže byť Boh.“
Aj v dnešných časoch sme svedkami rôznych odbojov proti Bohu, proti jeho zákonom, proti jeho láske. I dnešní odbojníci budú musieť raz uznať svoju porážku zvolaním: „Zvíťazil si , Nazaretský !“
Inak reaguje náš Pán. Sv. Alfonz de Liguori vkladá do božích úst tieto slová: „Aby ma ľudia milovali, chcem ich chytiť do takých sietí, do akých sa chytiť dajú: do pút lásky.“ a sám dodáva : „ Keď pre neho stvoril nebo a zem a také množstvo vecí, toto všetko urobil z lásky k človeku, aby všetky tieto stvorenia slúžili človeku a aby zasa človek za toľké dobrodenia miloval jeho.“ Teda prečo sa búria „pozemskí králi“ a tí, ktorých Boh miluje ?
Istý mladík, ktorý sa hrdil svojím ateizmom, vyhlásil: „ Ja neuznávam Boha, beriem iba na vedomie boha, ktorý je pre mňa nepotrebnou ideou.“ Nuž čo ? Pýcha zatemňuje myseľ, duchovný zrak a aj taký postoj je odbojom.
Žalmista naliehavo vyzýva: „ A teraz, králi, pochopte; dajte si povedať, pozemskí vladári. V bázni slúžte Pánovi a s chvením sa mu klaňajte. Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho. (Ž 2, 10-12).
Spoliehať sa na Pána, dať sa chytiť do pút lásky, to je múdrosť života, to je sloboda božích detí a nádej dať dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde.

30.07.2004 | Čítanosť(671)
Ž 2


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet