15.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Veselosť nie je ani žartovanie ani márnomyseľnosť. Je to najväčší poznatok lásky.”

~HERMANN HESSE~

17.12.2009 - o. František Fedor
čítanosť1103 reakcie0
(Share 397 0)


Téma: Žalm 2, 1-6

Príhovor

Zdá sa, že pozemskí králi sú nepoučiteľní. Žalmista sa pýta a diví prečo sa búria pohania, národy snujú daromné plány, pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému ( v. 1,2). Veď tento odboj je márny a vopred odsúdený. Pán ich privedie na posmech (v.4).
Stvorenie sa búri proti Stvoriteľovi, dielo sa búri proti Tvorcovi. A to od počiatku ľudských dejín až do dnešných dní. Človek vo svojej pýche napodobňuje toho, ktorý je „luhár a otec lži“ (Jn 8,44) a Bohu odmietol poslušnosť. „Non serviam !“ akoby sa stalo heslom mnohých tých, ktorých rôzne okolnosti vyniesli na piedestál ľudskej slávy a vyhlasujú: „Tam, kde som ja, tam nemôže byť Boh.“
Aj v dnešných časoch sme svedkami rôznych odbojov proti Bohu, proti jeho zákonom, proti jeho láske. I dnešní odbojníci budú musieť raz uznať svoju porážku zvolaním: „Zvíťazil si , Nazaretský !“
Inak reaguje náš Pán. Sv. Alfonz de Liguori vkladá do božích úst tieto slová: „Aby ma ľudia milovali, chcem ich chytiť do takých sietí, do akých sa chytiť dajú: do pút lásky.“ a sám dodáva : „ Keď pre neho stvoril nebo a zem a také množstvo vecí, toto všetko urobil z lásky k človeku, aby všetky tieto stvorenia slúžili človeku a aby zasa človek za toľké dobrodenia miloval jeho.“ Teda prečo sa búria „pozemskí králi“ a tí, ktorých Boh miluje ?
Istý mladík, ktorý sa hrdil svojím ateizmom, vyhlásil: „ Ja neuznávam Boha, beriem iba na vedomie boha, ktorý je pre mňa nepotrebnou ideou.“ Nuž čo ? Pýcha zatemňuje myseľ, duchovný zrak a aj taký postoj je odbojom.
Žalmista naliehavo vyzýva: „ A teraz, králi, pochopte; dajte si povedať, pozemskí vladári. V bázni slúžte Pánovi a s chvením sa mu klaňajte. Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí. Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho. (Ž 2, 10-12).
Spoliehať sa na Pána, dať sa chytiť do pút lásky, to je múdrosť života, to je sloboda božích detí a nádej dať dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde.

30.07.2004 | Čítanosť(776)
Ž 2


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet