23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Aby sme mohli ohodnotiť čnosti nejakého človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote.”

~Blaise Pascal~

16.06.2007 - o. František Fedor
čítanosť1890 reakcie0
(Share 439 1)


Téma: Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Homília

Seminaristovi Michalovi zomreli rodičia počas teologických štúdií. Najprv otec a matka asi rok pred udelením diakonátu. Keď nadišiel deň svätenia, kandidáti vítali svojich rodičov a príbuzných. K Michalovi prišla iba jedna žijúca sestra. „Chudák“, ľutovali ho spolubratia, „nebude mať ani jedného z rodičov.“ Michal nebol nijako skleslý, ba naopak, bol veselý a z jeho tváre vyžarovala radosť, že o malú chvíľu vystúpi na prvý stupienok Kristovho kňazstva. Svojim spolubratom vraví: „Myslíte si, že vaši prítomní rodičia vám viac pomôžu ako moji ? Verím, že sú pred Božím trónom a prihovárajú sa za mňa, aby som bol dobrým služobníkom oltára.“
Aká silná viera ! Iste jeho rodičia žili bohabojným životom a mal nádej, že dostali vo večnom živote odmenu spravodlivých.
V živote zháňame sa po známostiach, protekciách a známych, aby sme si uľahčili život, niečo skôr vybavili, dosiahli lepšie miesto, postavenie a pod. Viac zmýšľame telesne, menej duchovne, viac nás zaujíma pokrok telesný, menej duchovný. Sv. Pavol v liste Rimanom upozorňuje: „..tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne.“ (Rim 8,5). Nám sa viac oplatí žiť duchovne, lebo „zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.“ (Rim 8,6).
Telesní rodičia sú nám záštitou a pomocou pri telesnom i duchovnom dospievaní. A je dobré, že Boh ustanovil rodinu za základ ľudskej i kresťanskej spoločnosti. Boh vo svojej Prozreteľnosti išiel ďalej. Rozhodol: „..budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami.“ (2 Kor 6,18) Za Matku svojho Syna vybral jednu zo svojich stvorení, ženu, ktorá bola v jeho myšlienkach už pri prvej blahozvesti – protoevanjeliu. Z vôle Syna stala sa aj našou Matkou. Božím zásahom vošla do slávy s telom i dušou, ale „svet neopustila“ (tropár sviatku), tajomným spôsobom je s nami a prihovára sa za nás a ochraňuje nás.
Toto mohol vymyslieť iba Boh a to pravý Boh. Stvorenú ženu povýšil nad všetky iné stvorenia, ustanovil za „Matku Života, aby svojimi modlitbami zbavila smrti naše duše.“ (porov. tropár sviatku). Pán zhliadol na poníženosť svojej služobnice, urobil jej veľké veci, aby ju blahoslavili všetky pokolenia.(porov. Magnifikát).
Matka si plní vynikajúco svoju úlohu vo vzťahu k nám, svojim deťom. Začala už na svadbe v Káne, keď upozornila služobníkov „urobte všetko, čo vám povie.“ A toto si plní cez všetky stáročia. Ukazuje na svojho Syna, ktorý z lásky k nám splnil Otcovu vôľu a vystúpil na kríž. Ona sama nám dáva príklad svojím poníženým „nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Vo svojich zjaveniach potvrdzuje potrebu zmierenia s Bohom, povzbudzuje k modlitbe a pokániu.
Kardinál Suenens pripomína, že Duch Svätý vedie Cirkev nielen tým, že ju chráni pred poblúdením, ale aj tým, že jej určuje časy a hodiny, ako má v Cirkvi narastať poznanie Božích právd.
Až v devätnástom storočí bola vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a v dvadsiatom storočí dogma o Nanebovzatí Panny Márie, i keď Boží ľud veril a uctieval jej čistou a oslavu v duši a v tele od začiatku. Podľa teológov svet potreboval túto dogmu ako ochranu pred záplavou sekularizmu. Človek chce byť sám veľkým pánom, preto odmieta Boha, popiera ho a proti nemu bojuje. Nanebovzatá Bohorodička dvíha naše oči od pozemského zamerania k Ježišovej radostnej zvesti. Svojím odchodom do nebeskej vlasti s telom a dušou nám ukazuje cieľ nášho bytia – nebeskú vlasť. Odkrýva nám záclony neba. Nebo nie je odcudzené od všetkých pozemských hodnôt. Po pravici vzkrieseného Krista „stojí Kráľovná ozdobená zlatom“, Kráľovná nebies, oslávená v duši aj v tele. S Kristovým a s Máriiným telom akoby zem vstúpila do neba. V Kristovi a v Márii v nebi odhaľujeme tú „novú zem a nové nebesia“ ako ich spomína a velebí Apokalypsa. V nich preniklo do neba naše človečenstvo a vznikla rodinná klíma. Kardinál Suenens to nazýva domovom s ľudskou dimenziou.
Keď sv. Otec Ján XXIII ležal na smrteľnej posteli, prišiel ho navštíviť profesor, ktorý ho učil angličtinu už ako pápeža. Pápež sa obrátil na neho a s úsmevom mu vraví: „Pán profesor, už ma nebudete trápiť s angličtinou, už odchádzam tam, kde sa hovorí iba jedným jazykom, jednou rečou, rečou lásky.“
Osobnému tajomníkovi, ktorý mu prišiel oznámiť, že podľa lekárov nastáva čas kedy sa treba sa pripraviť na cestu k Pánovi a rozplakal sa, vraví: „Človek by si myslel, že môj tajomník je mocný chlap a on, keď mi oznamuje tú najradostnejšiu správu, že idem k Otcovi, sa rozplače.“
Máriino nanebovzatie nás pozýva ochutnávať živou vierou nebo. Prijmime jej pozvanie už dnes. Naša Matka nám bude pomáhať, ochraňovať a rada nás privíta raz v dome nášho Otca.

20.09.2005 | Čítanosť(1616)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1341)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet