21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Najvnútornejším znamením lásky je odovzdanie.

~Edita Steinová ~

23.04.2007 - o. František Fedor
čítanosť1528 reakcie0
(Share 311 0)


Téma: Najsladšie Srdce Spasiteľa a kňaz

Myšlienky... 12/2007

Mesiac jún je v katolíckej Cirkvi všeobecne zasvätený Srdcu Ježišovmu. Až na malé výnimky v tomto mesiaci je sviatok nášho Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Krátko - sviatok Božského Srdca.
Ako krásne znie - Milujúci ľudí ! Fr. Grudniok v knihe Milovať kňazstvo má uvedenú krížovú cestu k úcte Božského Srdca. V úvode takto začína: Božský Spasiteľ, cestu, na ktorú si sa podujal pre vykúpenie ľudského pokolenia, nemožno ináč nazvať ako cestou Tvojho Najsvätejšieho Srdca, pretože na také podujatie nemohol sa rozhodnúť ani Tvoj rozum, ani Tvoja spravodlivosť, ale iba láska.
Áno láska ! V molebene je zvolanie Srdce Ježišovo, láska nevýslovná, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich ! O láske Ježišovej k nám a hlavne k nám kňazom sme, verím, presvedčení a dokazovať tu netreba, ale stále si to uvedomovať, áno. Aby sme odplácali jeho lásku našou láskou.
Sv. Pavol v liste Rimanom : „Vieme , že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil“ (Rim 8,28-30). Tieto slová môžeme a máme vzťahovať na seba ako kňazov. Boli sme povolaní, vyvolení a budeme oslávení, ak budeme žiť kňazstvo a milovať kňazstvo. Svätý Otec Ján Pavol II vo svojej knihe Dar a tajomstvo pri príležitosti 50. výročia svojho kňazstva napísal: „ Kňazské povolanie je tajomstvo. Je to tajomstvo „ úžasnej výmeny“ – admirabile commercium – medzi Bohom a človekom. Človek dáva Kristovi svoje ľudstvo, aby ho využil ako nástroj spásy. Kristus zasa prijíma tento dar a z človeka akoby urobil svoje alter ego.“ Úžasná výmena darov ! Ja mu dávam seba a On robí zo mňa druhého seba - Krista.
Teší nás to, aj zaväzuje. Komu bolo dané viac od toho sa bude aj viac požadovať. Dostalo sa nám viac lásky, viac lásky sa od nás očakáva. Pravej, nefalšovanej, nepredstieranej, vyjadrenej skutkami kňazského života. Ak sv. apoštol Jakub tvrdí, že viera bez skutkov je mŕtva, o to viac láska.
Ak chceme dobre kráčať kňazským životom, nedá sa ináč ako kráčať s Kristom. Veľmi pekný a hodný zamyslenia je výrok sv. Otca Jána Pavla II: „Kňaz nemôže byť tak zaujatý prácou pre Boha, aby zabudol na samého Boha.“ Kňaz je správcom Božích tajomstiev. Preto musí byť:
- mužom modlitby: (časoslov, breviár, rozjímanie, súkromné modlitby),
- mužom obety, ktorú kňazský život vyžaduje (žiadne fňukanie, sťažovanie, nespokojnosť, kritizovanie)
- horlivým hlásateľom evanjelia ; (vhod, či nevhod.)
- ctiteľom Eucharistie a Jeho Božského Srdca, ktoré je ohniskom lásky a „božským prístavom „ nás, putujúcim k Nemu,
- byť kňazom dnes – ( viď „Dar a tajomstvo“)
- byť verným služobníkom Krista cez svojich veriacich a mne zverených.

Všetci poznáme to krásne vyznanie lásky ku Kristovi sv. Pavla v liste k Rimanom: Kto nás odlúči od Kristovej lásky ?..........A som si istý, že ani smrť, ani život , ani anjeli ani kniežactvá ......atď. Aj my si povedzme, ani problémy vo farnosti, ani problémy v rodine, ani nedocenenie mojej práce, ani zaznávanie, ani nenaplnená túžba po osobných výhodách a výsadách, ani pýcha, nadutosť, ambície, egoizmus, „nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi „
Bolo to pred pár rokmi. Rozprávajú sa dvaja mladíci vo vlaku o svojej budúcnosti. „Ja som sa prihlásil na techniku do Bratislavy, a ty ?“ hovorí prvý, „Ja som sa prihlásil do kňazského seminára. Chcem byť kňazom,“ odpovedá druhý. „Žartuješ.? Veď ani do kostola nechodíš,“ diví sa ten prvý. „Ale dobre to sype,“ a prstami ukazuje ako to „sype“. Odkiaľ mal tento mladík taký skreslený obraz o kňazskej službe ? Nemal by som sa nad tým zamyslieť ?
Od takého to kňazstva zachráň nás, Pane !

18.09.2003 | Čítanosť(1509)
Téma: Kňaz / Svedectvo
18.09.2004 | Čítanosť(1447)
Téma: Hriech / Kňaz / Súd
25.06.2003 | Čítanosť(1254)
Téma: Kňaz


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet