24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Dúfať znamená veriť v dobrodružstvo lásky, mať dôveru k ľuďom, urobiť skok do neznáma a celkom sa prenechať Bohu.”

~DOM HELDER CAMARA~

23.04.2007 -
čítanosť881 reakcie0
(Share 196 0)


Téma: Lk 6, 27

Archív

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána TK KBS, RV ls; pz

Vatikán (18. februára, RV) – Pápež Benedikt XVI. sa v nedeľu napoludnie, pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra, mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, Evanjelium dnešnej nedele obsahuje slová, ktoré patria k najcharakteristickejším a najsilnejším slovám Ježišovho ohlasovania: „Milujte svojich nepriateľov“ (Lk 6,27). Sú to slová z Lukášovho evanjelia, ktoré sa však nachádzajú aj v evanjeliu podľa Matúša (5,44) v kontexte programovej reči, ktorá sa začína so známymi „blahoslavenstvami“. Ježiš tieto slová ohlásil v Galilei na počiatku svojho verejného účinkovania. Je to akoby „manifest“, ktorým sa obracia na všetkých od ktorých žiada, aby sa stali jeho učeníkmi, pričom im ponúka svoj radikálny model života. Aký je však zmysel týchto slov? Prečo Ježiš žiada milovať vlastných nepriateľov, teda lásku, ktorá presahuje ľudské schopnosti? Ježišova požiadavka je v skutočnosti realistická, pretože poukaze v sebe na skutočnosť, že vo svete je príliš veľa násilia, nespravodlivosti a teda nemožno prekonať túto situáciu, ak len nie s väčšou láskou, s väčšou dobrotou. Toto „viac“ prichádza od Boha: je to jeho milosrdenstvo, ktoré sa v Ježišovi stalo telom. Iba jeho milosrdenstvo môže svet „uviesť do rovnováhy“, previesť ho od zla k dobru, pričom táto cesta začína v malom ale rozhodujúcom „svete“ ľudského srdca.

Právom je táto evanjeliová stať považovaná za „magna chartu“ kresťanského nenásilia, ktorá neznamená vzdať sa zlu, ako by sa mohlo falošne interpretovať zo slov: „kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé“ (Lc 6,29), ale značí, že človek na zlo odpovedá dobrom (por. Rim 12,17-21), aby sa tak pretrhla reťaz nespravodlivosti. Kresťanské nenásilie nie je teda iba taktické správanie, ale je to spôsob bytia ľudskej osoby, postoj toho, kto je tak presvedčený o božej láske a jej sile, že nemá strach čeliť zlu len zbraňami lásky a pravdy. Láska k nepriateľom tvorí jadro „kresťanskej revolúcie“. Táto revolúcia nie je založená na stratégiách ekonomickej či politickej moci. Je to revolúcia lásky, ktorá nevkladá svoju konečnú nádej do ľudských zdrojov. Je to boží dar, ktorý možno získať iba bezpodmienečnou dôverou v božiu dobrotu a milosrdenstvo. To je práve tá novosť Evanjelia, ktorá mení svet bez hluku. To je to hrdinstvo „maličkých“, ktorí veria v božiu lásku a šíria ju aj za cenu života.

Drahí bratia a sestry, Veľký pôst, ktorý začne v stredu udelením popolca, je vhodným časom v ktorom sú všetci kresťania pozvaní k obráteniu a k vždy hlbšiemu nasmerovaniu ku Kristovej láske. Prosme Pannu Máriu, poslušnú vykupiteľovu učeníčku, aby nám pomohla nechať sa získať bezvýhradne láskou, aby nám pomohla učiť sa milovať tak, ako nás On miloval, aby sme sa stávali tak milosrdnými, ako je milosrdný náš nebeský Otec (por. Lk 6,36).“

15.10.2003 | Čítanosť(2651)
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42
20.06.2003 | Čítanosť(1887)
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32
12.06.2003 | Čítanosť(3758)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(2776)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2642)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet