23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Duchovné sväté prijímanie si možno vykonať bez toho, aby si to niekto všimol, bez postenia sa a bez ohľadu na čas, lebo spočíva v prejavení lásky. Stačí povedať z celého srdca: Verím, môj Ježišu, že si prítomný v tejto Najsvätejšej sviatosti, milujem ťa a veľmi túžim prijať ťa do svojho srdca. Objímam ťa; nedaj sa mi odlúčiť od teba.

~sv. Alfonz Mária de Liguori~

23.04.2007 -
čítanosť1202 reakcie0
(Share 342 1)


Téma: Jn 19, 25 / Mk 16, 1

Archív

Pápežský kazateľ páter Cantalamessa na Veľký piatok: Prečo práve ženy? VR-ej-;jk

Dnes o 17-tej hodine pápež Benedikt XVI. predsedal v Bazilike svätého Petra obradom Veľkého piatku. Jeho liturgia v bohoslužbe slova pripomína utrpenie a smrť Ježiša na kríži v prorockej predpovedi a v historickom splnení. Slávnostnou modlitbou veriacich sa zvolávajú dobrodenia vykúpenia na všetkých ľudí. Poklonou krížu si uctievame slávny Pánov kríž. Sväté prijímanie dáva veriacim záruku ich vykúpenia.

„Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna“ (Jn, 19,25). Týmito slovami začal slávnostnú kázeň kazateľ Pápežského domu páter Raniero Cantalamessa, ktorú celú venoval „nábožným ženám“ – „matkám odvahy“. Ako uvádzajú jednotlivé evanjelia, okrem Matky Ježiša Krista boli v rozhodujúcich chvíľach prítomné aj Mária Magdaléna, matka Jakuba Mladšieho a Jozefa, Salome, matka Zebedejových synov, istá Jana a istá Zuzana.

„Ako je to možné, že to boli práve nábožné ženy, ktoré prvé uvideli zmŕtvychvstalého Krista a ako prvé dostali úlohu oznámiť to apoštolom? Tento spôsob uberal ešte viac na vierohodnosti udalosti, keďže svedectvo ženy v tom čase nemalo žiadnu váhu,“ Odpoveď je jednoduchá. Boli to práve ženy, ktoré prvé videli Zmŕtvychvstalého, pretože boli zároveň poslednými, ktoré ho mŕtveho opustili a po jeho smrti prinášali k jeho hrobu voňavé oleje (por. Mk 16,1)“.

Odpoveď na otázku, prečo to boli práve ženy, ktoré nasledovali Krista môžeme nájsť aj v Lukášovom evanjeliu. Ježiš o hriešnici, ktorá mu v dome farizeja slzami zmáčala nohy a vlasmi ich poutierala, povedal: „Lebo veľmi miluje!“ (Lk 7,47). Podľa pátra Cantalamessu to neboli sľuby „dvanástich trónov“, ani sedieť po pravici alebo ľavici v nebeskom kráľovstve. „Ženy nasledovali Krista pre neho samotného, z vďačnosti, nie pre kariéru. Ale ako je napísané, aby „mu slúžili“ (por. Lk 8,3; Mt 27,55). Tieto ženy nasledovali “dôvody srdca“, ktoré ich nesklamali.

„Naša civilizácia, v ktorej dominuje technika, potrebuje srdce, lebo iba tak môže človek prežiť a nestratiť úplne svoju ľudskosť. Musíme dať viac priestoru našim „dôvodom srdca“. (...) Motív je jednoduchý: Sme stvorení na Boží obraz a Boh je láska, Deus caritas est!“

Nábožné ženy, ktoré „zniesli škandál kríža“ a boli Ježišovi blízko v okamihu, keď sa všetko zdalo stratené, keď ho jeho najbližší učeníci opustili, - zdôraznil páter Cantalamessa, - nie sú hodné iba obdivu a úcty, ale sú hodné nasledovania. Kresťanské ženy aj dnes pokračujú v ohlasovaní: „Pán je živý! Vstal z mŕtvych! Nemajte strach!“ A to tým, že sa starajú o chudobných, chorých na AIDS, o väzňov, o zavrhnutých spoločnosťou.

Na záver svojej kázne sa páter Cantalamessa vrátil opäť k Márii, k žene, ktorej prítomnosť na Kalvárii hovorí za všetko a zopakoval starovekú modlitbu: „Svätá Mária, ochraňuj úbohých, podopieraj ustrašených, potešuj slabých: oroduj za národ, ochraňuj kňazov, prihováraj sa za nábožné ženy.“

12.06.2003 | Čítanosť(2246)
Jn 19, 28-42
12.06.2003 | Čítanosť(1951)
Jn 19, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(1928)
Jn 19, 1-16


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet