24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Úcta k slovu je prvou požiadavkou disciplíny, schopnej vychovať človeka zrelého rozumovo, citovo a morálne. Úcta k slovu - používať ho s najväčšou ohľaduplnosťou a úctou s hlbokou láskou k pravde - je podmienkou rozvoja ľudskej spoločnosti a celého ľudského rodu. Zneužívanie slova je prejavom pohŕdania človekom. Je to zamínovávanie mostov a sypanie jedu do prameňov vôd. Je to cúvanie na dlhej ceste rozvoja človeka.

~Dag Hammarskjöld ~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1061 reakcie0
(Share 260 0)


Téma: Štvrtá pôstna nedeľa cez rok A / Jn 9,1-41 / Duševná slepota

Homília

Niekedy stretávame na ulici nevidiaceho človeka s bielou palicou, ktorou si akoby robil cestičku pred sebou, aby do niekoho nenarazil. Iný má vycvičeného psa, ktorý dobre pozná cestu a vedie ho. Niekomu zas pomáha zdravý človek. Je to zaiste ťažký údel. Keby sa vám ponúklo na výber, čo by ste najneradšej stratili, určite by ste povedali, že oči. Keby sa našiel vynálezca, ktorý by vedel každému slepcovi navrátiť zrak, iste by mu zvonili na slávu všetky zvony sveta.
Preto ste tak napnuto sledovali evanjelium o slepcovi. Pravdepodobne ste vybadali, že Pánu Ježišovi nejde iba o telesnú slepotu v tejto udalosti. Viac má na mysli duševnú slepotu.
Áno, jestvuje aj taká. Vy sami ste sa niekedy prichytili v živote pri takomto slove: Márnosť, kde som mal oči?! Či som bol slepý? Veru, hoci máme oči, v duševnej oblasti často dobre nevidíme. Nepravdu pokladáme za pravdu. Nespravodlivosť za spravodlivosť. Zlo za dobro.
Povedzme si to na príklade:
Muž, ktorý v deň sobáša vidí vo svojej manželke bytosť najkrajšiu na svete a oboma rukami ju nežne hľadí po tvári, o nejaký čas ju tými istými rukami škrtí. Čo sa s ním stalo? Prečo ju už nevidí takú ako pri sobáši? Hriech mu zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad: nevernosť s inou.
Alebo:
Žena, ktorá je citovo založená, žeby ani muchu nezabila, ale radšej pootvorí okno, aby vyletela von, dá zabiť svoje dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Prečo vie byť taká necitná k svojmu vlastnému dieťaťu? Hriech jej zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad: lenivosť.
Alebo:
Muž, ktorý v prvých rokoch manželstva vynaložil všetko, aby si spolu s manželkou zariadili byt novým nábytkom a tešili sa z neho, zrazu príde a rozbíja a drúzga svoj nábytok. Prečo to robí? Čo mu zatemnilo oči, že nevidí krásu a užitočnosť nového nábytka? Hriech mu zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad: opilstvo.
Alebo:
Mladým manželom dal otec prepísať na ich meno svoj dom a celý svoj vklad. Vybral z knižky 40 tisíc a dal im, aby si kúpili auto. Mladí ho vybozkávali a o nejaký čas mu dali najavo, že ich vyjedá a že im zavadzia. Musel odísť do domu dôchodcov. Neprišli ho navštíviť ani raz na aute. Ani na pohreb neprišli, ani za 40 korún mu nekúpili kvety na rakvu. Básnik v Smene nad nimi zakvílil takto: Odhodili od seba otca ako zdrap nepotrebného papiera, pošpinili a pošliapali ho, nezodvihli ho ani po smrti. Ako je to, že si pomýlili otca so zdrapom nepotrebného papiera? Čo im natoľko zaslepilo oči? Veď to nie je jedno: zdrap papiera a otec... Hriech im zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad: lakomstvo.
Alebo:
Ani nie tak dávno vládol istému malému národu „vodca". Dal si predložiť pred seba na stôl kôš plný ľudských očí, ktoré dal vylúpiť svojim nepriateľom. Nezatriasol sa pri pohľade na vylúpené ľudské oči! Usmieval sa, akoby mal pred sebou kôš plný sliviek. Čo mu zaslepilo oči? Hriech mu zatemnil duševný zrak. Aký hriech? Napríklad: pomstychtivosť.
Alebo:
Ani nie tak dávno, čo vládli veľkému národu „vodcovia". Tisíce nevinných mužov, žien a detí posielali na smrť do plynových komôr a iné tisíce popravovali strieľaním do tyla a z iných tisícov vyrábali mydlo. Ako je to, že nevideli, čo robia? Hriech im zatemnil duchovný zrak. Aký hriech? Napríklad: pýcha.
Vidíte, že hriech je choroba, ktorá spôsobuje duchovnú slepotu človeka. Hriech je príčinou, že nevidíme správne. Nevidíme správne nielen pozemské veci, ale horšie je, že nevidíme ani Otca nebeského. Žijeme, akoby ho nebolo, sme slepí voči Bohu. Netúžime po ňom, nejdeme k nemu. Celkom sa podobáme farizejom, ktorí neverili v Ježiša, lebo hriech im bol prekážkou viery. Kto nám pomôže, aby sme správne videli? Pán Ježiš prichádza k nám a chce nám otvoriť oči. Čím? Blatom! Oči zatemnené hriechom za blato pokladajú každé slovo Ježiša. Za blato pokladajú milosrdenstvo, jeho lásku, jeho sviatosť pokánia, jeho sviatosť Eucharistie, jeho svätú omšu. Či toto všetko nie je pre oči zatemnené hriechom ako niečo prekonané, zaostalé, zastarané, spiatočnícke, nemoderné, tmárske, jedným slovom, ako nepotrebné blato? A predsa, jedine týmto blatom môže byť vyliečená naša duševná slepota, aby sme mohli zvolať ako uzdravený slepec: - Verím, Pane!
Verím znamená správne vidím. V Ježišovom svetle správne vidím Otca nebeského, jeho dobrotu a lásku a viniem sa k nemu. V Ježišovom svetle správne vidím svojho blížneho a všetky veci tohto sveta, a preto sa k nim správne staviam.
Mala šesťnásť rokov, keď utiekla z otcovského domu. Bola zdravá a pekná. Stala sa nezákonitou milenkou šľachtica, ktorý na to mal. Raz musel odcestovať na celý týždeň. Keď týždeň uplynul, ona bola nespokojná a išla ho hľadať známou cestou. Zrazu postretla psa, ktorý ju ťahal za šaty, aby šla za ním. Priviedol ju ku hromade dreva. Ona odhádzala drevo. Našla mŕtvolu svojho milenca v rozklade. Ako bez zmyslov kričala, utekala, nariekala, trhala si vlasy a volala: - Čo budem teraz robiť? - Zrazu stíchla, zvážnela, vstúpila do seba, akoby sa jej dotkla tajomná ruka. Vzdychla si: - Verím. Verím v nesmrteľného Ježiša, ktorý sa nikdy nemôže stať takou mŕtvolou. - V Ježišovom svetle sa vrátila domov do otcovského domu a činila pokánie. U svojho otca žila v toľkej nábožnosti a kráse života, že zomrela ako svätica - svätá Margita Kortonská.
Hľa, milí bratia a sestry, my sa v tejto pôstnej dobe zhromažďujeme okolo Ježiša trpiaceho, bičovaného, tŕním korunovaného, pribitého na kríž.
Zhromažďujeme sa okolo Lásky, nad ktorú na svete väčšej niet.
Zhromažďujeme sa okolo oltára, na ktorom sa jeho svetlo a láska pri tejto svätej omši sprítomňuje. Kiežby sa nás v tejto chvíli dotkla jeho tajomná ruka, aby sme všetci správne videli a vrúcne plní šťastia zvolali: Verím, Pane! Verím! Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet