21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa spoločenstvo, malé či veľké, stane vyjadrením vzájomnej lásky, určite bude možné uveriť evanjeliu.

~brat Roger ~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1345 reakcie0
(Share 317 0)


Téma: Prvá pôstna nedeľa cez rok A / Mt 4,1-11 / Hriech — vec veľmi vážna

Homília

Už stáročia klame človeka a už stáročia človek pozná jeho klamstvo, a predsa vtedy, dnes i zajtra sa človek dáva oklamať. Čo je to? Áno, je to hriech.
Evanjelista Lukáš nám na poučenie napísal udalosť zo života Pána Ježiša. Pán Ježiš prijal na seba podobu človeka. Stal sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Dnešná udalosť z evanjelia rozpráva, že sám Ježiš bol pokúšaný. Jeho postoj k pokušeniu? Jeho slová: „Odíď, satan, lebo je napísané: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať, a jedine jemu budeš slúžiť" (Mt 4,10) nám hovoria, že hriech je vec veľmi vážna.
Bratia a sestry, nielen dnešný človek, ale každý od stvorenia až do konca vekov sa stretáva so slovom pokušiteľ a s jeho ovocím - hriechom. Tretia hlava Genezis rozpráva o pokušení prarodičov. Dôvod je stále ten istý: nenávisť Boha a pýcha! Človek ako vrcholné dielo Boha Stvoriteľa má však vzácny dar: slobodnú vôľu. Človek vie, že aj keď je pánom a vlastníkom všetkých stvorených vecí, predsa nie je neobmedzeným pánom. Človek si má uvedomiť, že aj pri užívaní stvorených dobier je závislý na Bohu. Potom pochopíme, prečo Boh niečo zakazuje. Prekročenie zákazu nesie ťažký trest. Prvý trest nesieme všetci ako následok za neposlušnosť prarodičov, a každý človek prichádza na svet s dedičným hriechom. Človek nemal nikdy zomrieť, trpieť a poznať námahu. Tento hriech, ktorý sme si priamo nezapríčinili, sa nám odpúšťa pre zásluhy Ježiša Krista pri krste. Jeho následky poznáme všetci. Naša prirodzenosť prvým hriechom je oslabnutá. Preto proti pokušeniu musíme viac bojovať. Veríme v existenciu anjelov, diablov a luciferov. Tieto názvy vyvolávajú u ľudí úsmev, keď si diabla predstavujú ako príšeru s rohami, chvostom. Anjeli i diabli sú však slobodní duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale telo nemajú. Z dopustenia Boha však vieme, že diabol môže použiť rôzne podoby. V prípade prarodičov to bol had, lebo lepšie vystihol zákernú povahu diablovu.
Z doteraz povedaného môžeme potvrdiť správnosť definície: Čo je to hriech? Hriech je urážka Pána Boha. Je to najväčšie zlo. Diabol pokúša najprv slabšieho, alebo na najslabšom mieste. Svoj zámer neprejavuje hneď, nepokúša razom k hriechu. Vidíme to v Ježišovom prípade. Štyridsať dní sa Ježiš postil, až vyhladol. Až vtedy pristúpil k nemu pokušiteľ. Pripomeňme si už povedané, že diabol nie je príšera. Hriech má svoju psychológiu: najprv sa líška a predstiera, že človek je celkom slobodný: „Ak si Syn Boží... " (Mt 4,3). Potom v pochybnosti uvádza Božie slovo: „Napísané je:..." (Mt 4,4). U Ježiša nepochodil. Ježiš hovorí presvedčivo a rázne: „Odíď,satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť" (Mt 4,10). Čo chýbalo z Ježišovho postoja Eve a chýba každému, kto podlieha pokušeniu? Je základnou chybou, že namiesto úteku pred pokušením, dáva sa do reči, neuteká pred príležitosťou ku hriechu. Diabol sa stáva smelším, prebúdza sa v človeku pýcha, narúša sa vnútorný poriadok a pokoj. K slovu sa hlási žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života. V praxi to znamená, že sa pokušenie začína páčiť, stane sa príťažlivým a vábivým. Týmto trojitým zvodom je človek premožený. Človek teda ťažko hreší, keď vedome a dobrovoľne prestúpi príkaz Boží vo veľkej veci. Po tomto človek spozná svoju vinu. Po každom hriechu otvoria sa oči, ozve sa svedomie, ten tichý hlas a človek vie, že za tento čin nasleduje len trest. Záslužný trest, lebo podľahol klamstvu. Každý hriech je klamstvo. Zlý duch vábi lacnou pozlátkou, kým na hodnotné zlato dáva zabudnúť. Každým osobným hriechom luhár v nás rastie a človek sa umenšuje, až postupne stráca svoju pravú totožnosť. Boží obraz v duši mizne a súčasne mizne aj obraz človeka. Neprítomnosť Boha v živote nahrádza ťaživá prítomnosť seba samého, ale už posadnutého zlom, olúpeného parazitom dôstojnosť, o lásku.
Hriech je veľmi vážna vec.
Hriech nesie zhubné následky.
Často je všetko na prvý pohľad v poriadku, a predsa tomu tak nemusí byť. Dnešný svet spoznáva hriech i v takomto smere: Maskovaný nepriateľ -droga.
Nemecký novinár Miliern ho popisuje takto:
Priestranná miestnosť je iba napoly osvetlená. Šíri sa po nej akási sladkasto-trpká vôňa. Na zemi sedí zo desať mladých ľudí. Ako očarení sa dívajú na muža s dlhými strapatými vlasmi, ktorý niečo drží v rukách, čo na prvý pohľad iba ťažko rozoznať. Muž sa volá Ringo. V amplióne zaznie tichá Mozartova hudba. Gita je tu dnes prvý raz. Okolo srdca je jej akosi úzko. Mysľou jej prebehne, že droga účinkuje na každého ináč. Len aby to dobre skončilo. Opäť a opäť sa díva ku dverám, len aby ich tu neobjavila polícia. Tu Ringo čosi zapaľuje, čo vyzerá ako cigareta podobná guľke. Niekoľko ráz si z nej potiahne a podáva to ďalej. Niektorí z prítomných začínajú sa kývať do taktu s hudbou a kŕčovite sa pritom smejú. Tajomná cigareta sa dostáva aj do rúk Gite. Ringo si k nej prisadne a poúča ju, ako to treba robiť. Teraz má pocit, akoby ju zaliala horúca vlna a kamsi ju unášala. Všetko je odrazu také ľahké a krásne. Nikdy nevidela také krásne farby ako teraz, nikdy nepočula takú krásnu hudbu. To, že i ona sa pritom kŕčovite smeje a smiešne vykrúca hlavu, nevie. Je omámená. Zdá sa jej, že kráča po krásnej lúke, ktorá je samý kvet. Nevie, ako dlho to trvalo. Všetci ľudia jej boli dobrí, svet bol bez problémov, ako tomu býva u ľudí, ktorých omámil alkohol. Prešlo niekoľko mesiacov. Gita znova a znova chodí do tej priestrannej miestnosti. Nevie zabudnúť na to prvé omámenie, keď sa jej videlo všetko také ľahké.
Potom prišiel čas, keď sa jej organizmus celou silou vzoprel podávaniu jedu. Keď sa raz vracala domov, na schodoch sa zapotácala, ruka sa jej na zábradlí skĺzla, zrútila sa a prudko narazila na najnižší schod. Akási pani strašne skríkla, dvaja muži ju potom vzali na ruky, zaniesli zdesenej matke a položili na gauč. Zavolali lekára. Keď sa Gita prebrala a dozvedela sa to, začala kričať: -Nechcem lekára, nijakého lekára! - Lekár však prišiel, pacientku vyšetril a jeho tvár nadobúdala čoraz vážnejší výraz. Napokon jej dal injekciu. Prišiel i Gitin otec a rodičia spolu s lekárom sa utiahli do otcovej pracovne. - Je to nebezpečné? - pýtali sa znepokojení rodičia. Lekár odpovedal: - Tá rana na hlave ani tak nie. Oveľa nebezpečnejšie je to, že vaša dcéra už dlhší čas používa omamné jedy, droguje. Z toho, čo sa dnes stalo, usudzujem, že je ťažký prípad. Keby to bola moja dcéra, ja by som sa ju neopovážil samu pustiť z domu. Veď čo by bolo s vašou dcérou, keby sa bola namiesto pádu zo schodov dostala pod auto? S človekom, ktorý sústavne používa omamné jedy, ide to po zdravotnej stránke dolu vodou. Jedy napádajú a ničia najmä pečeň, žlčník, srdce a krvný obeh. Otrava dosiahne také rozmery, že napokon už niet takého lieku, ktorý by zabral. Keby mladí ľudia vedeli, za akých hrozných okolností potom zomrú, nikdy by za drogou nesiahli.
Na droge a jej obetiach názorne vidíme i následky inej drogy, ktorá sa volá alkohol. Ak si tu človek nevie rozkázať, ak sa mu dá čoraz viac zotročiť, buduje tým peklo na zemi sebe i svojim drahým. Sebaklamom je poukazovať na to, že pijú aj iní. Záleží vždy na tom, kedy pijú, koľko pijú a ako. Koľko priateľských posedení, koľko rodinných a iných osláv sa skončí pod stolom, skončí sa ničením, vandalstvom, bitkou a tragédiami! V roku 1975 vyše 36 % trestných činov v našej vlasti sa spáchalo pod vplyvom alkoholu. V tom istom roku dostalo sa u nás vyše 15—tisíc mladých ľudí pred súd pre trestný čin alebo prečiny a skoro každý štvrtý, teda vyše 3500, sa dopustilo zločinov pod vplyvom alkoholu. V použití alkoholu patrí naša vlasť medzi prvé krajiny na svete. S tým ide, prirodzene, kliatba, ktorú prinášame na svoje rodiny, zdravie a výchovu.
Kliatba, ktorá sa volá degenerovanie, pokles inteligencie ľudskosti, vzrast chorôb a predčasná smrť. Ježiš Kristus bol jediný potomok, ktorý zvíťazil svojou smrťou na kríži nad hriechom, keď nás všetkých vykúpil. Ustanovil však prostriedky, ktoré keď budeme náležité využívať, pomôžu nám zvíťaziť nielen v pokušeniach, ale nadobudnúť i večnú spásu.
Svoj život žijeme len raz. Žime tak, aby sme sa zaň nemuseli báť a hanbiť. Nedajme sa klamať hriechom, ale práve naopak, túžme zvíťaziť s Kristom. Amen.


25.06.2003 | Čítanosť(4429)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(1858)
Téma: Hriech / Maličkosti
04.10.2003 | Čítanosť(2322)
Hriech


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet