23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    K tomu, aby sme milovali svojich blížnych, je potrebné len sa tomu poddať: stačí len pohliadnuť na to množstvo biedy. Aby sme nemilovali svojho blížneho, museli by si robiť násilie... konať proti sebe samým. Pôsobiť si bolesť. Meniť svoju prirodzenosť, plávať proti prúdu. Láska je úplne prirodzená, pôvodná, celkom jednoduchá, rýchlo sa ponáhľa vlastnou cestou. Je prvým hnutím srdca. Prvé hnutie je vždy správne. Aby sme nemilovali blížnych, museli by sme zavrieť oči i uši pred mnohorakým volaním núdze.

~Charles Péguy ~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť431 reakcie0
(Share 157 0)


Téma: Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok A / Mt 18,15-20 / Nádherná a užitočná služba

Homília

Jeden druhému si vieme všelijako pomôcť. Niekedy je to dobrá rada, poučenie, povzbudenie, niečo človek pomôže s materiálnymi vecami, ale ako veriaci by sme si mali uvedomiť, že aj napomenutie je pomoc.
Na túto službu nás priam upozorňuje a napomína evanjelium: „Keď tvoj brat zhreší, choď..." (Mt 18,15).
Pán Ježiš ako Boh poznal svoje dielo - človeka. Vedel, že človeku dal rozum a slobodnú vôľu, ale vedel i to, že tieto dary človek často nesprávne využíva alebo nechce využívať. Dnešné evanjelium - pohľadom na naše nedostatky - môžeme nazvať lekciou Božej zhovievavosti. Pravda, pri tejto myšlienke, keď nás môže napadnúť Podobenstvo o márnotratnom synovi, musíme mať na mysli aj to, že Pán Ježiš bude i naším Sudcom, pred ktorým sa raz budeme zodpovedať nielen za talenty, nadanie, ale aj za postoje jeden k druhému, pretože z evanjelia priam cítime, že nesmieme sa držať falošného hesla: „Čo ťa nepáli, nehas"!
Áno, Boha máme vidieť ako milosrdného a zároveň aj prísneho Sudcu. Tieto obidve vlastnosti Boha si máme uvedomiť, keď sa v našom prostredí objaví hriech. S hriechom nesúhlasíme, to je samozrejmé, ale nesmieme opovrhnúť hriešnikom. Voči hriešnikovi máme zaujať stav milosrdenstva. Diskrétnosť medzi štyrmi očami - to nie je len pravidlo slušnosti, ale i rada Pána Ježiša. Keď vinná strana je rozumná a súdna, prizná si svoju chybu a je to najlepšie, keď sa vráti z kratšej cesty. Keď však prichádza k neposlušnosti, musí si uvedomiť, že tu musí zasiahnuť autorita. Už nie sám, ale je potrebné prijať aj svedkov. Tento príkaz poznali Židia aj z úst Mojžiša, ktorý mu dal sám Boh. Ak neposlúchne za prítomnosti svedkov, a keď je vec vážna, musí sa to zverejniť. Ako zverejniť, to sa musí postupovať zvlášť od prípadu k prípadu. Opatrne, aj keď prísne, ale s láskou. Keď ani toto neprijme, musí sa siahnuť k prísnym opatreniam, ale aj v tomto prípade sa nechávajú pootvorené dvierka, pretože posledný súd nepatrí človekovi, ale Bohu. Spomeňme si na kajúceho lotra.
Pri týchto myšlienkach vás zaiste napadlo: čo modlitba, sebazápor, obeta za druhého? Správne. Toto sú prostriedky, ktoré by sa mali odohrávať súčasne. Pretože tu sa nejedná len o vonkajšie veci, ale u veriacich a u človeka vôbec jedná sa o jeho spásu, o spásu jeho nesmrteľnej duše. Pre nás veriacich pri spytovaní svedomia je potrebné zastaviť sa aj pri deviatich cudzích hriechoch. Napríklad: Mlčať pri hriechu iných, netrestať hriech iných...
Pravda, musíme myslieť aj na opak, keď sa nám bude vyčítať hriech. Nebolo by na škodu, aby sme sa v modlitbe obrátili na Pána Boha o pomoc, keď sami sa ocitneme v takejto situácii, aby sme boli ochotní prijať napomenutia. Toto je veľká vec: vedieť si pripustiť, prijať napomenutie, nezostávať zatvrdlivý. V jednom i v druhom prípade modlitba zohráva vážnu úlohu. Pán Ježiš nám ju preto doporučil slovami: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 18,19). Aj iné si môžeme odniesť z dnešnej úvahy. Častejšie sa vracať ku slovám, ktoré nám adresoval náš spovedník. Častejšie sa nad nimi zamyslieť, znova a znova ich prehodnotiť. Častejšie si spytovať svoje svedomie, najmä svoju hlavnú chybu.
Pomoc v materiálnej oblasti si vieme vážiť, oceniť i uznaním. Ale pomoc duši sa už často podceňuje ako čosi menej. Musíme si uvedomiť, že je to veľká pomoc. Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet