18.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kto prelieva veľa sĺz nad hriechmi brata, ktorými ho oplakáva, lieči seba samého.

~sv. Bazil Veľký~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť409 reakcie0
(Share 143 0)


Téma: Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok A / Mt 18,15-20 / Nádherná a užitočná služba

Homília

Jeden druhému si vieme všelijako pomôcť. Niekedy je to dobrá rada, poučenie, povzbudenie, niečo človek pomôže s materiálnymi vecami, ale ako veriaci by sme si mali uvedomiť, že aj napomenutie je pomoc.
Na túto službu nás priam upozorňuje a napomína evanjelium: „Keď tvoj brat zhreší, choď..." (Mt 18,15).
Pán Ježiš ako Boh poznal svoje dielo - človeka. Vedel, že človeku dal rozum a slobodnú vôľu, ale vedel i to, že tieto dary človek často nesprávne využíva alebo nechce využívať. Dnešné evanjelium - pohľadom na naše nedostatky - môžeme nazvať lekciou Božej zhovievavosti. Pravda, pri tejto myšlienke, keď nás môže napadnúť Podobenstvo o márnotratnom synovi, musíme mať na mysli aj to, že Pán Ježiš bude i naším Sudcom, pred ktorým sa raz budeme zodpovedať nielen za talenty, nadanie, ale aj za postoje jeden k druhému, pretože z evanjelia priam cítime, že nesmieme sa držať falošného hesla: „Čo ťa nepáli, nehas"!
Áno, Boha máme vidieť ako milosrdného a zároveň aj prísneho Sudcu. Tieto obidve vlastnosti Boha si máme uvedomiť, keď sa v našom prostredí objaví hriech. S hriechom nesúhlasíme, to je samozrejmé, ale nesmieme opovrhnúť hriešnikom. Voči hriešnikovi máme zaujať stav milosrdenstva. Diskrétnosť medzi štyrmi očami - to nie je len pravidlo slušnosti, ale i rada Pána Ježiša. Keď vinná strana je rozumná a súdna, prizná si svoju chybu a je to najlepšie, keď sa vráti z kratšej cesty. Keď však prichádza k neposlušnosti, musí si uvedomiť, že tu musí zasiahnuť autorita. Už nie sám, ale je potrebné prijať aj svedkov. Tento príkaz poznali Židia aj z úst Mojžiša, ktorý mu dal sám Boh. Ak neposlúchne za prítomnosti svedkov, a keď je vec vážna, musí sa to zverejniť. Ako zverejniť, to sa musí postupovať zvlášť od prípadu k prípadu. Opatrne, aj keď prísne, ale s láskou. Keď ani toto neprijme, musí sa siahnuť k prísnym opatreniam, ale aj v tomto prípade sa nechávajú pootvorené dvierka, pretože posledný súd nepatrí človekovi, ale Bohu. Spomeňme si na kajúceho lotra.
Pri týchto myšlienkach vás zaiste napadlo: čo modlitba, sebazápor, obeta za druhého? Správne. Toto sú prostriedky, ktoré by sa mali odohrávať súčasne. Pretože tu sa nejedná len o vonkajšie veci, ale u veriacich a u človeka vôbec jedná sa o jeho spásu, o spásu jeho nesmrteľnej duše. Pre nás veriacich pri spytovaní svedomia je potrebné zastaviť sa aj pri deviatich cudzích hriechoch. Napríklad: Mlčať pri hriechu iných, netrestať hriech iných...
Pravda, musíme myslieť aj na opak, keď sa nám bude vyčítať hriech. Nebolo by na škodu, aby sme sa v modlitbe obrátili na Pána Boha o pomoc, keď sami sa ocitneme v takejto situácii, aby sme boli ochotní prijať napomenutia. Toto je veľká vec: vedieť si pripustiť, prijať napomenutie, nezostávať zatvrdlivý. V jednom i v druhom prípade modlitba zohráva vážnu úlohu. Pán Ježiš nám ju preto doporučil slovami: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 18,19). Aj iné si môžeme odniesť z dnešnej úvahy. Častejšie sa vracať ku slovám, ktoré nám adresoval náš spovedník. Častejšie sa nad nimi zamyslieť, znova a znova ich prehodnotiť. Častejšie si spytovať svoje svedomie, najmä svoju hlavnú chybu.
Pomoc v materiálnej oblasti si vieme vážiť, oceniť i uznaním. Ale pomoc duši sa už často podceňuje ako čosi menej. Musíme si uvedomiť, že je to veľká pomoc. Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet