23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Niektorí ľudia sa nikdy ničomu nenaučia, pretože všetkému veľmi skoro rozumejú.

~Pope~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť486 reakcie0
(Share 151 0)


Téma: Štrnásta nedeľa cez rok A / Mt 13,24-43 / S Máriou, alebo proti Márii?

Homília

Vžime sa do nasledujúcej situácie: Vrcholí napínavé športové stretnutie. Bojuje sa o každý meter, o každú loptu, loptičku či puk. V hlavách hráčov, ale i fanúškov je otáznik: Kto zvíťazí? Na čiej strane bude víťazstvo? Takéto vážne športové stretnutia po zápasoch odborník zhodnotí slovami: Zvíťazil lepšie pripravený! Alebo: Kriticky sa priznajme, nevyužili sme dobre čas na prípravu. Máme ešte veľké rezervy. Blahoželáme víťazovi a pri budúcom stretnutí vložíme viac síl do zápasu.
Aj u nás vrcholí vážny čas. V tomto roku žatva zaostáva. Zainteresované osoby si uvedomujú, že sa musí využiť všetko. Kto niečo podcení, vypomstí sa mu to, kedy to najmenej očakával. Poznáme ešte inú žatvu. Vrcholí stále. Nik z nás nevie, kedy práve nám odznejú slová z evanjelia: „Pozbierajte najprv kúkoľ apoviaíte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly" (Mt 13,30).
Zastavme sa pri slovách evanjelia, ktoré nám majú pomôcť pochopiť veľký zápas, ktorý sa koná od čias, kedy bol spáchaný prvý hriech. Ježišove slová nech sú ako svetlo, ktoré chce zahnať tmu nad problémom dobra a zla, ale i poučiť sa, ako tomu rozumieť, čo hovorí Ježiš, ktorý sa nazýva „hospodárom". Pán Boh stvoril bytosti bez rozumu, živé i mŕtve, a tieto ho chvália cez svoje bytie a neuvedomujú si to. Čo sa týka bytostí rozumových, Pán Boh si praje, aby mu vzdávali vedome a dobrovoľne úctu, aby si ho zvolili za svoje najvyššie dobro. Za týmto rozhodnutím sa pre rozumné bytosti skrýva ich skutočné šťastie. Tak tomu bolo i s anjelmi. Pán Boh dal anjelom slobodu a určil im čas skúšky. Niektorí zneužili túto slobodu. Stalo sa tak, ako chceli. Oddelili sa od Pána Boha, ale s tým sa spája aj večne trvajúce utrpenie a zúfalstvo. Keď Pán Boh stvoril ľudí, rovnako ich nechcel nútiť k večnej blaženosti. Obklopil ich, ale i nás svojou veľkou milosťou, poučil ich a poukázal na cieľ, ale konečnú voľbu, konečné rozhodnutie nechal človekovi. Stalo sa tak ako u anjelov, že človek zneužil svoju slobodu. Postavil sa proti Pánu Bohu a robil krivdu svojim potomkom. Pán Boh dovoľuje, aby poznal, čo je to za cennosť. Skutočne v našej prirodzenosti sú zakorenené zlé náklonnosti a možno si budeme ťažkať, prečo Pán Boh nás takých stvoril. Musíme si uvedomiť, že Pán Boh nestvoril nás takých, ale tieto zlé náklonnosti sú smutným dedičstvom prvotného hriechu, ktorý nás svojím jedom otrávil. Každý z nás dostáva toľko Božej pomoci, že môže v sebe nad zlom zvíťaziť, a to je žriedlom veľkej zásluhy. Žriedlom zla a hriechu nie je len naša skazená ľudská prirodzenosť po dedičnom hriechu, ale i vzbúrení anjeli, ktorých nazývame diablami, ktorí nemôžu vo svojej nenávisti dosiahnuť samého Pána Boha, a tak túžia aspoň ľudí od neho odtrhnúť a nasmerovať ich na cestu zatratenia. Nájdu si medzi ľuďmi svojich poslucháčov a pomocníkov, ktorí nie sú sami, ale aj iných zvádzajú na zlú cestu. To je vlastne tá burina zasiata nepriateľom v dnešnom evanjeliu. Azda by si niektorý dobrý hospodár prial, aby v jeho láne pšenice rástol kúkoľ? Alebo pripisovať hospodárovi vinu, že rastie v pšenici kúkoľ? Mohli by sme povedať, že Pán Boh môže vytrhať kúkoľ na roli, ktorú voláme svet. Možno má niekto námietku, prečo Pán Boh nevyhubí na svete všetkých lajdákov, aby bol poriadok. Musíme si uvedomiť, že sa jedná o nás, lebo aj my patríme k tým lajdákom. Každý ťažký hriech, stačí jeden, je zrada voči Pánu Bohu, odvrátenie sa od neho, pohrdnutie jeho milosťami a to je veľká nevďačnosť, podlosť, že každý z nás by zomrel od strachu, keby si to celkom uvedomil.
Poznamenali by ste, že poznáte mnoho takých, ktorí pohŕdli Pánom Bohom a darí sa im dobre, ba i lepšie ako takým, čo milujú Pána Boha. Možno by sme chceli Pána Boha obviniť, alebo by nás napadlo až také bláznovstvo, že Pán Boh je nespravodlivý. Ale v tom okamžiku sa odohráva skutočnosť, že Pán Boh je nespravodlivý. Niet predsa takého človeka, ktorý by v živote niečo dobré neurobil. A keby sa aj stal zatrateným, mal by námietku proti Pánu Bohu: dostal som zlé — trest za zlý život, ale kde je náhrada za to dobro, čo som urobil? Je pravdou, že Pán Boh nechce nikoho zatratiť, lebo je plný dobra a lásky, o čom nám hovorí dnešné prvé i druhé čítanie, aj žalm:
Duch prichádza na pomoc nám slabým, lebo my nevieme ani to, ako sa máme správne modliť. Pán Boh je veľmi trpezlivý, dáva čas napraviť sa, čaká s láskou na návrat márnotratného syna. Ako sa však máme zachovať, keď vidíme vo svete hriech? Najprv sa musíme vážne zamyslieť sami nad sebou, lebo slová Pána Ježiša o brvne v oku druhého vieme hovoriť. To vidíme, ale svoje nie. Ak chceme, aby svet bol lepší, musíme začať sami od seba.
Niekto prišiel k svätému Petrovi z Alkantary a hovoril, že je veľa zlých ľudí. On sa usmial a povedal: - My dvaja sa postarajme o to, aby sme boli dobrí, a to už bude o dvoch darebákov na svete menej. -
Ak rastie v našich záhradkách kúkoľ, to znamená, že máme ho začať trhať u seba a nie u suseda. Každý z nás si musí byť vedomý svojej zodpovednosti nielen za seba, ale tiež za iných. Keby si povedal, nech idú do pekla, nemohol by si sa nazývať Ježišovým žiakom. Ak necítiš žiaľ nad bratom, ktorý odpadol od viery, uvedom si, že aj za neho tiekla krv Pána Ježiša a nech ti žiali srdce nad krvou Pána Ježiša, aby pre neho nebola nadarmo prelievaná. Použime i takéto prirovnanie: Keby si našiel ležať v blate alebo v kaluži obraz Pána Ježiša, čo by si urobil? Napľul by si naň? Nie, očistil by si ho od nečistoty. A či nevieme, že každý z nás je obrazom Božím? A to oveľa dokonalejším, krajším, ako by to bol obraz hoci aj zo samého čistého zlata. Často leží obraz Krista v bratovi, sestre v blate a my máme ním pohŕdať? To by sme znevažovali obraz Krista. Treba sa snažiť očistiť obraz od blata dobrým slovom, príkladom a predovšetkým modlitbou. Panna Mária povedala vo Fatime, že veľa ľudí ide do pekla len preto, lebo sa nemal kto za nich modliť. Keby sa za nich niekto modlil, tak by sa spamätali. Počujeme? Viac sa nevyhovárajme, lebo na súde sa nebude dať vyhovárať, ak blížnemu nechceš pomôcť dostať sa z blata. Pán Boh je dobrý na všetkých a praje si, aby sme jeho dobrotu nasledovali. Nad čím dnešný človek nechce premýšľať? Príde čas žatvy a kúkoľ bude určený na spálenie. Pán Boh je nekonečne milosrdný, dobrý a nekonečne spravodlivý, a preto nedovolí beztrestne prestupovať jeho vôľu, rušiť prikázania a ničiť v sebe jeho milosť, a tak ukrivdiť deťom, našim blížnym. Ukrivdeným dá vynáhradu vysoko ju prevyšujúcu a zas tým, čo sa dopustili krivdy, vymeria spravodlivý trest.
Tak ako sa vieme vžiť do situácie na športových štadiónoch, vžime sa do situácie svojho života. Buďme spravodliví a raz sa budeme skvieť ako slnko v Božom kráľovstve. Nech nám v tom pomáha v tomto Mariánskom roku i Panna Mária. Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet