23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Choroba je kláštor, ktorý má svoju regulu, svoju askézu, svoje posvätné ticho i svoje oduševnenie.

~Albert Camus ~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť439 reakcie0
(Share 169 0)


Téma: Sviatok Navštívenia Panny Márie cez rok A / Rim 12,9-16b / Mária nás navštevuje

Homília

O trinásť rokov začneme v našich kalendároch písať číslo dve namiesto jednotky v tisícročiach. Pohľad na rok, ktorý píšeme, žijeme, je pre nás čosi samozrejmé, snáď trochu vzruchu pri otváraní šampanského na Silvestra, prelome rokov, ale keď píšeme rok, čítame alebo vyslovujeme, hoci si to neuvedomujeme, jedná sa o číslo roku, ktorý nás delí od najväčšej historickej udalosti, ktorá sa odohrala v dejinách ľudstva a to bolo narodenie Bohočloveka Ježiša Krista, inými slovami povedané, návšteva nad všetky návštevy. My sme si zvykli veci a udalosti, ale i ľudí hodnotiť podľa určitých kritérií, ktoré keď sú splnené, spôsobujú radosť, sú na osoh a obohatenie.
Prežívame prípravu na prelom tisícročí a to Mariánskym rokom. Dnešný deň nám pred oči kladie udalosť, ktorú verne zaznačil Lukáš evanjelista. Návštevu Panny Márie u svojej príbuznej v hornatom judskom kraji, keď sa dozvedela, že jej príbuzná Alžbeta - už v pokročilom veku - čaká prvorodené dieťa, keď ona sama sa prednedávnom dozvedela, že práve ju si vyvolil Boh za matku pre svojho Syna, ako jej to oznámil anjel Gabriel. Pri tejto udalosti stretnutia Panny Márie s Alžbetou z úst Márie odzneli známe slová, ktoré voláme „Magnifíkat" - „Velebí moja duša Pána". Stretnutia historicky významné, veď skôr ako sa narodili, stretli sa dvaja najväčší proroci, akí kedy vôbec žili. Mária pod srdcom nosila Ježiša Krista, Boha, Vykupiteľa i Spasiteľa sveta v jednej osobe a Alžbeta, ktorá vo svojom živote nosila Jána, o ktorom neskôr Ježiš vydáva svedectvo: „Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ" (Mt 11,11).
Toto je obsah dnešného sviatku Navštívenia Panny Márie. Aby sme túto udalosť viac pochopili, uznali jej dôležitosť, precítili radosť z tohoto stretnutia, všimnime si úryvok z dnešného čítania Pavla Rimanom, aké kritéria, hodnoty nám on doporučuje. Pavol hovorí, že naše stretnutia, ak majú byť osožné pre našu spásu a na osoh, musia byť bez pretvárky. Pri našich stretnutiach máme nenávidieť zlo a všímať si dobro. Osožili by nám stretnutia, keby nebolo medzi nami lásky, vzájomnej úcty a čistých sŕdc? Pavol nás ďalej poučuje, že ak chceme odísť zo stretnutia obohatení, posilnení, musíme si jeden druhému navzájom chcieť pomáhať, poradiť, poučiť, povzbudiť sa. Takéto stretnutie nesmie byť naštrbené pokrytectvom, zbabelosťou, vypočítavosťou, ale naopak, srdcia musia byť vrúcne, úprimné, priateľské, pozorné... Veriaci kresťan by si mal byť vždy vedomý toho, aby nezanedbával dobro, pretože: „ Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25,40). Tieto slová Pána Ježiša viďme v slovách Pavla Rimanom... „slúžte Pánovi". Pri našich stretnutiach si musíme oceniť pomoc bratov a sestier. Keď nám vlievajú nádej, tešme sa, prijmime ich účasť na našom utrpení. Pavol poukazuje ešte na jednu vec, na ktorú v takých chvíľach zabúdame, hoci sme veriaci - na modlitbu.
Naše stretnutia sa častokrát preťahujú na rozhovory, prázdne slová, hoci nie práve hriešne, ale bez pozvania Boha do našich starostí, ťažkostí ako priateľa. Ak v našich stretnutiach nedostane čestné miesto Ježiš, nedokážeme pochopiť slová Pavla: ,,Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!" (Rim 12,14). Ježiš nám poradil: „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé" (Mt 5,39). Nesmie o nás veriacich platiť, že sme čudáci, že sa nevieme radovať, že len plačeme. Musíme plniť i ďalšiu radu Pavla apoštola: „ Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!" (Rim 12,15). Už starozákonný žalmista vedel oceniť takýto vzťah, keď napísal v 132 žalme: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu" (Ž 132,1) a hovorí aj o ovocí takého vzťahu - tam Boh udeľuje požehnanie a život naveky. Pred poslednou radou Pavla apoštola akoby sme počuli poznámky mnohých: To nie je možné, to by nebolo dobré, atď. Ale skúsme si aj túto radu pripomenúť: „Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym" (Rim 12,16). Tieto kritéria vidíme v praxi u Panny Márie: lásku, život bez pretvárky, miluje dobro a nenávidí zlo, prejavuje horlivosť a neustáva v úcte k Alžbete, neskôr i k Jozefovi a Ježišovi. Slúži nielen Alžbete, ale i Jozefovi a Ježišovi. V modlitbe je vytrvalá. Všetky tieto udalosti si chránila vo svojom srdci a uvažovala o nich. V nádeji sa teší. „Žena, hľa, tvoj Syn!" (Jn 19,26). Na Golgote v Jánovi vidí nádej.
Či tieto argumenty nestačia?
Tieto kritéria sa dajú plniť i nami v dnešnej dobe. Tí, čo sa stretli s pápežom Jánom Pavlom II. hovoria, že je to mimoriadny človek. Jeho správanie hovorí, že on pozná a plní rady a kritériá Pavla. Pápež miluje všetkých bez pretvárky. Odpustil svojmu vrahovi. Navštívil Agču vo väzení a jeho matke, keď prišla pápeža poprosiť, aby odpustil jej synovi, pápež dal jasne najavo, že nemá čo odpustiť, pretože on neprestal milovať. Jeho cesty svetom hovoria, že jeho horlivosť neochabuje, len aby povzbudil bratov a sestry vo viere. Pri poslednej ceste do Latinskej Ameriky v Chile navštívil i väznice a zastáva sa ich práv. Vie počúvať, keď mu zástupy predkladajú svoje ťažkosti, prosby.
Nejeden raz hovorí, že je s nami v modlitbách. Pri príležitosti osláv svätého Metoda v roku 1985 cez kardinála Agostiniho Cassaroliho nám odkázal, že je s nami spojený v modlitbe. Teší sa úspechom svojich bratov. Cíti bolesť, keď jeho brat trpí. Kto spočíta pomoc, ktorú posiela často na miesta postihnuté živelnými pohromami? Niekto povie: - To je pápež. - To môžeme každý svojím spôsobom, v našich podmienkach. Aj my sa stretávame s bratmi a sestrami. Koľkokrát sme sa urobili hluchými, slepými, neporadili sme, keď náš brat, sestra potrebovali pomoc. Fráza - čo ťa nepáli nehas - neobstojí vždy. Čo keď ja budem potrebovať pomoc?
Prežívame Mariánsky rok. Dnes, na sviatok Navštívenia Panny Márie, keď sme sa mohli presvedčiť o vážnosti stretnutia u Panny Márie, Svätého Otca. Začnime aj my. Začnime každý u seba. Začnime dnes, teraz. Začnime, a tak splníme vôľu Ježiša a Márie. Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet