27.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa kresťan odrezáva od kanálov, ktorými prúdia zdroje milosti – modlitba a sviatosti -, zostáva bez pokrmu pre svoju dušu a umiera následkom smrteľného hriechu, lebo jeho rezervy sa vyčerpali, duchovne zoslabol, a príde moment, keď aj ľahké pokušenie spôsobí pád. Ale aj keď pôsobenie zdroja milostí je zahatávané nechuťou, nedbalosťou, lenivosťou, pohodlnosťou, ľudským ohľadom, vplyvom prostredia, zhonom a inými starosťami, potom duchovný život zosychá a človek živorí, až kým napokon duchovne umrie. A je len prirodzené, že zostal duchovne neplodný, nepriniesol žiadne ovocie.

~F. Suarez~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť575 reakcie0
(Share 180 0)


Téma: Veľký piatok - pašie cez rok A / Jn 18,1-19,42 / Hodnota Kristovho kríža

Homília

V dnešnej dobe sa čoraz viac kladie otázka: Čo z toho mám? Študent a žiak sa pýta: Čo z toho budem mať, keď sa budem dobre učiť a rodičia nemajú známosť a protekciu? Robotníci sa pýtajú, čo z toho budú mať, keď pracujú a iní len schôdzujú? Otázka - čo z toho mám - zatvára oči a brat nevidí brata, rúcajú sa priateľstvá, rozpadávajú sa rodiny. Čo má dnes hodnotu? Život, sláva, bohatstvo?
Dozneli Jánove pašie.
Dnes - v jediný deň v roku - sa neslávi svätá omša. Veriaci celého sveta si dnes pripomínajú smrť Krista. Prežívame Veľký piatok. Deň, keď si máme uvedomiť, čo pre nás znamená smrť Ježiša Krista na kríži.
V dnešných slovách evanjelia svätého Jána sme nepočuli otázku z úst Pána Ježiša: Čo z toho mám, keď ja idem za vás zomrieť? Naopak, vidíme Krista, ktorý s láskou prijíma utrpenie, kríž a smrť. V Kristovom utrpení nevidíme nič, čo by hovorilo, že Pán Ježiš nechce prijať toto utrpenie. Kristus nezomiera za svoje hriechy, ale zomiera za hriechy celého sveta, za naše hriechy. Kristovo utrpenie a smrť len nás obohatilo a je pre nás ziskom. Boh nemôže nič prijať, pretože on je všetko. My ľudia nemôžeme Bohu nič dať, ba ani zobrať. My môžeme pre seba získať alebo stratiť. To si máme uvedomiť zvlášť dnes, pred Kristom na kríži. Tu sa môžeme pýtať: čo z toho mám, keď dám Kristovmu krížu úctu? Keď vo svojom srdci skutočne vzdám Kristovi úctu, môžem len získať. Keď sa ku krížu staviam chladno, bez záujmu, musím si uvedomiť, že Kristovi - Bohu, nemôžem nič zobrať, umenšiť, ale tým len sám strácam. Príslovie hovorí: „Komu česť, tomu česť"! Ktosi povedal, že keď ide okolo kríža, Krista síce pozdraví, ale že ho nemiluje. Je to zvláštny postoj, ale už to je znamenie, že má úctu k trpiacemu Kristovi. Možno, že toto je už začiatok konverzie podobnej na kríži, kde jeden zo spoluodsúdených s Ježišom zvolal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva" (Lk 23,42). Kristus nikomu nenútil svoj kríž. Veď preto môže človek zo steny kríž zvesiť, ako ho môže i zavesiť. Človek môže kríž odstrániť z krížovej cesty, ale môže ho tam aj umiestniť.
Dnešné obrady nás učia, aby sme na svoj život nepozerali len v pozemskom, materiálnom, prirodzenom pohľade, čo z toho života môžeme ešte využiť, čo si z neho ešte odhryznúť. Akú hodnotu má môj život? V časopise Zdravie bol článok: Čo stojí život? Autor hovorí o živote ako o hodnote, ktorá sa nedá vyčísliť. Autor uvádza, že naša spoločnosť následkom úmrtia jednej osoby v cestnej premávke v roku 1983 strácala 1 917 000 korún. Teda skoro dva milióny korún. Je to veľa peňazí, a predsa pri vypočutí tejto cifry mali by sme sa zastaviť. Ježiš svojou smrťou na kríži prišiel zachrániť nie jedného človeka, ale všetkých ľudí. To je hodnota, ktorú si je ťažko predstaviť. Boh sa podujal k takej úžasnej veci. Aký vzťah mám ja k svojej duši? Veríme, že smrťou sa končí len naše telo, duša bude pokračovať.
Čo to znamená?
Nemáme preto venovať svojej duši väčšiu, oveľa väčšiu pozornosť, jej potrebám, cieľu a jej hodnote?
Dívame sa s dojatím na Krista, ako zomiera na kríži. Kristus nestojí o náš súcit. Jasne povedal ženám na krížovej ceste: Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. To znamená, že máme sa učiť od svojho Krista, že aj my máme oplakávať svoje viny, ako žialiť nad jeho mukami, ktoré sme my zapríčinili.
Tihamér Tóth v jednej kázni povedal:
- Keď na ceste padne kôň, desiatky rúk sa spoja, aby ho postavili. Keď však padne človek do hriechu, ruky sa nepohnú. -
Rodičia sa prestávajú modliť za svoje deti. Keď sa kňaz spýta manželky, či sa modlí za svojho muža, dostane odpoveď: Nech sa modlí sám za seba!
Stali sme sa egoistami nielen v oblasti materiálnej, ale aj v duchovnej. Kto sa modlí a prosí za zatvrdlivých hriešnikov, za tých, čo hanobia Cirkev, za tých, čo v našej spoločnosti urážajú Boha, vysmievajú sa z Cirkvi? Mnohí sa skôr snažia ich napodobniť. Tu pod krížom si uvedomme, že najväčšia hodnota je na kríži. Za kríž niet sa čo hanbiť. Tento kríž už dvetisíc rokov hovorí o víťazstve. V tomto kríži nachádzali a budú nachádzať úprimne zmýšľajúci veriaci posilu, zmysel života a skutočné hodnoty. Kristus tu učí, kde je pravda, kto hovorí o skutočnom pokoji, čo je to pravá láska. Očisťme si dnes vo svojich srdciach úctu ku krížu. Prejavme svoje presvedčenie, že jedine v Kristovom kríži je naša cesta, pravda a život. Skutočne všetko dočasu, len Boh naveky.
Z kríža sa Kristus prihovára mládeži. Svet vám hovorí: „Carpe diem!" -„Uži dňa!" Ja vám hovorím: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba.... " (Mk 8,34). Áno, svet hovorí o tom, čo sa skončí, čo tu na zemi stratí lesk, hodnotu, slávu. Ježiš však hovorí o poklade, ktorý hrdza nezničí, moľ nezožerie a zlodej neukradne. Hovorí o láske, ktorá nekončí šedinami, vráskami, smrťou milovanej osoby. Hovorí o láske bez konca. Ten, kto pôjde za Ježišom, bude to mať oveľa ťažšie ako ten, čo žije len pre tento svet.
Otcovia, matky, vám hovorí Kristus z kríža:
Učte deti zachovávať príkaz: Cti otca svojho i matku svoju! Hovorí vám: Nezabíjaj! Ďalej prosí: Nezosmilni! Nepožiadaj manželku, manžela blížneho svojho!
Oslovuje aj vás starších a chorých: Modli sa a pracuj! Uvedomte si všetci, že nestačia len slová, ale musíte ukázať i príklad. Modlitba, sviatosti, pokoj, láska! Ešte sa pýtate, čo za to?
Kristus hovorí: „Kto vytrvá do konca, bude spasený" (Mt 10,22). Kristus sľubuje svoje spoločenstvo bez konca a nielen sľubuje, ale dnes svojou smrťou zaisťuje každému; bez protekcie, konexií, podplácania, známostí... Jedno je potrebné: uveriť v jeho lásku.
Všetko má zmysel. Niečo pre odmenu, niečo pre trest. My veríme, že Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá. Na toto má právo Ježiš Kristus svojou smrťou za nás. Miloval nás až do krajnosti. Jeho smrť je pre nás medzníkom, ktorý rozhodne o našej spáse, alebo o našom odsúdení. Prosme preto dnes všetci: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet