20.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Večnosť je pred nami, večnosť je za nami, a pre nás ostáva len chvíľa medzi večnosťami.

~Jan Sztaundynger ~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť562 reakcie0
(Share 160 0)


Téma: Šiesta nedeľa cez rok A / Mt 5,17-37 / Niečo o výchove

Homília

Kto spočíta články v tlači, knihy a prednášky, čo odzneli na tému -výchova. Na jednej strane počujeme, že je ich málo a na druhej strane zas počujeme o ich nedostačujúcej kvalite. Jedni len kritizujú, iní sú generáli po vojne, ďalším je výchova vedľajšou a nepotrebnou vecou. Donedávna sme počuli o nesprávnej a dvojkoľajovej výchove. Mohli by sme povedať ešte ďalšie a ďalšie postrehy. V dňoch po nežnej revolúcii u nás sa právom však hovorí: Po chlebe najpotrebnejšia pre človeka i národ je dobrá výchova.
Na túto tému sa ku nám prihovára Pán Ježiš z dnešného Evanjelia: „Ale vaša reč nech je áno-áno, nie-nie. Čo je navyše, pochádza od Zlého" (Mt 5,37).
Hovoríme, že Boh nás stvoril, Boh nás vykúpil, a preto má na nás aj právo, pretože k Bohu aj smerujeme. Ak sa chceme dostať do jeho spoločenstva, o ktorom hovorí, že bude večné, musíme sa stať žiakmi. Príslovie hovorí: „Človek sa učí do smrti". Vysvetlime si, čo od nás chce Pán Ježiš dnešným evanjeliom. Hneď na začiatku cítime pri jeho slovách údiv. Cítime, že plniť Ježišove slová nebude ľahká vec. Čím ďalej Pán Ježiš rozvádza svoje učenie, čím viac upresňuje svoje učenie, tým viac sa stávame prekvapení, aké požiadavky kladie na tých, ktorí chcú ísť za ním.
Úryvok z listu apoštola Pavla veriacim v Korinte vystríha aj nás pred pokušením, ktoré je často pripravené, aby na nás zaútočilo. Dobre porozumieť dnešnému evanjeliu znamená dobre si vypočuť aj to, čo povedal svätý Pavol. Apoštol národov hovorí o múdrosti Božej. Nehovorí, na čom sa zakladá, ale jednoducho pripomína, že je cudzia tomuto svetu. Apoštol sa nebojí stavať do protikladu Božej múdrosti múdrosť mocných tohto sveta. Múdrosť tohoto sveta nás nemôže uspokojiť, pretože je podliehajúca a je predurčená na zánik. Naproti tomu Božia múdrosť je „skrytá" a „pripravená pre tých, ktorých Boh miluje". Je to veľmi vážne učenie. Keď počúvame Pána Ježiša, ako rozpráva o blahoslavenstvách, musíme si uvedomiť, že je to originál Pána Ježiša. Nikto predtým tomu neučil a človek nie je schopný vymyslieť takéto učenie. Toto učenie prináša so sebou aj svoje uzávery. Tieto slová nemožno objaviť vo svete, v mentalite prostredia, v ktorom žijeme, a predsa nachádzame povzbudenie k tomu, čo učí Pán Ježiš. Ak ako veriaci prijmeme to, čo Pán Ježiš učí a budeme podľa toho aj žiť, budeme často považovaní za čudákov, hoci to znie akokoľvek paradoxne. Aby sme žili to, čo učí Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu, je potrebné zjednotiť sa s tým, že sa tu jedná o vysvetlenie, ku ktorému by sa ani najinteligentnejší človek svojím rozumom nemohol dopracovať. Ďalej nás chce svojím výkladom pripraviť na vstup do protikladu so sebou samým, alebo so skupinou ľudí, s ktorými žijeme, keď to, čo je v nás ľudské, nemôže zniesť jeho učenie a tiež, že iní nemôžu tomuto porozumieť. Týmto nás Pán Ježiš upozorňuje, že nemá úmysel stať sa akýmsi zlepšovateľom a meniť pravdu, ktorú zjavil Otec prostredníctvom Zákona a Prorokov. Nič totiž v tomto nie je na pohŕdanie, čo Boh zjavil, a teda nemôže byť zrušené, preto sa to musí vyplniť. Keby niekto z tohto niečo podceňoval, prípadne iných pobádal k zanedbávaniu tohto učenia, hodný je trestu. Na druhej strane, kto plní toto učenie a pomáha iným k jeho prijatiu, ten sa stáva veľkým v nebeskom kráľovstve. Pán Ježiš však dokazuje, že ním navrhovaná svätosť prevyšuje učenie všetkých učencov sveta.
Pán Ježiš pripomína najmä štyri prikázania, čo sa týka vnútornej hodnoty.
Poukazuje na piaty príkaz: Nezabiješ! Hovorí, že vraždou sa nenazýva len použitie nástroja na ničenie života, ale poukazuje na hnev, ktorý je často skrytý v srdci, a tiež rovnako vraždou sú slová, keď je človek oberaný o dobré meno. Poukazuje, že hnev a zvady tiež vedú ku vražde.
Je dobrý kresťan, ktorý povie: Nikoho som nezabil, nikomu som nič neukradol, a pritom žije s bratom, manželom a susedom, prípadne so spolupracovníkom tak, že sa nerozprávajú?!
Preto Pán Ježiš hovorí dnes o zmierení a udobrení: „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom..." (Mt 5,23-24).
Pán Ježiš hovorí jasne, že nesmieme prechovávať v sebe nenávisť. Musíme sa naučiť odpúšťať. Pravidlá správania u kresťana nám hovoria, že ten, čo prvý urazil, mal by prvý podniknúť krok ku zmiereniu, mal by požiadať o odpustenie a veriaci kresťan mal by odpustiť, no nikdy nie slovami: Ja sa už nehnevám, ale nemôžem na to zabudnúť. V takomto prípade hovorí o sebe ako o slabom kresťanovi.
Podobne sa zamýšľa Pán Ježiš aj nad šiestym príkazom: Nezosmilníš! Tu sa nehovorí len o skutku, ale aj o myšlienke a žiadosti vôbec. Výklad Pána Ježiša z toho textu je jasný: vyhýbať sa všetkému, z čoho cítiť hriech. Aj keď niektoré slová Pána Ježiša neberieme doslovne, ako vylúpenie oka či odťatie ruky, ale hovoria jasne, že sme povinní odstrániť blízku príležitosť k hriechu, a to aj vtedy, keď nás odstránenie tejto príležitosti k hriechu bude stáť mnoho námahy.
Kňaz radil zdravotnej sestre, aby zmenila pracovisko. Bola veriaca. Stálo ju to veľa, ale po mesiacoch bola spokojná, pretože tým pretrhla aj putá, ktoré ju opakovane zvádzali a odtŕhali od Boha. Blízka príležitosť teda nemusí byť len osoba, ale aj záľuba, a tiež i miesto.
Kňaz radil mužovi, aby vystúpil o jednu zastávku radšej ďalej, hoci ho cestovné stálo viac a domov to mal dlhšie, ako na zástavke autobusu, kde bola krčma.
V tomto texte sa Pán Ježiš zmieňuje aj o nerozlučiteľnosti manželstva. Z textov, ktoré sme teraz čítali, niektorí sa domnievajú, že u nás môže byť rozvod v prípade smilstva, pre manželskú neveru. Takýto výklad textu je nesprávny. V našom náboženstve rozvod nepoznáme. Môže sa však v takom prípade hovoriť o manželskej rozluke od stola i od lôžka. To znamená, že manželia zostávajú manželmi stále, pretože ich sľub je nezrušiteľný, ale žijú od seba oddelene. Pritom však nemôžu uzavrieť druhé manželstvo.
Pán Ježiš v dnešnom texte sa dotýka ešte problému prísahy. Tu si máme uvedomiť, že nielen krivá prísaha je pre nás hriech, ale aj prísaha, keď sa koná bez dôvodu a na ľahkú váhu. Sú zlozvyky, že niekto na podporenie svojich slov prisahá.
V takom prípade, kto sa tohto dopúšťa, nielenže sa dopúšťa hriechu, pretože bez potreby prisahá, ale aj svoju osobnosť čiste z ľudského hľadiska znižuje. Text máme chápať tak, že Pán Ježiš si praje, aby sme radšej vôbec neprisahali. Pán Ježiš však nezakazuje každú prísahu. Máme si však uvedomiť, že prísahou sa oslovuje a uctieva meno Božie.
Zo slov evanjelia máme si uvedomiť, že Pán Ježiš nemal v úmysle rušiť Zákon a Prorokov, ale aby sme si uvedomili ich obsah, že to nie je nejaká prázdna vec, že v Zákone sa jedná o veci užitočné a prospešné pre človeka, tak veriaceho, ako aj neveriaci si z nich môže odniesť poučenie.
Sme veriaci.
Považujeme sa za kresťanov, a to nie obyčajných. Chceme si naďalej plniť svoje povinnosti, nie iba zo zvyku či povinnosti. Text evanjelia berieme pre nás ako osožné poučenie a povzbudenie. Aj dnes ďakujme Bohu za lásku cez jeho Syna.
Modlime sa:
Pane, nauč nás žiť svoju vieru.
Nauč nás učiť sa a vychovávať nielen druhých, ale aj samých seba. Amen.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet