21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svet potrebuje Boha tým väčšmi, čím častejšie opakuje, že ho nepotrebuje. Keď sa skutočne budeme usilovať napodobniť Krista, dáme ho spoznať aj iným. Svetové krízy sú krízy z nedostatku svätých. Boh si žiada hŕstku ,svojich’ v každej ľudskej činnosti.”

~FRANCISCO F. CARVAJAL~

04.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť997 reakcie0
(Share 248 0)


Téma: Druhá nedeľa cez rok A / Jn 1,29-34 / Keď Ján videl, vyznal Ježiša Keď ja verím, svet musí vidieť vo mne Ježiša

Homília

Kedykoľvek sa vynorí Rino Bernasconi na lyžiach dole svahom nad St. Moritzom, zostávajú lyžiari stáť a pozerajú sa za ním. Na prilbe má totiž čiernou farbou po nemecky a taliansky napísané: Nevidiaci. Pred piatimi rokmi mal Rino ťažkú autonehodu a odvtedy je tento dobre vyzerajúci Švajčiar nevidiaci. Všetky pokusy lekárov o vrátenie zraku zlyhali. Vášnivý lyžiar Rino po čase zúfalstva začal robiť kroky, aby sa vrátil späť ku svojmu najobľúbenejšiemu športu. Nevidiaci lyžiar. Šokuje to síce ľudí, ale zároveň rozbíja obraz o slepcoch, ktorí s bielou paličkou opatrne kráčajú. Rino trénoval tvrdo a prísne. Ako dokáže takto lyžovať? Odpoveď spočíva v ochrannej prilbe, ktorú má na hlave a do ktorej mu zabudovali vysielačku, pomocou ktorej prijíma príkazy svojho ..spolujazdára" a mení smer. Príkazy môže prijímať až do vzdialenosti 200 metrov.
V evanjeliu sme čítali: Keď Ján videl, že prichádza k nemu Ježiš, povedal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta" (Jn 1,29).
Toto nie je prvé stretnutie Jána s Ježišom. K prvému stretnutiu došlo u matky Jána, keď Mária sa ponáhľala do hornatého kraja, aby pozdravila Alžbetu, Jánovu matku. Tam zaplesalo dieťa v srdci ženy. Odvtedy vydáva Ján Krstiteľ svedectvo o Kristovi. Svojimi kázňami upozorňoval na seba široké masy. Nie, aby on vynikol, ale aby pripravil cestu Kristovi. Vravel: „Ja nie som Mesiáš" (Jn 1,20). Nakoniec tým, ktorí sa ho prišli spýtať, kto vlastne je, odpovedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti..." (Jn 1,23). Ján vydáva svedectvo o Kristovi svojou apoštolskou horlivosťou a hlbokou vierou, keď hovorí o Kristovi, ktorý sa s ním stretáva pri rieke Jordán: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta" (Jn 1,29). Ján vydáva svedectvo o Kristovi i za cenu vlastného života. Chcel, aby si celý národ zamiloval a prijal svojho Spasiteľa.
Aj v dnešnom svete od každého z nás Kristus očakáva, aby sme vydávali svedectvo o pravde. Mnoho kresťanov musí si vypočuť od neveriacich priateľov poznámku, že nežijú tak, ako by mali, že ich viera sa nezakladá na ich presvedčení, ktorým by mal byť Ježiš, ale často považujú vyznanie svojej viery ohraničené len niekoľkými bezduchými účasťami na svätej omši, niekoľkokrát pristúpia ku sviatostiam - a to stačí. Žijú a sú slepí a im to neprekáža. Slepota im vyhovuje. Pokusy rodičov, manželiek zlyhajú. Zúfalstvu, ktorému sa bránia, sa nevyhnú. Neumlčia celkom svoj hlas duše. Kristus ako Boh prebýva v Cirkvi a svojimi viditeľnými znakmi, sviatosťami otvára mnohým oči, uši, ústa, ruky a srdce, aby počuli pravdy Božie, videli krásu Božiu a uverili, že on je ten opravdivý Baránok, ktorý prišiel na túto zem, aby zachránil ľudstvo pre neho, a to i za cenu svojho božského života.
Keď prví kresťania hovorili ľuďom o Pánu Ježišovi - čo robil a čo učil -ľudia sa ich pýtali: Odkiaľ to viete? Počuli ste to na vlastné uši? Videli ste to na vlastné oči? Máte na to svedkov? Oni odpovedali: Máme, sú to naši apoštoli, učeníci, mučeníci, nábožné ženy, čo sprevádzali Majstra, a tiež aj výpovede Jána Krstiteľa. I dnes sa šíri viera v Pána Ježiša na základe svedectiev. V prvom rade je to Sväté písmo a ústne podanie Cirkvi, ktoré je prameňom sily vyznania pre milióny bratov a sestier, vyznávajúcich toho istého Krista, ktorého ohlasoval Ján.
Dnes ho ohlasujú novozákonní Jánovia -- kňazi, keď pri slávení eucharistickej obety berú do rúk Krista a hovoria: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Svedectvo o Kristovi vydávajú aj všetci tí, ktorí vedia nielen Desatoro či Pätoro, ale ich aj v každodennom živote zachovávajú.
Najväčším svedectvom pre dnešný svet je, keď každý kresťan katolík žije podľa ducha Ježišovho. To znamená, keď bude milovať svojich bratov, keď si jeden druhému budú pomáhať znášať životné ťažkosti. Takému svedectvu svet aj dnes porozumie a uverí v Ježiša Krista. Majme na mysli slová Pána Ježiša, ktoré cez apoštolov adresoval nám všetkým: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5,16).
Ján videl prichádzať Ježiša a vydal o ňom svedectvo. Bratia a sestry, aj naša viera musí byť živá. Živá je vtedy, keď podľa nej žijeme. Kto nežije podľa svojej viery, ten ani nemá právo nazývať sa kresťanom.
Zoberme si k srdcu slová Jána Krstiteľa a vydávajme svedectvo o Kristovi, aby sme nerobili Kristovi hanbu. Dokázali to pred nami mnohí. Veľa mladých bolo i na prahu smrti, ba časť z nich roky bojovala proti Kristovi, ale Krista uvidela v bratoch a sami vydávali o Kristovi svedectvo, často i vlastnou smrťou.
Rino šťastne lyžuje za pomoci inštruktora, ktorý mu podáva informácie o teréne pred ním, na ktorom lyžuje. Vyhýba sa nebezpečným miestam a nezasvätenému nezíde na um, že tento mladý muž nevidí.
Ani my často mnohé veci nevidíme v pravom svetle. Nechajme sa viesť spoľahlivým inštruktorom a spolujazdcom - Jánom Krstiteľom a do cieľa prídeme šťastne. Čoraz viac získava Rino kamarátov - lyžiarov pre myšlienku založiť lyžiarsku školu pre nevidiacich. Keď títo dokážu pre zdravie tela toľko podniknúť, či by sme my v živote nemali tiež urobiť viac pre vlastnú dušu? Amen.


12.06.2003 | Čítanosť(3204)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3180)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2383)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet