24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Často to spočiatku nebol meč, ale jazyk, ktorý rozhodol o mieri, alebo o vojne.”

~JOHANNES LEPPICH~

03.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1691 reakcie0
(Share 338 1)


Téma: Svätá rodina cez rok A / Mt 2,13-15.19-23 / Pohľad našej rodiny na Svätú rodinu

Homília

Po tieto dni, keď sa končí ďalší občiansky rok a začína nový, veriaci človek si kladie otázky: aký to bol rok, aký by mal byť nový rok; alebo: z čoho a v čom sa poučiť z toho minulého roka pre budúci rok. Pre veriaceho je to aj zamyslenie sa nad duchovnou oblasťou, nielen nad stavom svojej duše, ale aj nad rodinou, v ktorej žije, ako aj nad farnosťou, ktorej je členom. Takéto zamyslenie môže len obohatiť, posilniť či oduševniť, ale rovnako čoho sa i zrieknuť, opustiť a zanechať.
Dobrému kresťanovi prichádza vhod i dnešná nedeľa, ktorú voláme: Nedeľou Svätej rodiny. Hoci pohľad na nazaretskú Svätú rodinu z evanjelií je nám dobre známy, predsa i dnes je veľmi poučný.
Pojem rodiny ako takej je každému z nás dobre známy. V rodine sme vyrástli, v rodine žijeme, alebo práve v novom roku sa chystáme založiť svoju rodinu. Inými slovami povedané, Boh si nás všetkých rôznym spôsobom povolal do rodiny. Z tejto oblasti máme veľa vedomostí i poznatkov, a predsa sa o rodine čím ďalej hlasnejšie hovorí. Napríklad, že dnešná rodina prežíva krízu. Hovoria o tom štatistiky rozvodov, pretože manželia - ako základná bunka v rodine - často zabúdajú na svoju úlohu. Mnoho ľudí na rodinu pozerá dnes ináč, ako tomu bolo prednedávnom, prípadne ako sa na ňu pozerá Cirkev, ako na ňu pozerajú veriaci. Často sa začíname stretávať s nesprávnymi názormi, že keď mám už občianku, mám už právo na svoje konanie a nechcem, aby ma niekto poúčal; ani rodičia, tým viac nie Cirkev. Niečo zakazovať či prikazovať sa mnohých netýka. Často sa stretávame s tým, že aj veriaci mladí muži a ženy nevedia, na čom spočíva istota, podstata tejto spoločenskej inštitúcie. Často nevedia, aké poslanie a cieľ má mať rodina. Ešte menej vedia o tom, aký plán má s ňou Boh a ako má ona realizovať vôľu Božiu. Často si nechcú dať pripomenúť, čo kresťanstvo pre rodinu znamená.
Dnešná slávnosť Svätej rodiny môže byť pre nás príležitosťou na vážne zamyslenie sa nad rodinou, a to pohľadom na vzor všetkých rodín - rodinu Jozefa, Márie a Ježiša. Spomeňme si aspoň na základné veci: Musíme si uvedomiť, že manželstvo a rodina sú Bohom plánované. Ak niekto nerozumie, tak sa to dá povedať i takto: So všetkými mladými ľuďmi, ktorí ku seba cítia lásku a chcú začať spoločne žiť, má Boh svoj zámer. Boh si praje, aby ľudia v manželstve utvorili svoju malú Cirkev. To znamená, aby si bol každý v tej rodine vedomý, že má svoju úlohu a povinnosti nielen ako muž, žena a či dieťa k tým druhým, ale aj ako veriaci. Každý v rodine si musí byť vedomý, že má presné určenie; nie čo chce on, ale čo druhí od neho očakávajú. To nie je kresťanské, keď muž túži po inej žene, pretože vidí len seba a pošliapava svoje poslanie, ktoré zobral manželstvom na seba voči žene, ktorej prisahal a deťom, ktoré splodil. Tu neobstojí ani moderné: nerozumieme si, nehodíme sa k sebe, pretože čosi zanedbali, prehliadli, jednoducho, viac stavajú na sebe, pre seba ako pre tých, ktorých majú, ku ktorým sú poslaní. Tu prichádza k nešťastiu len preto, že láska sa stala konzumnou. Len brať a nedávať. Dávať - znamená zriecť sa všetkého, čo tomu druhému môže spôsobiť bolesť, slzu, smútok. Preto je potrebné, aby si manželia často pripomenuli slová apoštola o tom, čo je to láska...
Rodina si musí dnes uvedomiť, že vo všetkých jej členoch musí žiť Kristus. Kto verí v Boha, nesmie dovoliť, aby klesol tak hlboko, aby tí, ktorí žijú pre neho a s ním, trpeli jeho egoizmom. S výchovou dieťaťa sa nemá začať až vtedy, keď ide do školy, ale skôr, to znamená ešte pred jeho narodením. Už teraz sa o vás, mladí priatelia, dá povedať, akí budete rodičia. Podľa toho, ako sa teraz pripravujete na svoje budúce zodpovedné poslanie, aký vzťah zaujmete už teraz k svojim rodičom.
Rodina, ktorá chce byť v budúcnosti šťastná, nesmie stavať svoju lásku na láske telesnej. Každé manželstvo, ktoré je uzavreté pod tlakom, že čaká dieťa, bude musieť znášať viac ťažkostí ako to, ktoré si tento prejav lásky vedeli a dokázali pred manželstvom odoprieť. Tí, čo uzatvárajú manželstvo, musia si uvedomiť, že sobášom sa manželstvo nekončí. To znamená, že keď si dovtedy mal pre ňu čas a mala si pre neho len milé slovo, sobášom to nekončí. Nech láska dňom sobáša nechladne, práve naopak, dostane pravý impulz, aby vedeli znova a znova začínať, pokračovať vo vzájomnom budovaní najväčšieho šťastia tu na zemi. Mnohí si totiž myslia, že sobášom v kostole je povedané všetko. My veriaci chápeme, že sviatosťou manželstva v pravom slova zmysle láska ešte len začína. Všetci, čo zrádzajú v manželstve, musia hľadať koreň v sebe, nie u druhého a nie teraz, ale dávno predtým. Vy, čo sa pripravujete na manželstvo, uvážte, že toto nie sú frázy. Aby bolo manželstvo šťastné, nestačí chvíľková známosť, ani tá najkrajšia tvár či postava, titul či peniaze. Nestačí dieťa, ktoré je na ceste...
Na kresťanské manželstvo je potrebné dostatočne sa poznať, čo najviac si rozumieť, naučiť si odpustiť, nezakladať si na druhotných veciach, ako je titul, peniaze, krása, ale zakladať si na cti, charaktere, dobrom živote. Kto sa nenaučí pred manželstvom povedať nie, ten to nedokáže povedať ani v manželstve, keď k tomu príde chvíľa. Kto sa nepripravil na manželstvo ako veriaci, ten v manželstve len veľmi ťažko svoju vieru bude žiť. Myslíme, že ten a tá, ktorí chcú uzavrieť sviatostné manželstvo, majú sa za seba modliť, obetovať sväté omše, sviatosti a prípadne aj sebazápory. Nerozumne si počína dievča, ktoré chce uzavrieť manželstvo s chlapcom, o ktorom vie, že má sklon k alkoholu. Mnohé to podcenili, že sa zmení! Cesta späť je už dnes nemožná. Nerozumne si počína chlapec, ktorý si berie také dievča, ktoré si nevie brániť to najcennejšie, čo má. Bude si to vedieť uchrániť v manželstve? Koľkí by dnes chceli pristupovať ku sviatostiam a nemôžu, pretože sa pre toto rozviedli. Nevera. Je smutné, že mnohí si nevážia mladosť. Koľko manželov by dnes odložilo sobáš až po „vojne", keby sa vrátil čas späť; po hlbšom poznaní, po niekoľkých rokoch slobody, keď si užil rokov slobody, keď spoznal svet, keď si niečo ušetril, keď si užila svojej krásy, pekne sa obliekala. Keď príde manželstvo, je tomu koniec. Príde dieťa, hneď i druhé, starosť o to, kde bývať a čo zamestnanie... Toto všetko sú otrepané, často opakované, prízvukované veci, a predsa často je opak pravdou.
Mám však len jedno prianie. Keď si len jeden alebo jedna zoberie len jednu vec z týchto slov, tak úvaha splnila svoj cieľ. Nechceš to byť ty alebo ty, brat, sestra?
Pohľad na Svätú rodinu nie je len idyla, ale pre nás je to podnet ku skutočnosti. Ešte nie je najhoršie, ak sa teraz zastavíme, ak sa muži zadívajú na Jozefa: tichého, čestného a spravodlivého ochrancu Márie a pestúna Ježiša. Muži si môžu uvedomiť, že nič krajšieho a cennejšieho pre nich niet ako to, že vidia radosť u svojich detí a manželky, a pritom ich svedomie je spokojné.
Ženy, pozrite na Máriu. Jej čistota, jej pokora sú vzácne perly, čo zdobia jej meno. Čo cennejšie ktorákoľvek žena môže chcieť? Čistota a múdrosť robí z domu veriacej ženy predsieň neba.
Deti a mládež, pozrite na Ježiša! Čo cennejšie mohol dať Jozefovi a Márii ako svoju oddanosť, poslušnosť a úctu? Tak málo chcú vaši rodičia...
Každému z nás, veriacich dobrej vôle, dnešný sviatok môže priniesť úžitok, osoh a požehnanie.
Modlime sa dnes za seba samých. Modlime sa spoločne celá farnosť, celé naše rodiny. Modlime sa spoločne i jednotlivo za naše kresťanské rodiny. Na príhovor nazaretskej Svätej rodiny Márie a Jozefa nech vládne pravý pokoj v našich rodinách v tomto novom roku a zároveň láska i všetky čnosti. Amen.


17.04.2010 | Čítanosť(1385)
Téma: Svätá Rodina /
12.06.2003 | Čítanosť(3273)
Mt 2, 13-23
12.06.2003 | Čítanosť(2892)
Mt 2, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet