26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kríž ťa nenúti, aby si si odopieral potešenie, ale aby si podriadil potešenie Božej vôli. Aby si si ho doprial a prežíval v poslušnosti k jeho slovu a zákonu.”

~RANIERO CANTALAMESSA ~

03.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1565 reakcie0
(Share 259 0)


Téma: Sviatok svätého Štefana - prvého mučeníka cez rok A / Mt 10,17-22 / Svätý Štefan nás učí vytrvať do konca

Homília

Začnime trochu nečasovo.
V komentároch k zápasu I. futbalovej ligy často čítame kritické slová na adresu futbalistov: hrajú vyložene zle; nedokážu presne prihrať loptu na väčšiu vzdialenosť; nedokážu hrať naplno celý zápas. Preto musí tréner niektorých vystriedať.
Možno niektorí z vás sa v duchu pýtate: Prečo ich musí striedať, prečo nedokážu hrať naplno celé stretnutie? Preto, lebo nemajú výdrž, vytrvalosť, kondíciu. Všimnime si napríklad turistov v Tatrách. Chcú stáť na najvyššom mieste v našej vlasti - Gerlachu. Vydajú sa na cestu. Koľkí tam dôjdu? Koľkí z nich budú obdivovať panorámu Tatier z Gerlachu? Niektorí odpadnú po niekoľkých kilometroch, iní v strede túry a niektorí možno tesne pred cieľom. Prečo? Pre nedostatok síl!
Z oblasti športu sa prenesme do duchovného života. Kristus je cieľ, je vrchol krásy, je vrchol všetkej dokonalosti, je Syn Boží, náš Sudca. Kto z nás dosiahne tento vrchol? Kto z nás uzrie jeho slávu? Kto z nás sa bude tešiť z pohľadu na krásu jeho božstva?
Ježiš nám dáva na to odpoveď: Ten, kto vydrží do konca.
Niektorým z nás sa zdá, že kráčať za Kristom je veľmi jednoduché a ľahké. Raz v týždni zúčastniť sa na svätej omši, raz či dva razy v roku pristúpiť k sviatosti zmierenia, dať nejakú korunu na chrámové ciele a - stačí. Máme dojem, že sme dobrí nasledovníci Ježiša. Keď sa hlbšie zamyslíme nad jeho evanjeliom, keď sa hlbšie ponoríme do jeho požiadaviek, zbadáme, že nie je to také ľahké, ako sa nám zdalo na prvý podhľad. Kráčať vytrvalo za Ježišom znamená neustále odriekanie, neustálu modlitbu a prosbu k Ježišovi: Pane, pomôž mi!
Tak ako v športe latka náročnosti vysoko stúpa, tak aj Ježiš kladie na svojich nasledovníkov veľké nároky. Zo svojich nárokov nikdy nezľavil a ani nezľaví. Prečo? Lebo konečný cieľ človeka je nádherný: blažené videnie Boha. Mnohí, keď sa dozvedeli o Ježišových nárokoch, viac za ním nešli, niektorí sa vydali za ním, ale dlho nevydržali. Zoberme si bohatého mládenca. Chcel dosiahnuť večný život, ale bez problémov, bez odriekania, bez lásky k blížnemu, bez vytrvalého kráčania za Ježišom. Keď Ježiš vysoko zdvihol
latku náročnosti: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným... Potom príď a
nasleduj ma!" (Mt 19,21), on síce odišiel, ale k Ježišovi sa už nevrátil. Neprijal Ježišove požiadavky. Ježiš ale nešiel za ním, nepovedal mu: Počkaj, niečo zľavím zo svojich nárokov, len sa vráť a nasleduj ma! Nie. On to neurobil. Práve preto, že nezľavuje zo svojich nárokov, práve preto, že kráčať za ním a nasledovať ho, nie je ľahké a krásne, stáva sa Ježiš príťažlivým pre mnohých.
Jedným z nich je aj dnešný oslávenec svätý Šteťan - prvý mučeník. On vydržal kráčať za Ježišom napriek jeho tvrdej podmienke: Tak, ako som položil ja svoj život za teba, tak ty polož svoj život za mňa. A on - prvý mučeník - vylieva svoju krv za toho, ktorý na dreve kríža vylial svoju krv za neho, za teba, za nás všetkých a svojou krvou vydobyl nám večné vykúpenie. Prečo to svätý Štefan dokázal? Preto, lebo svoje odhodlanie kráčať vytrvalo za Ježišom spájal s modlitbou, s prijímaním pokrmu Božieho slova a Eucharistie. Prvé z týchto pilierov duchovného života z pokrmu Božieho slova a Eucharistie, ktoré sám prijímal aj rozdával, čerpal silu k vytrvalému nasledovaniu Ježiša, ktoré ukončil mučeníckou smrťou, a tak oslávil svojho Majstra.
Božie slovo má stále tú istú platnosť. Kristus je stále ten istý: včera, dnes i naveky. Aj jeho nároky sú stále tie isté. Také, aké boli za čias apoštolov, bohatého mládenca i diakona Štefana. Odmena za vytrvalostné zdolanie týchto nárokov je stále tá istá - večný život. Ten večný život by sme ešte brali, ale požiadavky s jeho uplatnením už nie. Príliš sme si zvykli na pohodlie a v pohodlí by sme chceli dosiahnuť večný život. Lenže takto to nejde. Ježiš aj na nás kladie svoje nároky, aby sme si mohli overiť svoju vytrvalosť. On hovorí: Nezabiješ! A my siahneme na život blížneho, na život bezbranných nenarodených! On hovorí: Nezosmilníš! A my: len si uži, kým si mladý! A tak šliapeme po ľudskej dôstojnosti. On hovorí: Nepokradneš! A my siahneme rukou po cudzom! Čo poviete teraz, bratia a sestry, je ľahké, alebo obtiažne ísť za Ježišom? Keď berieme život s ním dôsledne, je to obťažné, namáhavé, ale krásne. A preto, že je to náročné, má veľkú cenu! Treba sa odhodlať, odhodlanie spájať s modlitbou a od neho dostaneme vytrvalosť až do konca.
K tejto odhodlanosti a vytrvalosti nech nás povzbudí príklad starého rybára v románe Ernesta Hemingwaya Starec a more.
Starec viac ako osemdesiat krát sa vydal na more - a nikdy nič nechytil. Zakaždým si však povedal: - Nesmiem sa vzdať, musím vytrval", aj keby som zahynul. Konečne uloví najväčšiu rybu vo svojom živote. S námahou ju vytiahne na breh. Žraloci zacítili korisť. Kým sa starec doplavil k brehu, žraloci mu úlovok zožrali. Spisovateľ povzbudzuje starca slovami: - Zajtra bude opäť ráno. Nesmieš sa vzdať, musíš vytrvať!
Aj my sa navzájom povzbudzujeme na ceste za Ježišom. Na tejto ceste posilňujme sa nehynúcim pokrmom Božieho slova a Eucharistie. Bez Ježiša, bez jeho pokrmu, bez modlitby k nemu nič nedokážeme. Len v spojení s ním dokážeme všetko! Spomnime si na slová svätého apoštola Pavla: „ Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje" (Flp 4,13). Keď sa nás niekedy zmocní neochota ísť za Ježišom, znova si spomnime na tieto slová. Len s ním sme silní, len s ním vydržíme až do konca, a tak vydáme krásne svedectvo o svojej viere v Ježiša, ako ho vydal svätý Štefan. Nebudeme ako športovci, čo nemajú silu ďalej bojovať, ale z nás bude vyžarovať elán, odhodlanie, sila kráčať s radosťou za Pánom Ježišom až do konca.
Svätý Štefan - prvý mučeník, prosím ťa, vypros nám odhodlanie a vytrvalosť kráčať za Ježišom po všetky dni svojho života. Pre túto vytrvalosť až do konca, aby sme aj my videli nebo otvorené a Syna človeka stáť po pravici Boha.
Ten, ktorý je najsilnejší na výsostiach,
slabulinký v jasliach,
nech Vás cez Vianoce obveselí a cez celý rok
posilňuje na ceste k nemu. Amen.


12.06.2003 | Čítanosť(4168)
Mt 10, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(3658)
Mt 10, 24-42
12.06.2003 | Čítanosť(2968)
Mt 10, 1-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet