26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vyzýva ťa teda, aby si stále hľadel na východ, odkiaľ ti vychádza Slnko spravodlivosti, kde sa ti stále rodí svetlo, aby si nikdy nechodil potme a aby ťa posledný deň nezastihol v temnotách; aby sa do teba nevkradla noc a temno nevedomosti, ale aby si vždy žil vo svetle poznania; aby si mal stále deň viery a ustavične nadobúdal svetlo lásky a pokoja.

~Origenes~

03.02.2007 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1223 reakcie0
(Share 342 1)


Téma: Narodenie Pána Ježiša - polnočná cez rok A / Lk 2,1-14 / Najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva

Homília

Prostredie a doba, kde sa teraz stretávame, sú pre nás obzvlášť príjemné a krásne. Opustili sme naše príbytky, kde sme v kruhu najdrahších prežili príjemný Štedrý večer. Okrem milých slov a prejavov lásky sme sa dnes večer jeden druhého snažili obdarovať, spôsobiť si darčekom navzájom radosť. Teraz slobodne a dobrovoľne sme prišli do nášho spoločného domu, do kostola, aby sme tu skutočne ako jedna rodina - veď sme bratia a sestry -pripomenuli si najvýznamnejšiu udalosť v dejinách ľudstva narodenie Ježiša Krista.
Slová anjela nepatrili len pastierom v Betleheme, ale i nám: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán " (Lk 2,10-11).
Zamyslíme sa spolu všetci nad slovami; všetci, ktorí ste sem prišli a chcete, prajete si, aby ste aj vy patrili medzi tých, o ktorých hovoril pastierom anjel, k ľuďom dobrej vôle. Keď máme skutočne dobrú vôľu, tak radosť z dnešnej noci bude osožiť, povzbudí, posilní, poteší a najmä spôsobí radosť. Zaiste, všetci máme veľkú radosť. Poznáme rôzne radosti. Dieťa sa dokáže tešiť i z maličkostí. Radosť dieťaťa je malá, ale je to radosť. Staršie deti dostali od rodičov pod stromček čosi cennejšie, čo si priali, po čom v kútiku srdca túžili. Tí majú väčšiu radosť. My starší vieme, že radosť často strácame. Radosť, ktorú oznámil anjel, je veľká. Veď Boh, ktorý je nekonečne dobrý, mocný, spravodlivý, nič väčšie nám nemohol dať, ako keď nám dal svojho Syna. Túto našu dnešnú radosť po stáročia predpovedali proroci Starého zákona i patriarchovia. Skúsme si predstaviť, koľko storočí ľudstvo čakalo na tento večer. Oznam anjela, že Boh - náš Vykupiteľ a Spasiteľ - sa narodil, to je pravá a rokmi i tisícročiami po nej stále trvajúca príčina radosti pre veriaceho človeka. Dnešná noc nám chce však pripomenúť, že ňou sa naša radosť nekončí, pretože Ježiš prišiel na svet, aby nás svojou krvou vykúpil, a tak zotrel naše hriechy, zmieril nás so svojím Otcom, ktorého sme urazili svojimi hriechmi. Ježiš sa narodil len raz, len raz za nás zomrel, ale radosť môžeme znova a znova prežívať vo svojom živote, keď si uvedomujeme, že kto verí v Boha, dokáže dať Bohu to, čo mu patrí. Pre človeka je najväčšia radosť - nádej, že jeho život má zmysel, že pozná svoj cieľ. Dnes všeobecne hovoríme, že Syn Boží sa stal človekom. Žil medzi nami ako jeden z nás, ako náš brat. Existuje predsa vážny rozdiel medzi Kristom a nami. Keď prichádzame na tento svet, keď sa rodíme, prichádzame z nebytia a vchádzame do života a potom cez smrť vchádzame do večnosti. Pre jedného to bude večná blaženosť, pre iného večné zatratenie. Za života si sami o tom rozhodujeme svojím rozumom a slobodnou vôľou. Pán Ježiš, keď prichádza na svet, neprichádza z nebytia ako my, pretože on žil večne s Otcom i Duchom Svätým v jednom bytí, ktoré nazývame Boh. Ježiš Kristus, keď prijíma ľudské telo, neprestáva byť Bohom. Rovnako i v hodine smrti ako človek neprestáva byť Bohom. O tom všetkom svedčia jeho slová a skutky. Po smrti Pán Ježiš - ako Boh v ľudskom tele - prechádza do večnosti, odkiaľ prišiel. Tu nemyslime na miesto, priestor, ale na stav. To je celkom iný rozmer, o ktorom mimo učenia Ježiša Krista sa nehovorí, pretože len on mohol vyhlásiť: Čo oko nevidelo, ucho nepočulo, srdce nepocítilo tu na zemi, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Toto je i dnes pre nás tu v mnohom nepochopiteľné.
Aj naša účasť tu v chráme svedčí o tom, či si to uvedomujeme, alebo sme tu len raz do roka, že narodenie Pána Ježiša je najväčšou udalosťou v histórii ľudstva. Túto udalosť narodenia nikto z ľudí ani z anjelov nebol schopný vymyslieť. Tu hovoríme o múdrosti Božej. Táto noc hovorí o moci Božej a o jeho láske.
Už sme boli svedkami pristátia človeka na mesiaci. Bola to fantastická vec. Bola to jedna z najväčších vecí, čo doteraz človek dokázal. Pápež Pavol VI. blahoželal kozmonautom a technikom, ale zároveň sa modlil, aby kozmonauti úspešne splnili svoje poslanie a vrátili sa na Zem. Koľko to stálo námahy, úsilia, všetko naplánovať na sekundu! Koľko to stálo odvahy a dobrej vôle. Predsa môžeme povedať, že toto dielo je detským dielom v porovnaní s tým, čo sa udialo v Betleheme tej noci, keď sa narodil Boh, to malé dieťa. Toto Dieťa bolo položené do obyčajného válovčeka v maštali, pretože ľudia všetkých čias často nemajú pre neho miesto. Boha dovtedy nikto takto nevidel.
Udalosť narodenia Ježiša je tak veľká, že sa pokladá za prelom v histórii ľudstva. Začína sa písať nová epocha, nový letopočet, nová éra. Jeho narodením sa ukončilo jedno obdobie a nastáva druhé nové obdobie. Predtým to boli roky a tisícročia očakávania, teraz je to doba radosti. Takto hovorí anjel: „Zvestujem vám veľkú radosť" (Lk 2,10). Keby sme sa priblížili k jasliam a spýtali sa: Ježišu, vieš, čo ťa čaká tu na zemi? Či vieš, že južne od Hebronu, v malej dedinke, ktorá sa volá Querioth sa narodil chlapec, ktorému dali meno Judáš? Vieš, že i v inom židovskom dome vychovávajú iného chlapca, ktorý sa neskoršie stane veľkňazom Kajfášom? Vieš, kde sa nachádza Herodesov palác? Tam, v kolíske v tom paláci, spí malý Herodes. Vieš, že v inej pohanskej rodine - uprostred bohatstva a prepychu - vyrastá ďalší chlapec, ktorý sa raz bude dávať oslovovať: Jeho Exelencia, Poncius Pilát? Vieš vôbec o tom? Judáš, Kajfáš, Herodes, Pilát, sú v deň tvojho narodenia, Kriste, neznámi, ale príde jeden deň... Dieťa Ježiš, či skutočne o tom vieš? Keby chcel Pán Ježiš odpovedať tieto otázky, odpovedal by s ľahkým úsmevom: Áno, viem o všetkom.
Čo to znamená pre nás?
Boh, hoci prišiel na svet ako dieťa a zomrel ako vyvrheľ ľudskej spoločnosti, pokladaný za nepriateľa národa, tento Ježiš bude pre nás Sudcom, či si to dnes uvedomujeme, alebo nie. Ježiš učil o milosrdenstve. Toto plne rešpektuje aj dnes, ale iba dovtedy, pokiaľ tu žijeme na zemi. Po našej smrti bude už tento Ježiš, toto dieťa, tento náš Boh, pre nás len spravodlivým Sudcom. Dielo vykúpenia, ktoré si dnes pripomíname narodením Krista, začalo. On prišiel na svet pre všetkých. Nikoho nevylučuje zo svojej lásky. On na kríži rovnako zomrel za tých, čo ho bičovali, na Pilátovom nádvorí zradili, ako i za tých, čo verne zotrvali pri ňom. On je Láska. On zvíťazil nad smrťou, diablom i hriechom. V Ríme na námestí pred bazilikou stojí stĺp, na ktorom je vytesaný nápis, ktorý hlása celému svetu, všetkým pokoleniam, všetkým národom, všetkým epochám: Kristus víťazí, Kristus kraľuje, Kristus vládne!
Keby sa niekto chcel spýtať, či je toto víťazstvo viditeľné, tomu by som chcel povedať:
Poznáš Kristov kríž?
Áno?
Kto by ho nepoznal?
S krížom sa stretávame nielen v kostole, doma, pri cestách či pri modlitbe ruženca. Značíme sa znakom krížom. Modlíme sa krížovú cestu... Kríž je znak tohoto víťazstva! Svätá omša, ktorú teraz slávime, nech by sme šli na ktorýkoľvek kontinent, do ktoréhokoľvek štátu, videli by sme katedrály, baziliky, kostoly či malé kaplnky. Všade nájdeme katolíckeho kňaza, ktorý denne slúži Najsvätejšiu obetu, čo je novozákonná obeta Golgoty. To, čo Kristus raz na Golgote vykonal, to státisíce kňazov znova a znova koná na našich oltároch. Na týchto oltároch zostáva. Nie je potrebné, aby svietila v kostoloch večná lampa, ale je potrebné, aby sme s čistým a pokojným svedomím vedeli so svätým Pavlom povedať vždy a všade: ,, Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus!" (Gal 2,20).
Neslýchané! Tu uprostred noci Dieťa-Ježiš je v jasliach len symbolom, ale v našich srdciach musí byť prítomný Kristus celý a celkom. Ak v našom srdci je hriech, tak toto nočné stretnutie nemá zmysel; škoda času, námahy. Ak v našom srdci je hriech, tak vianočné sviatky sú nezmyslom, lacná náplasť na oči, sladké sebaklamanie. Zmysel Vianoc je ten, keď skutočne som si vedomý, že Kristus žije v mojom srdci, keď sa dám Kristom viesť, keď víťazím nad hriechom. Teraz sa pýtajme sami seba: Žije vo mne Kristus? Chce sa ešte niekto spýtať, kde je víťazstvo Krista?
Modlime sa v túto nočnú chvíľu, aby prišiel Kristus do našich sŕdc. Králi priniesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zložme aj my k jasliam svoju živú vieru, hlbokú nádej, horúcu lásku.
Príď, Ježišu! Jedine pochopené naše stretnutie má zmysel. Amen.


20.06.2003 | Čítanosť(2891)
Téma: Nový rok / Lk 2, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2758)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2251)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(1971)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet