26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    

~~

15.01.2007 - o. František Fedor
čítanosť1502 reakcie0
(Share 493 0)


Téma: Milovať budeš Pána, svojho Boha / Mt 22,37 / Milujem - teda som!

Homília

Slávny francúzsky filozof Descart vyslovil známu axiómu Cogito – ergo sum, myslím – teda som !
Spisovateľka Jana Marhounová vo svojej knihe o medziľudských vzťahoch v rodine parafrázovala tento výrok takto: Milujem, teda som. Inými slovami - som taký, taká aká je moja láska. Čo je to láska? Je to rozumový a citový vzťah k inej osobe, k veci, k živej bytosti, k abstraktnej veci i k vlastnej osobe.
Vo všeobecnosti láska znamená mať niekoho (niečo) rád, milovať, mať náklonnosť i naviazanosť. O pravej láske môžeme hovoriť iba u rozumových bytostí. Nemôžeme hovoriť, že zvieratá niekoho milujú, majú lásku k nemu. U zvierat je to len pudový vzťah, neovládaný rozumom. Kvalita nášho života je určovaná mierou a hodnotou lásky.
Môžem mať rád nejaké jedlo, nejaké zviera, knihu, obraz, umenie. rodičov, svoje deti, priateľov, seba samého. Ale môžem milovať aj svojich nepriateľov, svojich prenasledovateľov, môžem milovať svojho Boha. Vidíme, že každá vymenovaná láska má inú hodnotu. Myslíme tu nie na subjektívnu hodnotu, ale na objektívnu hodnotu lásky.
Znázornime si graficky hodnotu lásky. Za stred si zvoľme lásku k sebe samému. Tá je vlastná každému človekovi. Ak na ľavú stranu grafickej priamky nanesieme lásku nižšej a nižšej hodnoty: k zvieratám, veciam, záľubám, prídeme až k degradácii lásky, k náruživostiam a naviazanostiam. Ak na pravú stranu nanesieme lásku vyššej hodnoty: k rodičom, deťom, priateľom i nepriateľom, dôjdeme k najväčšej a najhodnotnejšej láske – láske k Bohu. Hodnotnejšej lásky na svete niet. Je to len láska Boha k nám. Jedine táto je dokonalá, lebo Boh je láska.
Som taký, taká, aká je moja láska. Milujem seba samého ? Dobre, som človek, rozumný tvor. Milujem svojich blízkych ? – som starostlivý otec, matka, syn, dcéra, príbuzný. Milujem priateľov ? – som priateľský, spoločenský. Milujem nepriateľov ? – som kresťanom. Milujem Boha ? – som božím synom. Teda hodnotou lásky stúpa hodnota človeka.
Milovať seba samého je kresťanské ? Iste. Veď druhá časť Zákona lásky mi prikazuje milovať blížneho ako seba samého (Mt 22,39). Každá čistá láska je kresťanská. Nekresťanská sebaláska je tá, ktorá sa mení na egoizmus, egocentrizmus. Ak plním všetky Božie príkazy aj preto, aby som raz dosiahol stanovený cieľ – raz splynúť s večnou Láskou, je to určitý druh sebalásky ? Myslím, že áno, ale je to v súlade so stvoriteľským plánom Božím.
Čo je však kresťanskejšie ako milovať seba samého ? Milovať nepriateľa, ktorý je naším blížnym. Milovať priateľa nie je také ťažké . Sám Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom a tým aj nám: „Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu ?Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.“ (Lk 6,32) A ďalej: „Milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte ! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.“ (Lk 6,35) Teda láska k nepriateľovi je podobná láske k Bohu, ba podobá sa Božej láske, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
V evanjeliu podľa Matúša je zachytená odpoveď Pána Ježiša ma otázku učiteľa zákona o najväčšom prikázaní. (Mt 22, 34-40). Prvé a najväčšie prikázanie je milovať Boha. Teda láska k Bohu je najkresťanskejšia. Čím sa však najviac prejavuje láska ? Skutkami. Milujúci robí milovanému všetko „čo mu na očiach vidí“. Aj láska k Bohu sa najviac prejavuje skutkami. – plnením Božích prikázaní. Druhé prikázanie, podobné prvému, je milovať blížneho. Láska k Bohu a k blížnemu je vzájomne spojená. Sv Ján, apoštol vo svojom prvom apoštolskom liste napísal: „Ak niekto povie: milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1 Jn 4,20) Milovať znamená slúžiť. Pri štvrtom tajomstve ruženca svetla je vložená prosba: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť v bratoch a sestrách.
Najkrajším príkladom toho bol celý Ježišov život tu na zemi. Pretože miloval svojho Otca, podrobil sa Jeho vôli a prišiel na svet – aby slúžil. (Mt 10,45)
V jednej anglickej básni sa hovorí: „Hľadal som svoju dušu a nepodarilo sa mi ju nájsť. Hľadal som svojho Boha a neohlásil sa mi. Hľadal som svojho brata a v ňom som našiel všetko.“
Prišli sme k uzáveru: Najhodnotnejšia láska je láska k Bohu cez lásku k blížnemu. Áno, najhodnotnejší ľudský život je život pre iných. Čím viac sme pre iných, tým viac sme ľuďmi, tým viac sme kresťanmi.
Toto dokazovali svojím životom svätci. Žiarivým príkladom v našich dňoch bola blahoslavená Matka Tereza, ktorá so svojimi sestrami slúžila tým najbiednejším. V jej diele pokračujú jej nasledovníčky „sestry lásky“.
Bratia a sestry, teóriu lásky by sme azda ovládali dobre. Horšie to je asi s praxou. Ak sv. Jakub vyhlasuje, že viera bez skutkov je mŕtva, môžeme to isté povedať o láske. Správna a dokonalá rodičovská láska nie je v mazlení, bozkoch, objímaní svojich detí, ale v správnej výchove a tá potrebuje skutky a osobné príklady. A tak by sme mohli označiť každú kategóriu lásky.
Milujem, teda som ! Áno, som, jestvujem, naplno žijem, ak svoj život napĺňam činorodou láskou k blížnemu (aj k nepriateľovi).

28.09.2010 | Čítanosť(2530)
Téma: Mt 22, 29-30
12.06.2003 | Čítanosť(3049)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2886)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2716)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet