26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nič na svete nie je ťažšie, ako byť úprimný, a nič nie je ľahšie, ako lichotiť. Ak je v úprimnosti falošná len stotina, hneď vznikne disonancia. Avšak ak je v lichotení falošné všetko, hoci do posledného tónu, dobre sa to počúva.”

~FIODOR M. DOSTOJEVSKIJ~

13.01.2007 -
čítanosť1062 reakcie0
(Share 368 0)


Téma: Lk 3, 22 / Jn 3,5

Výstrižky

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána TK KBS, RV ls; pz

Vatikán (7. januára 2007, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne, mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, Dnes slávime krst Pána, ktorým vrcholí vianočné obdobie. Liturgia nás uvádza do rozpravy Ježišovho krstu pri Jordáne tak ako nás o tom informuje evanjelista Lukáš (por. 3, 15 – 16.21 – 22). Evanjelista uvádza, že pokým sa Ježiš modlil, potom čo prijal krst podobne ako mnohí ďalší, ktorých pritiahlo kázanie Ježišovho predchodcu, otvorilo sa nebo a v podobe holubice zostúpil na neho Duch Svätý, pričom z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie" (Lk 3, 22).

Ježišov krst pri Jordáne uvádzajú všetci evanjelisti, aj keď každý mu dáva iný stupeň významu. Bol súčasťou apoštolského ohlasovania, to znamená, že predstavoval východzí bod v reťazci ďalších udalostí a slov, prostredníctvom ktorých vydávali apoštoli svedectvo. (por. Sk 1,21 – 22, 10, 37 – 41). Apoštolská komunita ho považovala za veľmi dôležitý okamih nielen preto, že pri tejto príležitosti po prvý krát v dejinách sa uskutočnilo zjavenie trojičného tajomstva, ale aj preto, že táto udalosť predstavovala počiatok verejného Ježišovho účinkovania ulicami Palestíny. Ježišov krst pri Jordáne je anticipáciou vlastného krstu krvi na kríži a je tiež symbolom všetkých sviatostných znakov, prostredníctvom ktorých Vykupiteľ uskutoční spásu ľudstva. Práve preto patristická tradícia venovala veľkú pozornosť tomuto sviatku, ktorý je najstarší po Veľkej Noci. „Pokrstený Kristus – ako sa spieva v dnešnej liturgii – posvätil celý svet a odpúšťa nám hriechy; všetci sa očisťujeme vodou a Duchom“ (Ant. k Benediktus, Ranné chvály).

Je veľmi úzky vzťah medzi Kristovým a našim krstom. Pri Jordáne sa otvorilo nebo (por. Lk, 3,21) čo naznačuje, že Spasiteľ nám otvoril cestu k spáse a my sa môžeme na ňu vydať vďaka novému narodeniu „z vody a z Ducha“ (Jn 3,5), čo sa uskutočňuje v krste. V ňom sa stávame súčasťou mystického tela Kristovho, ktorým je Cirkev. S Ním zomierame a vstávame zmŕtvych, s Ním sme zrástli, ako to zdôrazňuje apoštol Pavol (por. 1 Kor 12,13, Rim 6, 3-5, Gal 3, 27). Z krstu vyplýva záväzok „počúvať“ Ježiša, veriť mu a nasledovať ho plniac jeho vôľu. Týmto spôsobom je každý povolaný k svätosti, k cieľu, ku ktorému, ako pripomína II. Vatikánsky koncil, je povolaný každý kresťan. Kiež nám pomáha Panna Mária, Matka milovaného Božieho Syna, aby sme boli vždy verní nášmu krstu.“


17.09.2003 | Čítanosť(1699)
Téma: Advent a cesta / Lk 3, 1-6
12.06.2003 | Čítanosť(2974)
Lk 3, 23-38
12.06.2003 | Čítanosť(2563)
Jn 3, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2397)
Lk 3, 1-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet