26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keby ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do kostola by museli regulovať policajti.”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX ~

13.01.2007 -
čítanosť1329 reakcie0
(Share 253 0)


Téma: sv. Štefan / Sk 7,59-60

Výstrižky

Generálna audiencia Benedikta XVI.: sv. Štefan - prvý kresťanský mučeník TK KBS, RV, dj;jk

Vatikán (10. januára 2006, RV) – Dnešná generálna audiencia u pápeža Benedikta XVI. sa konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Svätý Otec sa v príhovore zameral na postavu prvého kresťanského mučeníka svätého Štefana. Bol jedným zo „siedmich osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti” (Sk 6,2-4). Mužov podľa tradície pokladaných za prvých “diakonov”, ustanovených apoštolmi, aby pomáhali helénskym vdovám v jeruzalemskej komunite. Apoštoli si teda vybrali „Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša... Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky” (Sk 6, 5-6).

Ako uviedol Svätý Otec, „vloženie rúk“ bolo znakom udelenia zvláštneho poslania v rámci komunity, ako to urobil napríklad Mojžiš Jozuemu (por. Nm 27, 18-23), keď ho označil za svojho nástupcu. V prípade Štefana a jeho spoločníkov ide o zverenie poslania zo strany apoštolov a takisto o znak prosby o milosť, potrebnú na jeho uskutočnenie. Benedikt XVI. však poukázal aj na ďalšiu dôležitú úlohu prvého kresťanského mučeníka v súvislosti s týmto poverením: „Okrem služby milosrdenstva Štefan rozvíja aj evanjelizačnú úlohu pred krajanmi, takzvanými „helenistami“; Lukáš zdôrazňuje fakt, že Štefan, „plný milosti a sily“ (Sk 6,8), predstavuje v Ježišovom mene nový výklad Mojžiša a samotného Božieho Slova, znovu číta Starý zákon vo svetle ohlasovania smrti a zmŕtvychvstania Ježiša. Táto nová interpretácia Starého zákona, kristologická interpretácia, vyvoláva reakcie židov, ktorí Štefanove slová vnímajú ako rúhanie (por. Sk 6,11-14). Z tohto dôvodu je odsúdený na ukameňovanie.“

Ako uviedol pápež, svätý Štefan hlásal, že mystérium Kríža je stredobodom dejín spásy, poukazuje na to, že ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Ježiš je ich absolútnym vzťažným bodom. Dokazujú to aj mučeníkove slová, ktoré vyriekol pred svojím ukameňovaním: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha” (Sk 7,56). „Napĺňa svoje mučeníctvo, ktoré je v podstate sformované na utrpení samotného Ježiša, pretože odovzdáva „Pánu Ježišovi“ svojho ducha a modlí sa za to, aby jeho mučiteľom nezapočítal tento hriech (por. Sk 7,59-60).“

Zabitie Štefana, prvého mučeníka Cirkvi, rozpútalo prenasledovanie Cirkvi v Jeruzaleme, ktoré spôsobilo, že Ježišovi učeníci boli nútení opustiť mesto. „Tí, čo sa rozpŕchli, chodili a hlásali slovo“ (Sk 8,4). Tak sa evanjelium dostalo do Samárie, Fenície, na Cyprus, aj do Antiochie, kde bolo ohlasované aj pohanom a kde učeníkov prvýkrát nazvali kresťanmi. Svätý Otec sa vo svojej audienčnej katechéze zmienil aj o Štefanovom vplyve na apoštola Pavla, ktorý bol horlivým prenasledovateľom Ježišových nasledovníkov: „Šavol, tvrdohlavý odporca Štefanovho videnia, po stretnutí so zmŕtvychvstalým Kristom na ceste do Damasku, preberá kristologický výklad Starého zákona, ktorého autorom je prvomučeník, prehlbuje ho a dopĺňa a tak sa stáva „apoštolom národov.“ Podľa jeho učenia sa Zákon napĺňa v Kristovom kríži. A viera v Krista, zjednotenie s Kristovou láskou, je skutočným naplnením celého Zákona... Zvestuje tak, že Boh Abraháma sa stáva Bohom všetkých. A všetci, ktorí veria v Ježiša Krista, tak ako synovia Abraháma, sa stávajú účastnými na tomto prísľube.“

Podľa Benedikta XVI. príklad svätého Štefana poukazuje na neoddeliteľnosť viery a lásky a pripomína nám, že každé prenasledovanie sa môže stať príležitosťou pre šírenie evanjeliovej zvesti a rast Cirkvi.


12.06.2003 | Čítanosť(1569)
Sk 7, 1-60


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet