22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Podozrivá je morálnosť, ktorá sa objaví až po porážke.

~PAVOL STRAUSS~

08.01.2007 - o. František Fedor
čítanosť1412 reakcie0
(Share 729 0)


Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25,21

Homília

„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom , ustanovím ťa nad mnohým; vojdi do radosti svojho pána,“(Mt 25,21).
Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ale aj nám, krásne podobenstvo o talentoch. Poznáme ho dobre.
Človek z podobenstva je Boh – sluhovia sme my. Pán Boh však neodchádza na cestu, na cestu posiela nás. Na cestu pozemským životom. Už pri zrodení každého človeka, jednotlivca, Boh mu určí životnú cestu. Načrtne mu úlohu, ktorú má splniť. Jednému náročnejšiu, druhému menej náročnú. Inému jednoduchú. Každému podľa jeho schopnosti; pretože každého dobre pozná. Aby sme túto cestu zvládli, dobre splnili svoje úlohy, dá nám talenty – potrebné milosti. Jednému päť, druhému dva inému jeden. Tento počet je symbolický, znázorňujúci rozdielnosť talentu , ale potrebný počet na dobré plnenie úlohy.
Boh rozdáva svoje talenty na rôznych miestach, v rôznom čase a rôznym spôsobom. Tí, čo doteraz nepoznajú pravého Boha, pravú náuku Božiu dostali jednoduchú úlohu a ten jeden talent – vlastné svedomie, ktoré je schopné viesť človeka k dobrému splneniu úlohy, k spokojnosti svojho pána.
My kresťania, katolíci, sme tí šťastlivci, ktorí dostávajú viac talentov nebeského Otca siedmymi hlavnými prúdmi – cez sedem sviatosti.
Ježiš Kristus si nás povolal do svojho spoločenstva a pri prvom zápise – krste dal nám potrebnú milosť, aby sme boli dobrými kresťanmi. Sviatosťou myropomazania nás pasoval za svojich rytierov a dal nám potrebnú milosť, aby sme hlásali radostnú zvesť o Kristovi hlavne svojím životom. Tým, ktorých povolal do manželstva, dal potrebnú milosť a schopnosť plniť najpodstatnejšiu svoju úlohu – vychovávať svojej deti v duchu Evanjelia. Svojim vyvoleným pre sviatostné kňazstvo udeľuje milosti sebažertvy v službe Bohu a blížnemu.
Ostávajú tri žriedla milosti Božej. Sviatosť zmierenia, Eucharistia, a pomazanie nemocných. To sú Kristove zriadenia, tri čerpacie stanice milostí na ceste do večnosti.
Automobilista, ktorý sa vydá na cestu, musí dopĺňať zásobu paliva, lebo bez toho k cieľu nedôjde. I my sme automobilistami na ceste k večnosti a potrebujeme si dopĺňať a rozmnožovať pohonné hmoty – svoje milosti ak chceme dôjsť k blaženej večnosti.
Tieto talenty nám Boh rád a štedro dáva, ale raz bude chcieť od nás vyúčtovanie. Lebo Pán Boh nám nedáva svoje dary a milosti, aby sme ich zakopali, ale svojím prispením, snahou a ochotou ich rozmnožovali. Milosť Božia i jeho dary nie sú mŕtve investície. Každý podnikateľ je vtedy dobrým podnikateľom, keď svoj kapitál rozmnožuje.
Boh je ku každému štedrý. Každému dáva potrebnú milosť. Kto s ňou spolupracuje (v zmysle podobenstva – obchoduje), získava iste viac. Kto ňou pohŕda, kto ju zakope, kto ju odmieta, stratí aj to, čo predtým dostal. A stratiť milosť znamená stratiť život s Bohom. Žiaľ potom prichádza evanjeliové – „neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. (Mt 25,30)
Boh žiada, aby sme spolupracovali s jeho milosťami, aby sme boli všetci svätí – „buďte svätý, lebo ja som svätý!“ (1 Pt 1,16). Ale nežiada nemožné. Chce, aby sme boli svätí, ale každý na tom mieste, na ktoré nás povolal a na ktoré nám dal potrebnú pomoc.
Svet potrebuje kňazov a rehoľníkov, ale potrebuje i dobré kresťanské rodiny, dobrých kresťanov laikov, robotníkov, roľníkov, úradníkov, vedcov, umelcov, inteligenciu. A všade, kde si kto našiel svoje miesto v živote a plní vôľu Božiu, môže byť svätý; ba musí byť svätý, lebo k svätosti ho Boh povolal cez životné poslanie.
Svätosť neznamená stále zopnuté ruky, naklonenú hlavu a polohu na kolenách. Svätosť je neustále plnenie Božej vôle. Spoznať vôľu Božiu a podriadiť jej svoju slobodnú vôľu, to je tajomstvo svätosti. Byť spokojný s úlohou, ktorú mi zveril Boh ! Byť verný nad malom !
Slávna francúzska herečka Gabriela Bossie mala úmysel rozlúčiť sa s javiskom, so životom vo svete a vstúpiť do kláštora. Ale v duši jej Ježiš povedal: „Ostaň tam , kde si. Len rob vždy tak, ako by si ty bola „Ja“. Gabriela teda zostala vo svete.
Istý rehoľný brat celý svoj život v reholi slúžil ako vrátnik na rehoľnej bráne. Každému otváral a zatváral bránu ako by sám Pán Ježiš prechádzal bránou a stal sa svätým. To platí aj opačne. Komu Boh zveril viac talentov – musí viac vyúčtovať. Kto dostal päť, nestačí, aby priniesol len dva, alebo jeden. Ľahko by mohol počuť ortieľ neužitočného sluhu.
Dobrý učiteľ vyžaduje od nadanejšieho žiaka viac vedomosti a úsilia ako od priemerného, alebo podpriemerného. Koľkokrát v živote je tak, že ten žiak, študent, ktorý si dobré známky doslova „vydrel“, sa v praxi uplatní lepšie a ďalej dosiahne ako ten, ktorému to išlo ľahko bez námahy.
Komu bolo viac dané, viac sa od neho bude požadovať. Snažme sa, aby naše konečné účtovanie s naším Pánom bolo čo najlepšie. Boh nás nebude súdiť natoľko od množstva práce, ale od kvality práce. Spravodlivo posúdi všetky naše životné snahy a vyriekne posledný rozsudok. Dal by Pán Boh, aby všetci počuli: Bol si verný nad málom ....... vojdi do radosti svojho Pána.......

25.06.2003 | Čítanosť(836)
Téma: Talent / Život
12.06.2003 | Čítanosť(2939)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2828)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2710)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet