24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Obeta neznamená ani oklieštenie, ani pokánie. Je to čin, ktorý vnáša do ľudského srdca Boha. Humanizmus zanedbal základnú úlohu obety. Usiloval sa zanietiť človeka slovami, a nie činmi.”

~ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY~

04.01.2007 - o. František Fedor
čítanosť2540 reakcie0
(Share 519 0)


Téma: Mária - Matka Božia i Matka naša / Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

Homília

Jedného dňa Don Bosco kázal o Panne Márii. Zrazu prestal hovoriť a pýtal sa prítomných: „Kto by mi vedel poradiť, kto je Panna Mária ?“V kostole nastalo ticho a nikto sa neodvážil odpovedať. Keď svätec naliehal, ktosi odpovedal: „Mária je Matka Božia.“ Don Bosco sa mu poďakoval a pochválil ho za peknú odpoveď. Ale doložil: „A kým je ešte Mária?“ Ktosi povedal –Mária je Kráľovná neba i zeme; iný – Mária je útočište hriešnikov; ozývali sa ďalší.. Bosco stále – a čo ešte ? Keď už nikto neodpovedal, sám povedal: „Mária nie je len Matka Božia, ale aj Matka naša.“
Dnes, keď si pripomíname jeden z mnohých sviatkov Panny Márie, sviatok Bohorodičky Ochrankyne, zvlášť si uvedomujeme tú pravdu, že Matka Božia je aj Matka naša. Iste, v prvom rade je Matkou Božou. Tým, že prijala Božie materstvo, prijala s ním aj jeho dôsledky. Sv. Pavol v liste Galaťanom píše: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby dostali adoptívne synovstvo.“ (Gal 4,4-5)Teda už nie sme viac sluhami, ale dietkami Božími a dedičmi kráľovstva nebeského. Do tohto tajomstva sa dostávame z moci toho istého Sv. Ducha, ktorý posvätil Máriu za Matku Božiu, aby sa tak stala aj našou Matkou. Pán Ježiš materstvo k nám potvrdil definitívne na kríži, keď Jána zveril Matke a Matku zveril Jánovi
Vieme si živo predstaviť život dobrej kresťanskej rodiny. Otec, hlava rodiny, muž na svojom mieste, riadi chod rodiny, stará sa o hmotný i duchovný pokrm rodiny. Deti k otcovi majú dôveru a v ňom oporu, ale k matke prichádzajú so svojimi starosťami a bolesťami a aj k otcovi prichádzajú často cez matku. Matka obviaže boľavý prštek, osuší slzičku, napomenie, pochváli, pokarhá, ale hlavne s láskou objíme a pritúli.
Istá zbožná legenda rozpráva, že Pán Ježiš sa raz prechádzal po nebi. Zbadá v kúte neba nápadne mnoho ľudí, ktorí by ináč v nebi nemali byť. Zavolá si sv. Petra a pýta sa ho: „Ako to, že si ich pustil cez nebeskú bránu ?“ Sv. Peter vraví: „Majstre, to ja nie, ja som dobre pred nimi zamkol nebeskú bránu. To tvoja Matka ich pustila dnu oknom.“ Taká je naša Matka.! Chráni a pomáha. Chce čím viac svojich detí zachrániť pre nebo. Už tu na zemi jej jemnocit ženy badá potreby ľudí a upozorňuje jemne na to svojho Syna. V Kane Galilejskej badá nepokoj hostiteľov, svadobných rodičov, a chce ich ochrániť pred hanbou a potupou. „Nemajú vína“, hovorí jemne Synovi. I napriek tomu, že Ježiš akoby odmietol jej požiadavku, vraví posluhovačom: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Posluhovači splnia pokyny a Ježiš robí prvý zázrak.
Matka naša si dobre plní svoju úlohu. Predišla nás do neba s telom a dušou. Je blízko nás. Delí nás len tenký závoj večnosti. Je tu medzi nami, neviditeľná, ale vidiaca, chápajúca, pomáhajúca a láskavá Matka naša, ochotná pomôcť, kto sa k nej s dôverou utieka. Pekne to vyjadruje kondak sviatku.-„Dnes Panna stojí v chráme a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. Anjeli s biskupmi sa klaňajú, apoštoli s prorokmi jasajú, lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.“
Matka prijíma naše prosby , obväzuje naše boľavé pršteky, osušuje slzy, hojí rany, ale aj upozorňuje: „Urobte všetko, čo vám povie !“ Všetko, čo vám povie môj Syn. Ja mu predkladám vaše prosby, upozorňujem na vaše potreby, ale vy musíte urobiť to, čo vám povie a ísť cestou za ním i keď s krížom - ale so svojím krížom.
To je odkaz našej Matky: Plňte vôľu Božiu ! Každý na tom mieste, kde je postavený. Inteligent, robotník, roľník, dôchodca, muž, žena, otec, matka, dieťa, školák. Všetci plňte to, čo chce od vás Boh na príslušnom mieste a v príslušnom čase. Aj Panna Mária len plnila a plní vôľu Božiu. Ona, najvznešenejší člen ľudského pokolenia dokonale splnila Boží zámer svojím jednoznačným „fiat“...
Jedným z prostriedkov spoznávania vôle Božej je modlitba, rozhovor s Bohom. Sv. Alfonz hovorí, že kto sa modlí bude spasený, kto sa nemodlí ťažko bude spasený.. Kedy sa máme modliť ? Stále a nikdy neochabovať,(Lk 18,1) Ako to, môže sa to ?
Čo je modlitba ? Každé pozdvihnutie mysle k Bohu, každý dobrý úmysel, každé odovzdanie sa do prozreteľnosti Božej, je modlitba. Ranný úmysel, prežehnanie sa pred prácou, každý zbožný povzdych, strelné modlitby, atď.., sú prostriedkami spojenia s Bohom a kráčanie pod jeho stálym pohľadom. Z ústnych modlitieb je pre nás veľmi vhodná modlitba sv. ruženca. Modlitba je ešte dosť zanedbávaná mužmi a hlavne mužskou mládežou. A predsa ruženec je naša láska a zbraň. Veľkí pápeži posledných čias sa modlili a modlia denne sv. ruženec a majú ho vo veľkej úcte. Pápež Pavol VI.: „Ruženec je Kristus videný očami Panny Márie. Umiestňuje nám Krista do jej života; ona o ňom predsa najviac rozmýšľala, najviac ho chápala, milovala ho a s ním žila.“ Pápež Ján Pavol II. rozšíril ruženec o tajomstvá svetla. Lucia, vizionárka z Fatimy: Ruženec je najmocnejšia zbraň, ktorou sa dnes v našich bojoch môžeme brániť.“ Túto zbraň , drahí moji, používajme. Nám netreba kanóny, bomby, pušky a iné zbrane. Kresťan katolík odoláva všetkým nástrahám zbraňou modlitby a pokánia.
Známy americký katolícky spisovateľ Fulton Sheen rozpráva túto príhodu: „Mal som raz prednášku. Po nej prišla za mnou jedna slečna a vraví: – Ja sa asi nikdy nestanem katolíčkou. Na príčine je ruženec. Vždy sa tam opakuje jedno a to isté. Cítim v tom čosi neúprimné a falošné. - S úsmevom sa na ňu pozrel a spýtal som sa jej kto je ten mládenec, čo ju doprevádza, Odvetila, že snúbenec. Vravím jej: - Má vás rád váš snúbenec ? -Iste, vraví. – Ako to viete? –Vždy mi to predsa vraví. – Čo vám hovorí ? –Milujem ťa ! – Kedy vám to povedal? –I teraz asi pred hodinou. – A povedal vám to už aj inokedy ? – Vždy, keď sa stretneme. – Slečna, povedal som jej s nádychom ľahkej irónie – vyčítate nám, že nie sme úprimní, pretože pri ruženci opakujeme vždy to isté. Váš snúbenec vám opakuje tiež vždy to isté. Je teda neúprimný ?“ Ruženec musí byť modlitbou lásky, ináč nie je ružencom. Naznačuje nám to sám jeho názov. Ruženec totiž značí veniec ruží, ktorý vinieme touto modlitbou Kristovi a jeho Matke. Pre nás je cestou zdokonaľovania, približovania sa ku Kristovi cestou do kráľovstva Božieho.
K Matke Božej i k Matke našej sa stále utiekajme. Ona nás ochráni ak s dôverou a pokorou budeme prednášať svoje prosby. Vyjadruje to aj pieseň č.23:
Poďme všetci k najčistejšej Panne,
k Matke Boha Ježiša,
ona v nebi pri Synovom tróne,
za nás všetkých modlí sa..

20.09.2005 | Čítanosť(1572)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1309)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet