23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Radosť je najlepšou vizitkou kresťana. Nič tak neveriaceho nezneistí ako ona. A naopak, tí veriaci, ktorí strašia okolie smutnou tvárou, vyvolávajú dojem, že kresťanstvo je náboženstvom amputácie a vysýchania ľudskosti

~R. Plus .~

02.01.2007 - o. František Fedor
čítanosť2211 reakcie0
(Share 1039 1)


Téma: Panna Mária v dôvere veriaceho ľudu.

Homília

P. Rafael Černý, salezián, napísal knižočku pod názvom: „Poznáte Pannu Máriu?“. Predstavuje Pannu Máriu vo viere Cirkvi a v dôvere veriaceho ľudu. Viera Cirkvi o Panne Márii je vyjadrená v základných dogmách o nej.
- je Bohorodičkou
- je Nepoškvrnenou,
- je Nanebovzatou.
- ako Matka Cirkvi aj v nebi pokračuje v materinskom poslaní voči údom Kristovým.
Tieto základné pravdy formuloval Pápež Pavol VI vo Vyznaní viery Božieho ľudu.
Nás dnes bude zaujímať Panna Mária v dôvere veriaceho ľudu. Azda najvýstižnejším prejavom dôvery voči našej Matke je modlitba sv. Bernarda: „Rozpamätaj sa, najláskavejšia Panna Mária, že od vekov nebolo počuť, aby si niekoho opustila ...(MaP str. 88) Áno, veriaci ľud o nepamäti s veľkou dôverou sa utiekal k svojej nebeskej Matke a nikdy nebol sklamaný.
Už na začiatku zrodu Cirkvi bola Mária „pri tom“. Po Nanebovstúpení Pána Ježiša zotrvávala s apoštolmi počas desať dní na modlitbách v očakávaní príchodu Utešiteľa a iste povzbudzovala apoštolov a ďalších učeníkov vo viere a vytrvalosti.
Po zoslaní Svätého Ducha Písmo sv. o Panne Márii mlčí. Sv. Ján evanjelista ju zobral k sebe a podľa tradície odišiel do Efezu a Panna Mária tam zomrela. Podľa zbožnej legendy, keď zomrela, prišli všetci apoštoli, aby ju pochovali. Oneskoril sa Tomáš. Chcel vidieť telo Panny Márie. Keď otvorili hrob, tela nebolo a z hrobu vychádzala neopísateľne krásna, nádherná vôňa. Už vtedy apoštoli a ostatní učeníci boli presvedčení, že Syn si zobral svoju Matku aj s telom k sebe.
Boh, Otec nebeský povýšil Pannu Máriu za jej spoluúčasť v tajomstve Krista nad všetkých svätých. Mnohé jej hodnosti, čnosti a epitetá sú uvedené v západnom obrade v litániách loretánskych a v našom obrade v molebene k Prečistej Bohorodičke.
Mária celé stáročia pomáhala i pomáha svojim deťom ako dobrá a starostlivá Matka. V rôznych zjaveniach dáva sa spoznávať, robí zázračné veci, pomáha. Najhlavnejší cieľ týchto zjavení a zázračných skutkov je privádzať bližšie ku Kristovi. Upozorňuje, prosí, vyzýva, ale aj pomáha. Najväčšie zjavenia 19. a 20. storočia, ktoré Cirkev uznala za pravé, sú Lurdy a Fatima.
Lurdy – Nepoškvrnené Počatie; Fatima – Kráľovná presvätého ruženca. Všimnime si, že ako v Lurdoch tak aj vo Fatime Panna Mária veľmi nabáda modliť sa sv. ruženec. V Lurdoch dokonca sama sa s Bernadetou modlí ruženec.
Sv. Alfonz nazval ruženec kráľovnou všetkých pobožností. Hovorí: „Nepoznám milší a vzácnejší dar pre Pannu Máriu ako je modlitba sv. ruženca.“ Sv. František Saleský : „Aby ste sa lepšie modlili ruženec, modlite sa so svojím anjelom strážnym.“ Niektorí pokladajú ruženec za monotónny. Svätý otec Ján Pavol I. rozpráva: Vo vlaku videl istú pani ako vložila do siete na batožinu svoje spiace dieťa. Keď sa malý prebudil a videl zhora zo siete svoju matku, sediacu oproti ako naň upiera svoje láskavé oči, povedal „mama“. A ona „zlato moje“ A ten dialóg trval hodnú chvíľu. Nepotrebovali iné slová.... Pápež uzatvára – a že modlitba je len opakovaním stále toho istého ?!
Je veľa príkladov a dôkazov o pomoci sv. ruženca. Pomoc Matky cez sv. ruženec vyjadruje táto zbožná legenda: Sv. Peter stratil kľúč od raja. Nešťastie ! Pokorený a zahanbený stál pri bráne. K bráne prichádza roľník, robotník, matka, umelec, profesorka, športovec, ošetrovateľka ... Všetci čakajú. Konečne prichádza jeden starček. Keď počul ako sa veci majú, povedal: „Svätý Peter stratil kľúč. Ale ja mám iný.“ Vytiahol ruženec, strčil do dierky krížik a dvere sa otvorili dokorán. Kľúč do neba sa našiel !
My katolíci si veľmi ctime Pannu Máriu – je dosť mariánskej úcty – ale je v nás aj dosť mariánskeho života ? Panna Mária je častým hosťom v našich myšlienkach a slovách, ale či nezriedka sa objavuje v našich skutkoch ?
Máriu oslavujeme krásnymi spevmi, modlíme sa k nej, prednášame svoje prosby, putujeme k nej na milostivé pútnické miesta, ochotní sme pre to veľa pretrpieť, ale v našom živote to tak často nevidieť.
Iste je treba Máriu oslavovať a vzdávať jej úctu a chválu. Kto by len toto robil, bolo by to veľmi málo. Panna Mária má byť v našom živote nielen predmetom našej chvály, obdivu, úcty, ale hlavne vzorom, ktorý treba nasledovať. Treba nám vyjsť z postoja mariánskych pochlebovačov a stať si do radu mariánskych nasledovateľov.
Úprimný pohľad na Pannu Máriu, skutočná úcta k nej viedla vždy ku skutkom. Ktosi povedal : „Keď mi kvapne z oka slza ľútosti, že som svojím životom od nej tak ďaleko, musí mi hneď padnúť z čela kvapka znoja od úsilia dostať sa k nej bližšie, stať sa jej podobnejším.“ My dokonalosť Máriinu nedosiahneme, ale to neznamená, že ostaneme na tom istom mieste, na ktorom sme. Musíme ísť stále vyššie a bližšie k svojej Matke.
Ten výstup je ťažký, ale nie nemožný. Lebo Mária nie je len vzor a ideál stojací meravo vo výške, ale je Matkou, nežne sa k nám skláňajúcou. Je vzorom a zároveň i účinnou pomocou pri jeho dosahovaní.
Cieľom našich snažení, nášho života nie je Mária, ale Boh ! V katechizme sa učíme – prečo žijeme ? – aby sme Boha poznali, jeho milovali, jemu slúžili a tak prišli do jeho večného života – boli spasení.
Keď Pánu Ježišovi oznámili – „Hľa, vonku stojí tvoja matka i tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ Ježiš v reakcii na to označil za matku a bratov tých, ktorí plnia vôľu nebeského Otca. (por. Mt 12,49-50)
Mária vierou prijala Božieho Syna menom ľudstva a dala ho svetu. Mária tým, že uverila anjelovmu slovu, vyvolala jeho splnenie. Matka je veľkou plnením vôle Božej. Cez jej vieru prišla na svet spása.
Tu stojíme pred veľkým tajomstvom : Boh je závislý na viere človeka. Ježiš konal zázraky cez vieru uzdraveného, alebo ich blízkych príbuzných. Boh chce aj našu vieru. Vieru a skutky. A v tom je nám Mária vzorom, pomocníčkou a prostredníčkou.
My sa jej neklaniame, my ju uctievame ako svoju Matku, ochrankyňu a silnú orodovnicu. Jej pomocou dosiahneme cieľ. Treba vynaložiť veľa námahy, veľa potu, ale stojí to zato !
Per Máriam ad Jesum, per Jesum ad Deum! Cez Máriu k Ježišovi, skrze Ježiša k Bohu.

20.09.2005 | Čítanosť(1588)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1316)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet