15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Našou povinnosťou je, aby sme brali na seba úlohu milosrdného Samaritána pre všetkých, ktorí zostali ležať na ceste. Ale to je len začiatok. Jedného dňa musíme pochopiť, že musí byť zmenená celá cesta do Jericha, aby muži a ženy neboli stále prepadávaní a okrádaní.

~Martin Luther King ~

30.12.2006 - Miron
čítanosť2281 reakcie0
(Share 507 0)


Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

Homília

AI      Malé dievčatko išlo prvý krát k zubnému lekárovi. V čakárni sa spýtalo mamky: „Pôjdeš aj ty so mnou?“ „Pravdaže,“ odvetila mamka. „Tak potom sa už vôbec nebojím,“ usmialo sa dievčatko. Vedomie, že s ňou bude mamka, ju upokojilo, hoci mamka si namiesto nej nesadne do zubárskeho kresla. Stačilo jej, že tam bude. A povedzte, necítime sa aj my, dospelí, o niečo istejší v ťažších situáciách, keď nie sme sami, keď sa máme o niekoho oprieť? Zaiste áno!
KE      Sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky nám pripomína, že nikdy nie sme sami, že sa v každej chvíli môžeme oprieť o našu nebeskú Matku. A to je dôvod, prečo je tento sviatok tak milý a obľúbený.
DI      Od samého počiatku sa kresťania utiekali k presvätej Bohorodičke dôverujúc sile jej príhovoru. Evanjelium potvrdzuje správnosť tejto dôvery, keď hovorí o zázraku na svadbe v Káne Galilejskej. Presvätá Bohorodička spozorovala nepríjemnú situáciu hostiteľov, keď sa im minulo víno a hneď reagovala. Povedala svojmu Synovi: „Nemajú vína.“ (Jn 2, 3) Aj keď Ježiš Kristus namietal, že ešte neprišla jeho hodina, predsa povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5) A Ježiš Kristus premieňa vodu na víno. Starostlivosť presvätej Bohorodičky o tých, ktorí sa ocitli v núdzi, vyvolala zázrak. Rovnako starostlivo vníma naše potreby, ťažkosti i núdze. Veď všetkých nás Ježiš Kristus z kríža zveril do jej materskej opatery (porov. Jn 19, 26-27). A že sa oplatí s dôverou utiekať k nebeskej Matke, o tom sa presvedčili kresťania všetkých dôb.
PAR      Spomeňme si len na udalosť, ktorá sa stala základom dnešného sviatku. Keď bol Carihrad začiatkom 10. storočia obliehaný Arabmi, ľud sa zišiel k modlitbám a prosil o pomoc a ochranu. Sv. Andrej a jeho učeník zrazu videli presvätú Bohorodičku v sprievode mnohých svätých, ako vstupuje do svätyne, modlí sa a potom rozprestiera svoj plášť nad zhromaždeným ľudom. A nepriatelia čoskoro na to boli porazený.
      Alebo si spomeňte na udalosť zo života sv. Romana Sladkopevca, ktorého sviatok pripadá tiež na dnešný deň. Bol to zbožný muž, ktorý vykonával službu v chráme. Nevedel však čítať, preto sa nemohol zúčastňovať chrámového spevu. Raz, keď bol v chráme cisár, bol ostatnými klerikmi zlomyseľne prinútený vystúpiť na ambón a spievať. A bola z toho veľká hanba. Sv. Roman sa cítil veľmi ponížený a po bohoslužbe sa dlho modlil pred ikonou presvätej Bohorodičky. Tá sa mu v noci zjavila vo videní, podala mu zvitok pergamenu a nariadila mu ho zjesť. A od tej chvíle mal sv. Roman dar krásneho spevu ako aj skladania duchovných textov. Stal sa vynikajúcim a azda aj najväčším hymnografom a hudobným skladateľom. (Podľa: ČÍŽEK, A.: Synaxár, Prešov, Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 2)
      Alebo spomeniem skúsenosť jedného poľského kňaza, ktorý nedávno navštívil našu farnosť. Spomínal na ťažkosti počas doby totality, ako nemohol dostať povolenie od štátnych orgánov na opravu strechy chrámu. Blížila sa jeseň a povolenie na začatie opravy stále neprichádzalo. A strecha by už ďalšiu zimu nevydržala. Keď už bol najvyšší čas začať s opravou, vybral sa k zázračnej ikone do Čenstochovej. A takto sa modlil: „Presvätá Bohorodička, vidíš, čo potrebujeme. Prišiel som ťa poprosiť o pomoc. Chcem ťa požiadať, aby ma doma, keď sa odtiaľ vrátim, čakalo povolenie k oprave!“ Keď večer dorazil domov, v kancelárií na stole ležal telegram s textom: „Dostavte sa na okresný úrad pre povolenie k oprave strechy!“
      A nevyčísliteľný počet podobných svedectiev o pomoci a ochrane presvätej Bohorodičky nájdeme v každej dobe.
MY      Utiekajme sa teda s plnou dôverou k našej nebeskej Matke. Naše modlitby a prosby budú určite vypočuté.
ADE      Presvätá Bohorodička, pros Boha za nás hriešnych! Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet